Ing.

Radomír Kurečka

FIT, DFIT-taj.

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radomír Kurečka

Publikace

 • 2007

  BOUŠA, Z.; KUREČKA, R.; SMÉKAL, Z.; SYSEL, P. Modulární aplikace zvýrazňování řeči v signálových procesorech. Výzkumná zpráva k projektu AV ČR ev. č. 1ET301710509. 1ET301710509. 2007. s. 1-42.
  Detail

  KUREČKA, R.; SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; VONDRA, M.; BOUŠA, Z. Stanovení příznaků chybné výslovnosti. Výzkumná zpráva k projektu MPO ČR ev. č. FT-TA2/072. FT-TA2/ 072. 2007. s. 1-43.
  Detail

 • 2006

  Radomír Kurečka Zdeněk Bouša Petr Dub Petr Sysel. Databáze nahrávek řeči. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)

  Radomír Kurečka Zdeněk Bouša Petr Dub Petr Sysel. Databáze nahrávek řeči. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2005

  Ing. Radomír Kurečka Ing. Zdeněk Bouša PaedDr. Lenka Němcová Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. Ing. Petr Sysel Ing. Martin Vondra prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. Metody pro záznam a zpracování nahrávek s chybnou výslovností. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Nonrecursive Randomized Filtering Of 3D Freehand Ultrasound Data. In Proceedings Of 9th Conference And Competition Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2003. s. 97 ( s.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  HONZÍK, J., KUREČKA, R. Aplikačně- průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu Informační technologie. In Tvorba Softwaru 2003. Ostrava: Tanger sro., 2003. s. 32-38. ISBN: 80-85988-83- 6.
  Detail

  HONZÍK, J., KUREČKA, R. Aplikačně- průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu informační technologie. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-85988-83- 6.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Interpolation of 3D Freehand Ultrasound Data Using Randomized Filtering. In Conference Proceedings of 13th International Czech- Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2003. Brno: The Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2003. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 3.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Nonrecursive Randomized Filtering of 3D Freehand Ultrasound Data. In Proceeding of 9th conference and competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 97 ( s.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  Kolář R., Kurečka R., Rohel J., Jan J., Chaloupka V. 3D Freehand Ultrasound Measurement System. In 3D Freehand Ultrasound Measurement System. Craiova, Rumunsko: The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 2003. s. 425 ( s.)
  Detail

  KOLÁŘ, R., FEDRA, P., ROHEL, J., KUREČKA, R., JAN, J., CHALOUPKA, V. 3D interpolation for ultrasound volume reconstruction. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
  Detail

 • 2002

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation of 3D ultrasound images. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002 (Volume 2). Brno: FEKT VUT, 2002. s. 39 ( s.)ISBN: 80-214-2116- 9.
  Detail

  MAHDAL, V., KUREČKA, R. Multiscale Thresholding Method With Quincunx Transform For Ultrasound Speckle Suppression. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 359 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation Of Ultrasound Images Using Active Contour Method. In Analysisi of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press, 2002. s. 356 ( s.)ISBN: 80-214-2120- 7.
  Detail

  MAHDAL, V., KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. ULTRASOUND SPECKLE REDUCTION WITH NON- SEPARABLE WAVELET TRANSFORM. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 169 ( s.)ISBN: 80-7082-904- 4.
  Detail

  KUREČKA, R. QUANTITATIVE ASSESSMENT OF RADIOFIBROSIS OF BREAST CONTOUR AND NIPPLE POSITION ASYMMETRY USING PHOTOGAMMETRY METHOD. In ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2002. Plzeň: Fakulta elektotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 162 ( s.)ISBN: 80-7082-904- 4.
  Detail

 • 2001

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Ultrasound Image Segmentation using Active Contour. In Proceedings of 11th Internation Czech- Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 408 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentace ultrazvukových obrazů použitím metod aktivních kontur pomocí B- splajnů. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference Matlab 2001. Praha: Humusoft s.r.o., 2001. s. 204 ( s.)ISBN: 80-7080-446- 7.
  Detail

  MAHDAL, V., KUREČKA, R. Neseparabilní vlnková transformace použitím schématu lifting. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2001. s. 187 ( s.)ISBN: 80-214-1859- 1.
  Detail

 • 2000

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J., SLEZÁK, J. Image Compression Using Wavelets with Integer Lifting and ROI Oriented SPIHT Image Compression. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press, 2000. s. 404 ( s.)ISBN: 80-214-1610- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.