RNDr.

Rudolf Hlavička

CSc.

FSI, ÚM OMA – odborný asistent

+420 54114 2534
hlavicka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1979-1984: studium matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně
 • 1985: titul RNDr., PřF MU v Brně
 • 1987-1990: interní vědecká aspirantura, VUT Brno
 • 1990: titul CSc., MFF UK Praha

Přehled zaměstnání

 • 1987-1990: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, interní aspirantura
 • 1990-dosud: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Matematika, numerické metody
 • Magisterské studium, studijní obor Matematické inženýrství: Numerické metody

Vědeckovýzkumná činnost

 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic, numerická geometrie.
 • Objekově orientovaný vědeckotechnický software.

Projekty

 • Grant GAČR: 201/95/1557 Matematické modelování inženýrských problémů (1995-96, spoluřešitel)