Ing.

Ondřej Lisický

FSI, NCK MESTEC - SMT – vědecký pracovník

161238@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Lisický

Fakulta strojního inženýrství

NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky, vědecký pracovník

E-mail161238@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.