doc. Ing.

Vlastimil Hanzl

CSc.

FAST – externí pedagog

hanzl.v@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Projekty

 • 2020

  Efektivita a kvalita využití leteckého snímkování RPAS v geodetické praxi, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Optimalizace pořizování a zpracování dat z UAS, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2015

  Tvorba a upřesnění digitálního modelu terénu pomocí skenovacích technologií, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Stanovení chyby, zahájení: 03.10.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

 • 2013

  EE2.4.31.0213, Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělávání a aplikací pro rozvoj regionů, zahájení: 01.10.2013, ukončení: 30.09.2014
  Detail

 • 2003

  GA103/03/0102, Integrace orientačních systémů akamer ve fotogrammetrii, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail