Ing.

Zdeněk Cejpek

FSI, ÚAI OA

162528@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Cejpek

Fakulta strojního inženýrství

ÚAI-odbor automatizace

E-mail162528@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.