RNDr.

Rudolf Hlavička

CSc.

FSI, ÚM OMA – odborný asistent

+420 54114 2534
hlavicka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Publikace

 • 2016

  ČERMÁK, L.; HLAVIČKA, R. Numerické metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016. s. 1-110.
  Detail

 • 2007

  HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. C# and C++/ CLI Interoperability for Scientific Computing. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB, 2007. s. 81-86. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

  HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. Building FEA components for the . Net platform. In 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 84-93. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
  Detail

  HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Inovative Calculus Lectures. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 86-89. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

 • 2006

  Čermák, L., Hlavička, R. Numerické metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006. ISBN: 80-214-3071- 0.
  Detail

  HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Informační portál "Matematika online" - podpora výuky pomocí dynamických webových stránek. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 234 ( s.)ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití. In Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 15. VŠB - Technická univerzita, 2006. s. 68-72. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

 • 1994

  HLAVIČKA, R. Finite element solution of a hyperbolic- parabolic problem. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1994, roč. 39, č. 3, s. 215 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.