Ing.

Radim Číž

Ph.D.

FEKT, UTKO – odborný asistent

+420 54114 6935
cizr@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Číž, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  MUSIL, P.; ČÍŽ, R. Demonstrace metod snižujících pravděpodobnost chybného příjmu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 50-53. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2015

  ČÍŽ, R. Videopřednášky z Teorie sdělování. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-520.
  Detail

  ČÍŽ, R. Theory of Communication. Theory of Communication. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-109. ISBN: 978-80-214-5185- 8.
  Detail

 • 2014

  ČÍŽ, R. Teorie sdělování - cvičení. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-82.
  Detail

  ČÍŽ, R. Principy modulací a přenosu sdělovacích signálů pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Principy modulací a přenosu sdělovacích signálů pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-140. ISBN: 978-80-214-5117- 9.
  Detail

 • 2013

  ČÍŽ, R.; ŘÍHA, K.; ALKHEIR, J. Measurement of Biosignals and Subsequent Processing for More Accurate Determination of Cardiovascular System Parameters. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2013. s. 643-647. ISBN: 978-1-4799-0403- 7.
  Detail

 • 2011

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; KRAJSA, O.; CHMELAŘ, M.; BENEŠ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - závěrečná výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2011. BRNO: VUT, 2011.
  Detail

 • 2010

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; KRAJSA, O.; CHMELAŘ, M.; BENEŠ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2010. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010.
  Detail

  ŘÍHA, K.; CHMELAŘ, M.; ČÍŽ, R. New Ways of Non- invasive Measuring of Blood Circulation Parameters. WSEAS Transactions on Signal Processing, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 1-11. ISSN: 1790- 5052.
  Detail

 • 2007

  ČÍŽ, R.; BODEČEK, K. Zkvalitnění praktické výuky komunikačních technik a signálů - výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1932/ F1. výzk. zpráva. Brno: Agentura Rady vysokých škol, 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2007. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; BODEČEK, K. NIR Light Image Processing for Blood Vessel Detection. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2007, roč. 44, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1738- 6438.
  Detail

  ČÍŽ, R. New Laboratory Practicals Focused on Modulation Techniques. In Proceedings of the 8th International Conference on Research in Telecommunication Technology 2007. Liptovský Ján: University of Žilina, 2007. s. 69-72. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R. Blood Vessels Detection in NIR Light. In 8-th International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2007, Liptovský Ján, SR. 2007. s. 355-358. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

 • 2006

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva projektu MŠMT - národní program výzkumu II ev. č. 2B06111. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R. Moderní přenosové technologie. In Sborník odborného semináře Nová technika v telekomunikacích IX. Brno: Společnost elektrotechnických inženýrů, 2006. s. 13 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R. Innovation of Practices in Information Technologies Teaching. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology 2006" - Part I. Brno: Brno, 2006. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-3243- 8.
  Detail

  SHKLYAEVA, A.; ŘÍHA, K.; SYSEL, P.; ČÍŽ, R.; RAJMIC, P.; VONDRA, M. Rozpoznávání digitálních modulací pomocí analýzy obrazů spektrogramů. výzkumná zpráva. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R., MOLNÁR, K. Začlenění problematiky bezpečnosti do předmětu Praktikum z informačních sítí. Výzkumná zpráva projektu FRVŠ č. 1253/2006/ F1. Brno: Agentura Rady vysokých škol, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2005

  Vrba, K., Shklyaeva, A., Sysel, P., Číž, R., Říha, K. Rozpoznávání digitálních modulací pomocí srovnávání obrazů spektogramů. Výzkumná zpráva VUT v Brně. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R. ISDN a xDSL technologie. In Nová technika v telekomunikacích VIII. Brno: Společnost elektrotechnických inženýrů - pobočka FEKT VUT v Brně, 2005. s. 35 ( s.)
  Detail

  NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR reg.č. 102/03/0762). FEKT VUT v Brně. Brno: Grantová agentura České republiky, 2005. s. 0 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R. Inovace předmětu Teorie sdělování pro nový studijní obor Telekomunikační a informační technika. Výzkumná zpráva projektu FRVŠ č. 2995/2005/ F1. VUT v Brně: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  ČÍŽ, R. Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2004. FEKT VUT v Brně: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

 • 2003

  NĚMEC, K., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., POLÁK, K. Inovace předmětu Datová komunikace. Inovace předmětu Datová komunikace. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P. Měření vlivu impulsního rušení na datový přenos při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004). ÚTKO Brno University of Technology. Brno: ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P., SYSEL, P., RAJMIC, P. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P. Měření přenosových vlastností reálných linek při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004). ÚTKO Brno University of Technology. Brno: ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R. Širokopásmový účastnický přístup. In Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: VUT FEKT, SEI, 2003. s. 13 ( s.)
  Detail

 • 2002

  ČÍŽ, R., KOTULÁN, R. Parametry infračerveného přenosu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 70, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086). Samostatný rychlý modem. FEKT VUT v Brně. Brno (ČR): 2002. s. 0 ( s.)
  Detail

  ČÍŽ, R. The Basic Features of Infrared Data Transmission Parameters. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters. com, 2002, roč. 2002, č. 3/ 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 161X.
  Detail | WWW

 • 2001

  VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R. Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - II. etapa, 2001. Číslicové filtry pro potlačení signálu o síťovém kmitočtu. Technická zpráva. Brno: FEI VUT v Brně, 2001.
  Detail

  VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R. Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti. Technická zpráva k HS400020 pro EGU Brno - I. etapa, 2001. Speciální číslicové filtry pro přenos dat po energetické síti. Brno: FEI VUT v Brně, 2001.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R., VRBA, K., SMÉKAL, Z. ADSL modem FUJITSU a jeho použití. Technická zpráva k HS 41005 - II.etapa, 2001. ADSL modem FUTJISU a jeho použití. ÚTKO Brno University of Technology. BRNO (CR): ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2001, 2001. s. 0 ( s.)
  Detail

  VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P. Testování ADSL modemu FUJITSU. Technická zpráva k HS 41005 pro STROM Telecom - III. etapa, 2001. Testování ADSL modemu FUJITSU. Technická zpráva. Brno: FEI VUT v Brně, 2001.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Possibilities of Fujitsu- KeyWave ADSL modem analyses. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters. com, 2001, roč. 2001, č. 2001/ 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 161X.
  Detail | WWW

  ČÍŽ, R.; ŠILHAVÝ, P. Measuring the Fujitsu ADSL Modem Performance. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology 2001". Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 164 ( s.)ISBN: 80-214-1938- 5.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Computer Model of Telecommunication Access Network for xDSL. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference DSP- MCOM 2001. Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics,Department of Electronics and Multimedia Telecomunications, Košice, Slovakia, 2001. s. 42 ( s.)ISBN: 80-89061-49- 4.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. New possibilities of ADSL modem analyses. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology, Lednice 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-1938- 5.
  Detail

  NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Dílčí výzkumná zpráva řešení projektu č. 102/00/ 1086 Grantové agentury České republiky. Brno: ÚTKO, VUT Brno, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2000

  ČÍŽ, R., KOTULÁN, R. Infrared Data Transmission and Its Range. In Proceedings of 23rd the International Conference "Telecommunications and Signal Processing 2000". Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 157 ( s.)ISBN: 80-7204-161- 4.
  Detail

  ČÍŽ, R. Principle of Data Transmission Using ADSL Modems. In Volume of the Works Written by Students and Postgraduate Students. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 414 ( s.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

  ČÍŽ, R., ŠKORPIL, V. ADSL Copper Loop Prequalification. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology 2000". Ostrava: VSB- TU Ostrava, 2000. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7078-817- 8.
  Detail

  ČÍŽ, R. Data logger s bateriovým napájením. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, roč. 2000, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.