prof. Ing. et Ing.

Stanislav Škapa

Ph.D.

FP, ÚE – profesor

+420 54114 3741
skapa@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • RAIS, K.; KORÁB, V.; ŠKAPA, S.: Strategie Jmk; Strategie rozvoje: Jihomoravský kraj. Prioritní osa I: Hospodářství. Prioritní okruh A: Věda, výzkum a inovace. Prioritní okruh B: Průmysl a služby. FP, ÚM, VUT v Brně Jihomoravský kraj. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • KORÁB, V.; RAIS, K.; ŠKAPA, S.; DOSKOČIL, R.: Metodika; Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.