doc. Ing.

Monika Petříčková

Ph.D.

FA, US – vedoucí

+420 54114 6686
Petrickova@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Structures. In 5th International Conference on New Advances in Civil Engineering (ICNACE 2019) 8-10 November 2019, Kyrenia, Cyprus. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla. 10th Architecture in Perspektive 2018. 2018. s. 30-33. ISBN: 978-80-248-4236-3.
  Detail

 • 2017

  PETŘÍČKOVÁ, M. Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 80-83. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2017. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5550-4.
  Detail | WWW

  JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostorů. In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017. s. 47-50. ISBN: 978-80-248-4058-1.
  Detail

  JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostorů. In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 67-73. ISBN: 978-80-214-5549-8.
  Detail | WWW

 • 2016

  PETŘÍČKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradičních strukturálních principů v soudobé architektuře. In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: 2016. s. 217-220. ISBN: 978-80-248-3940-0.
  Detail

 • 2015

  PETŘÍČKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradiční strukturální modely a 3D modelování. In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 78-80. ISBN: 978-80-248-3802-1.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2015. Betona a architektura 2015. Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury. Brno: VUT FA Brno, 2015. s. 1-50. ISBN: 978-80-214-5277-0.
  Detail

 • 2012

  PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura. Brno: 2012. s. 1-160.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura. vysokoškolská učebnice. vysokoškolská učebnice. Brno: VUTIUM Brno, 2012. 298 s. ISBN: 978-80-214-4422-5.
  Detail

 • 2011

  WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; KOUTNÝ, J.; URBÁŠKOVÁ, H.; PETŘÍČKOVÁ, M. Manuál inovace. Projekt OPVK. Projekt OPVK. 2011. 211 s. ISBN: 978-80-214-4384-6.
  Detail

 • 2010

  PETŘÍČKOVÁ, M. Teaching Structural Mechanics Using Multimedia on Faculty of Architecture. In ICERI proceedings cd. ICERI 2010. Spain, Madrid: IATED, 2010. s. 2755-2760. ISBN: 978-84-614-2439-9.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Knowledge Gained in Teaching Structural Mechanics Using Multimediaon Faculty of Architecture. In ICERI 10 proceedings CD. IATED. Spain, Barcelona: IATED, 2010. s. 4843-4851. ISBN: 978-84-613-9386-2.
  Detail

 • 2008

  PETŘÍČKOVÁ, M. Nová forma mrakodrapů - spirála. In Stavitelství v architektuře. Brno: VUT FAST, 2008. s. 101-106. ISBN: 978-80-214-3593- 3.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Poznatky z výuky stavební mechaniky multimediálního charakteru. In Modernizace a inovace výuky oboru architektura. brno: 2008. s. 10-15. ISBN: 978-80-214-3594- 0.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Poznatky z výuky stavební mechaniky multimediálního charakteru - přednáška. brno: 2008.
  Detail

 • 2007

  PETŘÍČKOVÁ, M. Centre Pompidou - rozbor statického řešení. In Bratislava: Slovenská technická univerzitaCentre Pompidou rozbor statického řešení, 2007.
  Detail

 • 2005

  PETŘÍČKOVÁ, M. Dům ze dřeva. In FA VUT Brno, 2005. s. 95-99. ISBN: 8021430400.
  Detail

 • 2004

  PETŘÍČKOVÁ, M. Preliminary Design of Load- bearing Structures. In Progressive Construction. Bratislava: UKA FA STU Bratislava, 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-227-2077- 1.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Tažené konstrukce v architektuře. Konstrukce, 2004, roč. 3, č. 2/ 2004, s. 8 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2003

  PETŘÍČKOVÁ, M. Předběžný návrh lanových konstrukcí. In Zasstřešení budov. Brno: CERM, 2003. s. 175- 180 ( s.)ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Ohlédnutí do historie kovových konstrukcí. Konstrukce, 2003, roč. 2., č. 3, s. 19- 20 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2001

  PETŘÍČKOVÁ, M. Ocelové nosné konstrukce - předběžný návrh pro architekty. aa. aa. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r. o Brno, 2001. 150 s. ISBN: 80-7204-186- X.
  Detail

 • 2000

  PETŘÍČKOVÁ, M. Ocelové stropní nosníky. In Vědecká konference doktorandů. FA Brno: Tichý, 2000. s. 72 ( s.)ISBN: 80-214-1613- 0.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Kovové struktury v architektuře. Brno: 2000.
  Detail

  PETŘÍČKOVÁ, M. Kovové struktury v architektuře. Brno: rektorát VUT, 2000.
  Detail

 • 1999

  PETŘÍČKOVÁ, M. Návrh optimálních tvarů příhradovin. In Vědecká konference doktorandů. Brno: Tichý, 1999. s. 72 ( s.)ISBN: 80-2141345-X.
  Detail

 • 1998

  PETŘÍČKOVÁ, M. Vícekriteriální hlediska pro návrh příhradových desek. In Vědeckopedagogická konference. FA Brno: Tichý, 1998. s. 91 ( s.)ISBN: 80-214-1176- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.