Ing.

Petr Novák

Ph.D.

FP – externí pedagog

+420 54114 3758
Petr.Novak@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Novák, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  NOVÁK, P. Well-Educated Manager: Myth or Truth?. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 715-723. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail | WWW

 • 2012

  NOVÁK, P. Manažerské kompetence v malých podnicích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, 2012. s. 1-157.
  Detail | WWW

  NOVÁK, P.; RŮŽIČKOVÁ, K. Kompetenční model pro vrcholové manažery malých výrobních podniků v ČR. In THEORY OF MANAGEMENT 5: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Scientific Papers. Žilina: EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. s. 226-229. ISBN: 978-80-554-0590- 2.
  Detail

 • 2010

  RŮŽIČKOVÁ, K.; NOVÁK, P. The Effects of Competencies on the Company Value. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 415-420. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  NOVÁK, P. Pojetí profesionálního manažera v České republice. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 681-686. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2008

  NOVÁK, P. Manažer profesionál v podmínkách současného managementu v Evropě. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-582- 2.
  Detail

 • 2007

  NOVÁK, P. Manažer profesionál v podmínkách současného managementu v ČR. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  NOVÁK, P. Profesionalita manažerů v podnikání. In Sborník "Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy" III. Mezinárodní konference. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2007. s. 89-92. ISBN: 978-80-7314-111- 0.
  Detail

  KONEČNÁ, Z.; MRÁČEK, P.; NOVÁK, P. Cross-Culture Management: Intercultural Competence of Manager Operating in a Multicultural Environment. In Festive scientific konference on the occasion of 15th anniversary of the establishment faculty of business and management Brno university of technology. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

 • 2006

  NOVÁK, P. Profesiogram manažera profesionála. In Mendelnet 2006. Brno: Alfa Publishing, 2006. ISBN: 80-86851-62- 1.
  Detail

  NOVÁK, P. Profesionalita managementu v podmínkách malého a středního podnikání. In Marketing a obchod 2006. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2006. s. 171-173. ISBN: 80-8093-009- 0.
  Detail

  STAŇKOVÁ, M.; NOVÁK, P. Spojitost mezi odměňováním a konkurenceschopností podniku. In "Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy". Luhačovice: Evropský polytechnický institut, 2006. s. 151-156. ISBN: 80-7314-097- 7.
  Detail

  NOVÁK, P.; STAŇKOVÁ, M. Profesionalita a její možné využití při odměňování managementu. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN: 80-7318-384- 6.
  Detail

  NOVÁK, P. Profesionál manažer v současnosti. In Brno: Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, 2006. ISBN: 80-214-3323- X.
  Detail

 • 2005

  NOVÁK, P. Pojem profesionalita. In DOKTORANDSKÝ WORKSHOP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005. ISBN: 80-214-3080- X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.