doc. Ing.

Zdeněk Jegla

Ph.D.

FSI, ÚPI OPI – docent

+420 54114 2371
jegla@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl
 • 1999, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1994-1999, asistent, Ústav procesního a ekol.inženýrství FSI VUT v Brně
 • 1999-2004, odb.asistent, Ústav procesního a ekol.inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2004-dosud, docent, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výuka předmětů na FSI a FCH VUT v Brně
 • Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum a vývoj ohřevných pecí a zařízení na výměnu tepla, jejich simulace, optimalizace a integrace do procesů

Akademické stáže v zahraničí

 • 1997, UMIST Manchester UK, Odborná stáž Integrace procesů
 • 2012, FH Augsburg, Německo, Výukový pobyt
 • 2014, FH Augsburg, Německo, Výukový pobyt
 • 2017, FH Augsburg, Německo, Výukový pobyt

Univerzitní aktivity

 • 1999-2002, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2003-2014, ústavní koordinátor projektu Socrates/Erasmus za Ústav procesního a ekologického inženýrství
 • 2004-dosud, vedoucí výzkumně-vývojové skupiny systémů pro přenos tepla na Ústavu procesního a ekologického inženýrství
 • 2010-dosud, NETME Centre, technický pracovník divize Energetiky procesů a ekologie

Mimouniverzitní aktivity

 • 1994-dosud, člen České Společnosti Chemického Inženýrství (CSChI)
 • 2000-dosud, člen Vědeckého sboru mezinárodního kongresu CHISA
 • 2005-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Energy 
 • 2006-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Applied Thermal Engineering (ATE)
 • 2006-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Journal of Cleaner Production (JoCP)
 • 2006-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Chemical Engineering & Processing (CEP)
 • 2007-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Heat Transfer Engineering (HTE)
 • 2008-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Chemical Engineering Communications (CEC)
 • 2009-dosud člen International Scientific Committee pro mezinárodní konferenci "Process Integration, Modelling and optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction" (PRES)
 • 2014-dosud, recenzent mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design (CHERD)
 • 2016-dosud člen International Scientific Committee pro mezinárodní konferenci "International Conference on Heat Transfer Devices" (ICHTD)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

42

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

15

Citace ostatní (bez autocitací)

13