Ing.

Radim Kolář

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7496
radim.kolar1@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Publikace

 • 2016

  KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KOMENDA, M.; KOLÁŘ, R.; UHERÍKOVÁ, E.; STRUHALA, K. Koncepce Smart City města Židlochovice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMas, výzkumná skupina EGAR, 2016. s. 1-70.
  Detail

  SOBOTKA, J.; KOLÁŘ, R. Drying of the Basement Spaces of the Faculty of Arts in Brno. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. Vol. 861, č. Vol. 861, s. 295-302. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

  SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KOLÁŘ, R.; ORAVEC, P. Operative Temperature Predicting of a Room in Summer: An approach for Validating of Empirical Calculation Models. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 519-526. ISBN: 978-3-03835-709- 4. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  KOLÁŘ, R.; SOBOTKA, J. Double Windows in Heritage Listed Buildings. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. Vol. 861, č. Vol. 861, s. 247-254. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

  KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R. Vaporization box for monitoring of moisture generation depending on the temperature and relative humidity. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 614-622. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  REMEŠ, J.; HLAVSA, P.; KOLÁŘ, R. Obytné místnosti a podlahová plocha v prostorách se šikmými stropy. TZB- info, 2016, č. -, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2015

  KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T. Průvodce energetických úspor pro obce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, 2015. 72 s. ISBN: 978-80-214-5213- 8.
  Detail

  SLÁVIK, R.; KOLÁŘ, R.; JELÍNEK, P. Koncentrácia Oxidu Uhličitého v Triede. In Vnútorná klíma budov 2015. 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-89216-84- 0.
  Detail

 • 2014

  KOLÁŘ, R. Multi- Criteria Evaluation of Two Passive Houses in Terms of Sustainability. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1041, s. 235-238. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MIŠKUFOVÁ, M.; KOLÁŘ, R. Poruchy systémov ETICS sposobené vtáctvom z hľadiska tepelnej techniky. In STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ : TEORIE A PRAXE. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, 2014. s. 65-69. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

 • 2013

  KOLÁŘ, R.; HLAVSA, P.; WIERZBICKÁ, H. Znalecký posudek (39/2013). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-52.
  Detail

 • 2010

  FIŠAROVÁ, Z. Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí. In Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010. 2010. s. 58-62. ISBN: 978-80-86837-27- 7.
  Detail

 • 2007

  JAN, J.; KUBEČKA, L.; KOLÁŘ, R.; CHRÁSTEK, R. Analysis of Fused Ophtalmologic Image Data. In Proceedings of the EC-SIPMCS conference (CD issue). Maribor, Slovenia: IEEE, University of Maribor, 2007. s. 37-40. ISBN: 978-961-248-029- 5.
  Detail

  KOLÁŘ, R. Stav elektroiontového mikroklimatu v budově. In Bratislava: STU - Vydavateľstvo STU, 2007. s. 50-61. ISBN: 978-80-227-2759- 4.
  Detail

  KOLÁŘ, R. Příčiny nízké koncentrace aeroiontů v budovách a kritéria pro jejich posuzování. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  JAN, J.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R. Organisational Aspects of the EVICAB - a Virtual European Campus for Biomedical Engineering. In The Moving Frontiers of Engineering - Proceedings of Intern. conference on Engineering Education (abstracts) - ICEE 2007 , Coimbra. iNEER. Coimbra: iNEER, 2007. s. 105-109. ISBN: 978-972-8055-14- 1.
  Detail

 • 2006

  KOLÁŘ, R.; KALOUSEK, M. Detail zateplení podlahy v úrovni terénu. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 55-59. ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D.; KOLÁŘ, R. Využití druhotných surovin ve stavebních materálech. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 12, č. 3/ 2006, s. 40-43. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KLÍMOVÁ, S.; KOLÁŘ, R. Využití recyklovaného EPS ve stavebnictví. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav PST: VUT v Brně, fakulta stavební, 2006. s. 10-14. ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  KOLÁŘ, R.; ČUPROVÁ, D. ELEKTROIONTOVÉ MIKROKLIMA V BUDOVÁCH. In Sborník mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2006. s. 12-16. ISBN: 80-214-3146- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.