RNDr.

Ludmila Chvalinová

CSc.

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2568
chvalinova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.

Publikace

 • 2012

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; MOUČKA, J. Solvability of a certain group of the third-order linear differential operators. In Proc. XXX International Colloquium of the Management of Educational Process, Univ. of Defence Brno 2012. 1. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 69-78. ISBN: 978-80-7231-865- 0.
  Detail

 • 2011

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; MOUČKA, J. On a construction of the Kronecker algebra of integers from the Peano algebra of natural numbers. In XXIX International Colloquium of the Management of Educational Process, CD-ROM. Brno: UNOB, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-779- 0.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Solvability of certain groups of second-order linear differential operators. In Proc. of the 10- th International Conference APLIMAT. Bratislava: STU, 2011. s. 113-119. ISBN: 978-80-89313-51- 8.
  Detail

 • 2010

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Realizability of the endomorphism monoid of a semi-cascade formed by solution spaces of linear ordinary n- th order differential equations. Journal of Applied Mathematics, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 211-223. ISSN: 1337- 6365.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; BAŠTINEC, J. On a topologization of the Gaussian complex plane with respect to centralizers of Douady-Hubbard polynomials. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: FEM UNOB, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-722- 6.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Realizability of the endomorphism monoid of a semi-cascade formed by solution spaces of linear ordinary n- th order differential equations. In 9th International Conference APLIMAT 2010. 2010. s. 45-56. ISBN: 978-80-89313-47- 1.
  Detail

 • 2009

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; NOVÁK, M. On a certain tree of two- dimensional function spaces growing from a linear space of continuous functions. In XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2009. s. 1-11. ISBN: 978-80-7231-650- 2.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Action of join spaces of continuous function on the underlying hypergroups of 2- dimensional linear spaces of functions. Journal of Applied Mathematics, 2009, roč. II(2009), č. 1, s. 23-33. ISSN: 1337- 6365.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Action of join spaces of continuous function on the underlying hypergroups of 2- dimensional linear spaces of functions. In Aplimat 2009. Bratislava: STU Bratislava, 2009. s. 49-58. ISBN: 978-80-89313-31- 0.
  Detail

 • 2008

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost. In 5th Didactic conference in Žilina with international participation, CD- ROM. Žilina: FPV ŽU, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-8070-862- 7.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Action of centralizer hypergroups of n- th order linear differential operators on rings on smooth functions. Journal of Applied Mathematics, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 45-53. ISSN: 1337- 6365.
  Detail

 • 2007

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; NOVOTNÁ, J. Modelling of a certain differential operator on a semiring of complex matrices. In APLIMAT 2007, part II. Bratislava: FME STU Bratislava, 2007. s. 89 ( s.)ISBN: 978-80-969562-5- 8.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Bottleneck algebras of preference relations. In ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: EPI Kunovice, 2007. s. 213 ( s.)ISBN: 80-7314-108- 6.
  Detail

 • 2006

  BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M.; ROUŠAROVÁ, V. Konstruktivní geometrie (druhé přepracované vydání). Brno: Akademické nakladatelství Cerm, Brno, 2006. ISBN: 80-214-3229- 2.
  Detail

 • 2005

  CHVALINOVÁ, L. Množinová interpretace Paretova principu. In International Colloquium on the Acquision Process Management (XXIII). Brno: VVŠ PV v Brně, 2005. ISBN: 80-85960-92- 3.
  Detail

  Jan Chvalina, Ludmila Chvalinová. Modelling of join spaces by n- th order linear ordinary differential operators. In Fourth International Conference APLIMAT 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2005. s. 279 ( s.)ISBN: 80-969264-2- X.
  Detail

 • 2004

  Eva Chvalinová, Ludmila Chvalinová. Proces určený jednoduchou racionální funkcí jako akce aditivního monoidu celých nezáporných čísel. In Sborník XXII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV ve Vyškově, 2004. s. 77- 79 ( s.)ISBN: 80-7231-116- 6.
  Detail

  CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Řešení jistých funkcionálních rovnic permutacemi množiny všech reálných čísel. In Matematika a didaktika matematiky. Sborník prací PdF MU, sv. 171. Brno: MU Brno, 2004. s. 13 ( s.)
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Transposition hypergroups formed by transformation operators on rings of differentiable functions. Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2004, roč. 2004, č. 15, s. 93-106. ISSN: 1126- 8042.
  Detail

  BINTEROVÁ, H., CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Discrete quadratic dynamical systems and conjugacy of their generating functions. In Third International Conference Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. s. 283 ( s.)ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

