Ing.

Svatava Henková

CSc.

FAST – externí pedagog

henkova.s@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Svatava Henková, CSc.

Publikace

 • 2019

  BRANDTNER, M..; HENKOVÁ, S. Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě - aktualizace 2019. PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 1-7. ISSN: 1805-6032.
  Detail | WWW

  BRANDTNER, M..; HENKOVÁ, S. Zařízení staveniště - aktualizace 2019. PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 1-7. ISSN: 1805-6032.
  Detail | WWW

 • 2017

  VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; HENKOVÁ, S. Characteristics of recycled concrete aggregates from precast slab block buildings. In WMCAUS 2017 : abstract collection book of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha, ČR, 12. - 16. 6. 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Prague: IOP Publishing, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-270-1974-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VLČKOVÁ, J.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; CHROMÝ, A. Protection of workers and third parties during the construction of linear structures. In WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2017. s. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S. Safety versus cost of linear structures in public procurement. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. London: Taylor and Francis Group, 2016. s. 673-678. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail | WWW

  VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S. Risk Planning in Connection with Public Procurement. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 275-280. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S. Reduction of extra work to help plan risks at the stage of the bid price by linear structures. In ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. s. 503-506. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

 • 2014

  MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R. Brno University of Technology' s Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content. In Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research. Procedia Social and Behavioral Sciences. ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. s. 423-427. ISSN: 1877-0428.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V. Optimalization of internal arrangement and properties of brick fitting with filled hollows by waste polyester fibrous material. In Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: STU, 2014. s. 90-97. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ŠŤASTNÍK, S.; ROTREKL, I.; BŘICHÁČEK, P. The development of thermal and acoustic insulation materials from waste polyester textile fibers. In Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: STU, 2014. s. 200-208. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail

 • 2013

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S. Stavební jáma a základy - roubení výkopu. In Stavitelství do kapsy. 1. Praha: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2013. s. 20-30. ISBN: 978-80-87438-44- 2.
  Detail

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S. MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI SILIKÁTŮ. In Sborník konference SUROVINY 2013. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2013. s. 72-81. ISBN: 978-80-02-02478- 1.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití. Silnice a železnice, 2013, roč. 8., č. 03/ 2013, s. 100-101. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Porovnání starých a nových stavebních strojů s ohledem na životní prostředí. Silnice a železnice, 2013, roč. 8., č. 03/ 2013, s. 106-107. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Demolice stavebních objektů. Silnice a železnice, 2013, roč. 8., č. 03/ 2013, s. 103-104. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. ISSUES OF PANEL HOUSES FROM THE POINT OF VIEW OF COMPREHENSIVE REGENERATION BY PROVIDING OF MATERIAL RECYCLING APPLICATION. In Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013). 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-3932- 0.
  Detail

  HENKOVÁ, S. Odborný posudek k žádosti o dotaci na projekt KEGA: Inovácia motód výučby s cieľom zvýšiť kompetencie študentov v oblasti operatívneho plánovania realizácie stavebného diela. Brno: 2013.
  Detail

 • 2012

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. PANELOVÉ DOMY V ČESKÉ REPUBLICE. In Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 127-132. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. POSSIBILITIES OF RE- UTILIZATION OF BROWNFIELDS WITH RESPECT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT REQUIREMENTS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2012. s. 104-113. ISBN: 978-80-214-4628- 1.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. PODPORA PRAXE BĚHEM STUDIA A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ STUDENTŮ OBORU REALIZACE STAVEB. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2012. s. 15-24. ISBN: 978-80-214-4628- 1.
  Detail

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. THE USE OF BUILDING WASTE OBTAINED DURING RECYCLING TOGETHER WITH ORGANIC MATERIAL FOR REVITALISATION OF PANEL HOUSING ESTATES. In Technológia Europea 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 24-32. ISBN: 978-80-905243-4- 7.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. REGENERAČNÍ OPATŘENÍ PANELOVÝCH DOMŮ. In Technológia Europea 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 33-42. ISBN: 978-80-905243-4- 7.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D. Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě. PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-19. ISSN: 1805- 6032.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S. Zařízení staveniště. PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-14. ISSN: 1805- 6032.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D. Vhodnost využití „brownfieldů“ k rekreačním účelům. In Sborník konference Křtiny 2012. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 42-46. ISBN: 978-80-7375-611- 6. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. REVITALIZACE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÝCH OBJEKTŮ. In Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 201-205. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. VYUŽITÍ SMĚSI STAVEBNÍ SUTI A ORGANICKÉHO MATERIÁLU K REKULTIVACÍM. In Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 267-272. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ A SÍDLIŠŤ. In Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 206-210. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. REVITALIZACE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 73-78. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. SOUČASNÉ PROBLÉMY PANELOVÝCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 87-94. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. VYUŽITÍ JEMNÝCH PODÍLŮ STAVEBNÍ SUTI VZNIKLÝCH PŘI RECYKLACI K REKULTIVACÍM. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 66-72. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Silnice a železnice, 2012, roč. 7., č. 3/ 2012, s. 117-120. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví. Silnice a železnice, 2012, roč. 7., č. 3/ 2012, s. 114-116. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D. Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství. Silnice a železnice, 2012, roč. 7., č. 3/ 2012, s. 110-113. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. PANELOVÉ DOMY A JEJICH KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1061-1066. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S. METODIKA VZOROVÝCH PRACOVNÍCH KARET. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1045-1053. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; ŠTĚRBA, M. VYHODNOCENÍ OPAKUJÍCÍCH SE ZÁVAD BOZP NA STAVENIŠTI. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1038-1044. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH A BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V OKOLÍ STAVBY. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1020-1027. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  VLČKOVÁ, J.; ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M. NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTÍCH. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1028-1037. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; HENKOVÁ, S. THE USE OF BUILDING WASTE OBTAINED DURING RECYCLING TOGETHER WITH ORGANIC MATERIAL FOR REVITALISATION OF PANEL HOUSING ESTATES. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2012, roč. 6, č. 2, s. 351-357. ISSN: 1313- 2563.
  Detail

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S. HISTORIE PANELOVÉ VÝSTAVBY A SOUČASNÉ TRENDY V REVITALIZACI PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. 1. Košice, Slovensko: TUKE, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S. SOLUTION OF THE ISSUE OF BROWNFIELD SITES AND THEIR RE- USE WITH AN EMPHASIS ON PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES AND ON ENERGY SAVING. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2012, roč. 6, č. 2, s. 211-220. ISSN: 1313- 2563.
  Detail

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S. REVITALISATION OF AGEING PRE- FABRICATED PANEL HOUSING ESTATES. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2012, roč. 6, č. 2, s. 194-210. ISSN: 1313- 2563.
  Detail

 • 2003

  LÍZAL, P.; MARŠÁL, P.; MUSIL, F.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R.; VLČKOVÁ, J. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. uvod do technologie, hruba spodni stavba. uvod do technologie, hruba spodni stavba. Brno: CERM s.r.o. Brno, 2003. 109 s. ISBN: 80-214-2536- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.