Ing. arch.

Petra Matoušková

FAST, ARC – asistent

+420 54114 7472
matouskova.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Petra Matoušková

Projekty

  • 2016

    Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zem. výroby v ČR, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
    Detail