Ing.

Petr Dydowicz

Ph.D.

FP, ÚI – odborný asistent

+420 54114 2695
dydowicz@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  DYDOWICZ, P. VBA jako validační nástroj hromadného zpracování dat. Právo-Bezpečnost-Informace, 2017, č. 2017/3, s. 1-8. ISSN: 2336-3657.
  Detail | WWW

 • 2015

  DYDOWICZ, P. User- Defined Matrix Function as an Alternative Method Simulating the Activity of a Relational Database in the MS Excel Environment to Be Used in Companies. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: IBIMA, 2015. s. 2356-2367. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

  DYDOWICZ, P. Alternative Solutions in Project Planning and Management By Means of Network Graphs Using VBA, MS Excel in Small- and Medium- Sized Companies. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA, 2015. s. 1269-1277. ISBN: 978-0-9860419-5- 2.
  Detail

 • 2014

  DYDOWICZ, P. VBA as a Support Tool for ICT in Small and Medium- Sized Companies. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Miláno: IBIMA, 2014. s. 1218-1231. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

  DYDOWICZ, P. VBA as a Tool for Creating User Matrix Functions to Simulate Database Functions in Bulk Data Processing. In Proceedings of The 23nd International Business Information Management Association Conference. Valencia: IBIMA, 2014. s. 1961-1973. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

 • 2013

  DYDOWICZ, P. VBA as a Tool for Improving Outputs from Mass Data Processing. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Řím: IBIMA, 2013. s. 1313-1322. ISBN: 978-0-9860419-1- 4.
  Detail

 • 2011

  NEUWIRTH, B.; DYDOWICZ, P. CHOSEN ASPECTS OF THE INFORMATION SYSTEM EVALUATION. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1317-1325. ISBN: 978-80-904877-7- 2.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2004

  DYDOWICZ, P.; KOCH, M.; KŘÍŽ, J.; ONDRÁK, V. Inovace otevřené laboratoře výpočetní techniky. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  DYDOWICZ, P. Automatic "FUZZY MODELS" Generator. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. s. 73 ( s.)ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

 • 2002

  DYDOWICZ, P. OPTIMISATION OF FUZZY MODELS AS A TOOL FOR PREDICTION CREDIBILITY. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 130- 134 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  DYDOWICZ, P., KOCH, M., ONDRÁK, V., KŘÍŽ, J. Vybavení učebny audiovizuálním datovým projektorem. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu FRVŠ 0044/ 2001. Brno: VUT FP, 2002.
  Detail

  DYDOWICZ, P., KOCH, M. Optimisation of generated fuzzy models. In Small and Medium Firm Management with Computer Support. Sixth Internation Conference. Brno: VUT FP, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-86510-56- 5.
  Detail

 • 2001

  DYDOWICZ, P. Automatický generátor fuzzy modelů, jako nástroj predikce s využitím nefiltrovaných dat. 2001. 143 s.
  Detail

  DYDOWICZ, P. Prediction with application of unfiltered data. In Business and economic development in central and eastern europe: implications for economic integration into wider europe. Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. s. 85- 91 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  DYDOWICZ, P. Predikce s využitím nefiltrovaných dat. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikání. EKONÓM, Bratislava, 2001. s. 441- 446 ( s.)ISBN: 80-225-1382- 2.
  Detail

 • 2000

  KOCH, M., ONDRÁK, V., DYDOWICZ, P., KŘÍŽ, J., HAJKR, J. Počítačová podpora celoživotního vzdělávání. 1. Brno: MŠMT, Fakulta podnikatelská VUT Brno, 2000.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.