Ing.

Tomáš Kozel

Ph.D.

FAST, VHK – odborný asistent

+420 54114 7780
kozel.t@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Kozel, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOSEK, J.; POBUCKÁ, S.; BARÁNEK, Š.; FEDERLA, J.; HRABOVSKÁ, K.; KOZEL, T.; KOZEL, T. Juniorstav 2023. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. s. 8-752.
  Detail | WWW

 • 2022

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive stochastic management of the storage function for a large, open reservoir using learned fuzzy models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2022, roč. 70, č. 2, s. 213-221. ISSN: 0042-790X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOZEL, T.; ŠKARECKÝ, P. THE INFLUENCE OF THE FORECAST MODEL ERROR ON OPTIMIZING THE STORAGE FUNCTION CONTROL OF THE RESERVOIR USING. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2022. s. 1-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2021

  KOZEL, T.; VLASÁK, T.; JANÁL, P. Possibilities of Using Neuro-Fuzzy Models for Post-Processing of Hydrological Forecasts. Water, 2021, roč. 13, č. 14, s. 1-15. ISSN: 2073-4441.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive Management of the Storage Function for a Large Reservoir Using Learned Fuzzy Models. WATER RESOUR+, 2021, roč. 48, č. 4, s. 532-543. ISSN: 0097-8078.
  Detail | WWW

  HON, M.; KOZEL, T. Possibilities of controlling the storage function of the reservoir using a combination of dispatching graphs and a prediction model. XXIX Conference of the DanubianCountries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Praha: Czech Hydrometeorological Institute, 2021. s. 66-67. ISBN: ISBN 978-80-7653-020.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive stochastic management of the storage function for a large open reservoir using an artificial intelligence method. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2019, roč. 64, č. 4, s. 314-321. ISSN: 0042-790X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
  Detail

 • 2018

  KOZEL, T. PŘEDPOVĚDNÍ MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z MARKOVOVÝCH ŘETĚZCŮ PRO ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽE. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 81-87. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  Kozel T., Starý M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ STOCHASTICKÉHO ADAPTIVNÍHO ŘÍZENÍ PRO ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE. In Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018. s. 104-111. ISBN: 978-80-01-06496-2.
  Detail

 • 2017

  KOZEL, T. HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 170-177. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. HYBRID STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 95. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. s. 81-87. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s použitím evolučních algoritmů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 21-25. ISSN: 0322-8916.
  Detail

  KOZEL, T. Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017. s. 100-108. ISBN: 978-80-88907-95-4.
  Detail

 • 2016

  KOZEL, T. Aplikace SUWARERO. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 270-276. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. STOCHASTIC MANAGEMENT OF THE OPEN LARGE WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION WITH USING FUZZY LOGIC. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Management of the Open Large Water Reservoir with Storage Function with Using a Genetic Algorithm. In World multidisciplinary earth sciences symposium abstract collection. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: IOP Publishing, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-270-0316-7. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOZEL, T.; STARÝ, M. ZONE STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 555-561. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KOZEL, T. STOCHASTICKÉ ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽES POMOCÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2016. s. 100-109. ISBN: 978-80-88907-94-7.
  Detail

  KOZEL, T. VYUŽITÍ FUZZY LOGIKY PRO ŘÍZENÍ NÁDRŽE SE ZÁSOBNÍ FUNKCÍ. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 277-283. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  KOZEL, T. VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ŘÍZENÍ HYDROENERGETICKÉ NÁDRŽE PRO POŽADOVANÉ VÝKONY. In Juniorstav 2015 sborník anotací. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  KOZEL, T. Stochastické předpovědi přítoků do nádrže se zásobní funkcí. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-80-88907-89- 3.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže. In Sborní příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2015. Praha: ČHMÚ Praha, 2015. s. 51-56. ISBN: 978-80-01-05856- 5.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour. In The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Abstract collection. Procedia Earth and Planetary Science. Praha: Elsevier, 2015. s. 940-944. ISBN: 978-80-970698-4-1. ISSN: 1878-5220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  KOZEL, T. VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ŘÍZENÍ HYDROENERGETICKÝCH NÁDRŽÍ. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. BRATISLAVA: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-88907-87- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.