doc. RNDr.

Jiří Klaška

Dr.

FSI, ÚM OAAG – docent

+420 54114 2728
klaska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr.

Publikace

 • 2022

  KLAŠKA, J. Quartic polynomials with a given discriminant. Mathematica Slovaca, 2022, roč. 72, č. 1, s. 35-50. ISSN: 1337-2211.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLAŠKA, J. A Simple Proof of Skula’s Theorem on Prime Power Divisors of Mersenne Numbers. Journal of Integer Sequences, 2022, roč. 25, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1530-7638.
  Detail | WWW

  KLAŠKA, J. Tabulky reprezentantů kubických polynomů s daným diskriminantem. Tabulky reprezentantů kubických polynomů s daným diskriminantem. Ćeská republika: CERM, 2022. s. 1-46. ISBN: 978-80-7623-094-1.
  Detail

 • 2021

  KLAŠKA, J. On cubic polynomials with a given discriminant. Mathematics for applications, 2021, roč. 10, č. 2, s. 103-113. ISSN: 1805-3610.
  Detail | WWW

  KLAŠKA, J. Hypotéza Franciska Jakóbczyka o Mersennových číslech. Kvaternion, 2021, roč. 2021, č. 1-2, s. 47-57. ISSN: 1805-1324.
  Detail | WWW

 • 2019

  KLAŠKA, J. On the modular periodicity of a cubic generalization of the Fibonacci numbers and related problems. Česká republika: 2019. s. 1-32.
  Detail

 • 2018

  KLAŠKA, J. Donald Dines Wall's conjecture. FIBONACCI QUARTERLY, 2018, roč. 56, č. 1, s. 43-51. ISSN: 0015-0517.
  Detail

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. On the factorization of cubic polynomials with the same discriminant modulo a prime. Mathematica Slovaca, 2018, roč. 68, č. 5, s. 987-1000. ISSN: 0139-9918.
  Detail

  KLAŠKA, J. Real-world applications of number theory. South Bohemia Mathematical Letters, 2018, roč. 25, č. 1, s. 39-47. ISSN: 1804-1450.
  Detail

 • 2017

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. LAW OF INERTIA FOR THE FACTORIZATION OF CUBIC POLYNOMIALS - THE IMAGINARY CASE. UTILITAS MATHEMATICA, 2017, roč. 103, č. 2, s. 99-109. ISSN: 0315-3681.
  Detail | WWW

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. Law of inertia for the factorization of cubic polynomials - the case of primes 2 and 3. Mathematica Slovaca, 2017, roč. 67, č. 1, s. 71-82. ISSN: 0139-9918.
  Detail

  KLAŠKA, J. SKULA, L. LAW OF INERTIA FOR THE FACTORIZATION OF CUBIC POLYNOMIALS -- THE REAL CASE. UTILITAS MATHEMATICA, 2017, roč. 102, č. 1, s. 39-50. ISSN: 0315-3681.
  Detail

 • 2016

  KLAŠKA, J. SKULA, L. LAW OF INERTIA FOR THE FACTORIZATION OF CUBIC POLYNOMIALS - THE CASE OF DISCRIMINANTS DIVISIBLE BY THREE. Mathematica Slovaca, 2016, roč. 66, č. 4, s. 1019-1027. ISSN: 0139-9918.
  Detail

 • 2014

  KLAŠKA, J. Applications of sequences over finite fields. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 26-26. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
  Detail

 • 2011

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. Mordell' s equation and the Tribonacci family. FIBONACCI QUARTERLY, 2011, roč. 49, č. 4, s. 310-319. ISSN: 0015- 0517.
  Detail

  KLAŠKA, J. Applications of Fibonacci numbers and the golden ratio in physics, chemistry, biology and economy. 7TH CONFERENCE ON MATHEMATICS AND PHYSICS AT TECHNICAL UNIVERSITIES. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 263-274. ISBN: 978-80-7231-815- 5.
  Detail

 • 2010

  KLAŠKA, J. Tribonacci partition formulas modulo m. Acta Mathematica Sinica, 2010, roč. 26, č. 3, s. 465-476. ISSN: 1439-8516.
  Detail

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. The Cubic Character of the Tribonacci Roots. FIBONACCI QUARTERLY, 2010, roč. 48, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0015- 0517.
  Detail

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. A note on the cubic characters of Tribonacci roots. FIBONACCI QUARTERLY, 2010, roč. 48, č. 4, s. 324-326. ISSN: 0015- 0517.
  Detail

  KLAŠKA, J.; SKULA, L. Periods of the Tribonacci Sequence Modulo a Prime p 1 (mod 3). FIBONACCI QUARTERLY, 2010, roč. 48, č. 3, s. 228-235. ISSN: 0015- 0517.
  Detail

  KLAŠKA, J. On the applications of ordered sets. South Bohemia Mathematical Letters, 2010, roč. 17, č. 1, s. 11-25. ISSN: 1804- 1450.
  Detail

 • 2009

  KLAŠKA, J. On Tribonacci - Wieferich Primes. FIBONACCI QUARTERLY, 2009, roč. 46/ 47, č. 4, s. 290-297. ISSN: 0015- 0517.
  Detail

  KLAŠKA, J. A search for Tribonacci - Wieferich primes. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis, 2009, roč. 16, č. 1, s. 15-20. ISSN: 1211- 4774.
  Detail

  KLAŠKA, J. Further research of modular periodicityof Tribonacci sequence. Department of Mathematics Report Series, 2009, roč. 16, č. 1, s. 57-63. ISSN: 1214- 4681.
  Detail

 • 2008

  KLAŠKA, J. Short remark on Fibonacci- Wieferich primes. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis, 2008, roč. 15, č. 15, s. 21-25. ISSN: 1211- 4774.
  Detail

  KLAŠKA, J. Tribonacci modulo 2^t and 11^ t. Mathematica Bohemica, 2008, roč. 133, č. 4, s. 377-387. ISSN: 0862- 7959.
  Detail

  KLAŠKA, J. Tribonacci modulo p^ t. Mathematica Bohemica, 2008, roč. 133, č. 3, s. 267-288. ISSN: 0862- 7959.
  Detail

  KLAŠKA, J. Criteria for testing Wall' s question. Czechoslovak Mathematical Journal, 2008, roč. 133, č. 58, s. 1241-1246. ISSN: 0011- 4642.
  Detail

 • 2007

  KLAŠKA, J. Contribution to the limit and continuity of functions of several variables. In 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých skolach technických. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 164-170. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
  Detail

 • 2004

  KLAŠKA, J. Partitions and partially ordered sets. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis, 2004, roč. 95, č. 3, s. 45 ( s.)ISSN: 1211- 4774.
  Detail

  KLAŠKA, J. Historické mezníky ve studiu speciálních typů uspořádání. In sborník o historii matematiky. Prometheus Praha, 2004. s. 138-153.
  Detail

  KLAŠKA, J. Transitivity and partial order. Mathematica Bohemica, 2004, roč. 122, č. 1, s. 75 ( s.)ISSN: 0862- 7959.
  Detail

  KLAŠKA, J. History of the number of finite posets. 2004, roč. 1, č. 1, s. 123-138.
  Detail

  KLAŠKA, J. Kombinatorická analýza. Brno: PC-DIR Real, Brno, 2004. s. 1-75.
  Detail

 • 2002

  KLAŠKA, J. Cvičení z matematické analýzy I. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., 2002. s. 1-134.
  Detail

 • 1998

  KLAŠKA, J. Birkhoffův kombinatorický problém počtu uspořádání a jeho historie. In Prometheus Praha, 1998. s. 99-112.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.