Ing.

Vojtěch Večeřa

FIT, VZ NES@FIT – člen

vecerav@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vojtěch Večeřa