 • 2003

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Join Spaces of Linear Ordinary Differential Operators of the Second Order. In Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2003. Folia Facultatis Sci. Natur. Univ. Masarykianae Brunensis, Mathematica 13. Brno: 2003. s. 77-86. ISBN: 80-210-3149- 2.
  Detail

  CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L., FUCHS, E. Discrete analysis of a certain parametrized family of quadratic functions based on conjugacy of those. In The Mathematics Education into the 21st Century Projekt, Proceedings of the International Conference "The Decidable and Undecidable in Mathematical Education". Brno: Masaryk University Brno, The Hong Kong Institute of Education, 2003. s. 43 ( s.)ISBN: 83-919465-1- 7.
  Detail

 • 2002

  CHVALINOVÁ, L.; BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; ROUŠAROVÁ, V. Konstruktivní geometrie. Brno: akademické nakladatelství Cerm, Brno, 2002. s. 0-145. ISBN: 80-214-2205- X.
  Detail

 • 2001

  CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. O množinách řešení jistých funkcionálních rovnic s iteracemi a mocninami. In Matematika a didaktika matematiky. 152. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. s. 45 ( s.)ISBN: 80-210-2423- 2.
  Detail

  CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Multistructures determined by differential rings. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2001, roč. 36, č. 1, s. 429 ( s.)ISSN: 0044- 8753.
  Detail

  Jan Chvalina and Ludmila Chvalinov8. Multistructures determined by differential rings. 2001, roč. 2000, č. 36, s. 429 ( s.)
  Detail

 • 2000

  BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití multimediální posluchárny při výuce konstruktivní geometrie na FSI VUT v Brně. In XVIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). Vyškov: 2000. s. 37-38. ISBN: 80-7231-059- 3.
  Detail

 • 1996

  BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití systému Design CAD ve výuce počítačové grafiky. In XIV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené na didaktické problémy modelování a simulace (sborník příspěvků). Vyškov: 1996. s. 51-53.
  Detail

  BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M. Zobrazení rotačních kvadrik pomocí systému Design CAD. In Sborník 24. konference o matematice na VŠTEZ. Brno: 1996. s. 75-76.
  Detail

 • 1995

  BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M. Zobrazení šroubových ploch pomocí Design CAD. In Mezinárodní konference Pedagogický software '95 (sborník přednášek a programů). České Budějovice: 1995. s. 65-66. ISBN: 80-85645-19- X.
  Detail

  BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití systémů PC - Objemový modelář a Design CAD při výuce konstruktivní geometrie. In Řízení osvojovacího procesu XIII. (sborník příspěvků z XIII. vědeckého kolokvia). Vyškov: 1995. s. 45-45.
  Detail

 • 1994

  BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M. Využití DC - 3 ve výuce konstruktivní geometrie (šroubové plochy). In Sborník 14. semináře odborné skupiny pro deskriptivní geometrii, počítačovou grafiku a technické kreslení. Bílá: 1994. s. 44-47.
  Detail

 • 1993

  BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Možnosti využití PC - Objemového modeláře na středních školách. 1993, roč. 1993, č. 10, s. 6-12.
  Detail

  CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Betweeness, automata and commutative hypergroups. Interin Grant Report FSI VUT Brno. Brno: VUT Brno, 1993. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1992

  LOVEČKOVÁ, M., BORECKÁ, K., CHVALINOVÁ, L. Demonstrační programy pro výuku konstruktivní geometrie vytvořené pomocí PC- Objemového modeláře. In Společnost pro geometrii a grafiku. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí: 1992. s. 45-49.
  Detail

  BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití PC - Objemového modeláře pro výuku konstruktivní geometrie. In Zborník 22. celoštátnej konferencie o matematike na VŠTEP. Trnava: 1992. s. 5-7.
  Detail

 • 1991

  CHVALINA, J., BLAŽEK, M., CHVALINOVÁ, L. O jisté množině uspořádání Peanovy algebry. In Matematika a didaktika matematiky. Sborník prací PdF MU. sv. 121. 1991. s. 15 ( s.)
  Detail

 • 1988

  CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Locally finite rooted trees with regular monoids of local automorphismus. In Knižnive vědeckých a odborných spisů VUT v Brně. B- 119. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1988. s. 71 ( s.)
  Detail

 • 1983

  CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Transitively acting monoids of local automorphisms of lacally finite trees. In Arch. Math. 19. Brno: 1983. s. 71 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.