Ing.

Svatava Henková

CSc.

FAST – externí pedagog

henkova.s@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Svatava Henková, CSc.

Výuka

Garantované předměty

CW16Ekologie a bezpečnost práce
Česky, letní, FAST, TST
CW07Ekologie stavební výroby
Česky, zimní, FAST, TST
7W7Ekonomika stavebního podniku
Česky, letní, FAST, TST
7W8Malá mechanizace stav. prací
Česky, letní, FAST, TST
6W9Mechanizace a robotizace
Česky, zimní, FAST, TST
CW53Speciální stroje a zařízení
Česky, zimní, FAST, TST
BW56Stavební stroje
Česky, letní, FAST, TST
5W0Stavební stroje
Česky, zimní, FAST, TST
BWB009Stavební stroje
Česky, letní, FAST, TST
BW06Stavební stroje
Česky, letní, FAST, TST
BWA011Strojní zařízení
Česky, letní, FAST, TST
SW03Strojní zařízení
Česky, zimní, FAST, TST
1W0Strojní zařízení
Česky, letní, FAST, TST
BW03Strojní zařízení
Česky, letní, FAST, TST
8W3Technologie provozu, obsluhy a ovládání stavebních strojů
Česky, zimní, FAST, TST
8W4Technologie provozu,obsluhy a ovládání stavebních strojů (2)
Česky, letní, FAST, TST
1W2Základy strojnictví
Česky, zimní, FAST, TST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2021/2022