Ing.

Miloslav Richter

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6437
richter@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Miloslav Richter, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  HORÁK, K.; KLEČKA, J.; RICHTER, M. Water Quality Assessment by Image Processing. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. IEEE, 2015. s. 577-581. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

 • 2012

  RICHTER, M.; PETYOVSKÝ, P.; MIKŠÍK, O. Adapting Polynomial Mahalanobis Distance for Self- Supervised Learning in an Outdoor Environment. In Proceedings, The 10th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2011, Volume 1: Main Conference (ISBN 978-1-4577-2134-2 , 978-0-7695-4607-0). The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2012. s. 448-453. ISBN: 978-1-4577-2134- 2.
  Detail

  ZEMČÍK, P.; ŠPANĚL, M.; KRŠEK, P.; RICHTER, M. Methods of 3D Object Shape Acquisition. In 3-D Surface Geometry and Reconstruction. Rourkela: IGI Global, 2012. s. 1-27. ISBN: 978-1-4666-0113-0.
  Detail | WWW

 • 2011

  BABINEC, T.; RICHTER, M. Environment for 3D computing. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". 2011. s. 1205-1206. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

 • 2009

  RICHTER, M.; HORÁK, K.; KALOVÁ, I. Application for Versatile 3D Reconstruction. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria 2009: DAAAM International, 2009. s. 311-312. ISBN: 978-3-901509-70- 4.
  Detail

  RICHTER, M.; HORÁK, K.; KALOVÁ, I. 3D Reconstruction Software. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria 2009: DAAAM International, 2009. s. 633-634. ISBN: 978-3-901509-70- 4.
  Detail

  HORÁK, K.; RICHTER, M.; KALOVÁ, I. Automated Flaws Detection on Bottles in Food Industry. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria 2009: DAAAM International, 2009. s. 133-134. ISBN: 978-3-901509-70- 4.
  Detail

  HORÁK, K.; RICHTER, M.; KALOVÁ, I. Human Eyes Localization for Driver Inattention Monitoring System. In Book the Proceedings of MENDEL 2009. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology/ Institution of Automation and Computer Science, 2009. s. 283-288. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  HORÁK, K.; RICHTER, M. Segmentace obrazu pro identifikaci osob pomocí bipedální lokomoce. In Technical Computing Prague 2009. Praha: HUMUSOFT, 2009. s. 36-40. ISBN: 978-80-7080-733- 0.
  Detail

 • 2007

  HORÁK, K., KALOVÁ, I., RICHTER, M. Řízení expozice kamerových systémů. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 1- A, s. 195 ( s.)ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  HORÁK, K., KALOVÁ, I., RICHTER, M. Řízení expozice kamerových systémů. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 27- 1 ( s.)ISBN: 978-80-8073-758- 0.
  Detail

 • 2005

  Richter, Petyovsky, Lisztwan. Measurement of vehicle speed. In Proceeding of International conference CEEPUS Summer School 2005 Inteligent Control Systems. Brno VUT: 2005. s. 8 ( s.)ISBN: 80-214-2976- 3.
  Detail

  Richter, Petyovský, Honec P. Reconstruction of 3D surface. In Proceeding of International conference CEEPUS Summer School 2005 Inteligent Control Systems. Brno VUT: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2976- 3.
  Detail

  ZEMČÍK, P., HEROUT, A., BERAN, V., POTÚČEK, I., FUČÍK, O., HONEC, J., RICHTER, M., KALOVÁ, I., LISZTWAN, M. Image Processing in Traffic Applications. In Proceedings of GVIP 2005. Proceedings of GVIP 2005. Cairo: 2005. s. 1 ( s.)ISSN: 1687- 398X.
  Detail

 • 2004

  RICHTER, M., PETYOVSKÝ, P., HORÁK, K., KALOVÁ, I. elektronicke texty Prakticke programovani v cpp SL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  BRADÁČ, Z., KALOVÁ, I., VALACH, S., ŽALUD, L., RICHTER, M. Kamerový systém pro zkušebnu zdrojů ionizujícího záření. MPO. Brno: MPO, 2004. s. 0 ( s.)
  Detail

  KALOVÁ, I.; RICHTER, M. Inspection of welding seams. In 15th International DAAAM Symposium. Viden: DAAAM International, Vienna 2004, 2004. s. 197-198. ISBN: 3-901509-42- 9.
  Detail

 • 2002

  HONEC, J., RICHTER, M. VIZUÁLNÍ KONTROLA VRATNÝCH OBALŮ V POTRAVINÁŘSKÝCH LINKÁCH. In AUTOS 2002 Automatizace systému, Praha, CZ, CVUT, 2002, ISSN 1213-8134, s. 137- 141. Praha: 2002. s. 137- 141 ( s.)ISBN: 1213- 8134.
  Detail

  HONEC, J., RICHTER, M. Využití jevu moiré ve zpracování obrazu. In AUTOS 2002 Automatizace systému, Praha, CZ, CVUT, 2002, p. ISSN 1213- 8134. Praha: 2002. s. 157- 164 ( s.)ISBN: 1213- 8134.
  Detail

  HONEC, J., RICHTER, M., VALENTA, P., BRAMBOR, J. Vizuální kontrola vratných obalů v potravinářských linkách. In AUTOS 2002 Automatizace systémů. Masakykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6: ČVUT Praha, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 1213- 8134.
  Detail

  HONEC, J., VALACH, S., RICHTER, M. Distribuované zpracování obrazu. In AUTOS 2002 Automatizace systému, Praha, CZ, CVUT, 2002, p. ISSN 1213- 8134. Praha: 2002. s. 142- 150 ( s.)ISBN: 1213- 8134.
  Detail

  HONEC, J., RICHTER, M. Rozpoznání barev ve videosignálu černobílé CCD kamery osazené barevným čipem. In AUTOS 2002 Automatizace systému, Praha, CZ, CVUT, 2002, p. ISSN 1213- 8134. Praha: 2002. s. 151- 156 ( s.)ISBN: 1213- 8134.
  Detail

 • 2001

  GREBENÍČEK, F., LISZTWAN, M., RICHTER, M., ZEMČÍK, P. One CCD Camera Measurement Of Vehicle Velocity. In PC' 01 Proceedings. Štrbské Pleso, High Tatras: unknown, 2001. ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail | WWW

  RICHTER, M., LISZTWAN, M., GREBENÍČEK, F., ZEMČÍK, P. One CCD Camera Measurement of Vehicle Velocity. In Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2001. s. 95-96. ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail

  ZEMČÍK, P., FUČÍK, O., RICHTER, M., VALENTA, P. Imaging Algorithm Speedup Using Co- Design. In Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2001. s. 96-97. ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail

  RICHTER, M. Identification of Vehicles. In 12th Conference Process Control 99. 2001. s. 379 ( s.)ISBN: 80-227-1228- 0.
  Detail

  HONEC, P., PETYOVSKÝ, P., RICHTER, M., GREBENÍČEK, F., VALACH, S. 3D objects surface reconstruction. In 13th International Conference of Process Control. Štrbské pleso, Slovakia: Slovak University of Technology, Bratislava, 2001. s. 94 ( s.)ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail

  ZEMČÍK, P.; RICHTER, M.; VALENTA, P. Imaging Algorithm Speedup Using CoDesign. In Process Control 01 ISBN 80-227-1542- 5. 2001. s. 176-180.
  Detail

  RICHTER, M., LISZTWAN, M., GREBENÍČEK, F., ZEMČÍK, P. One CCD camera measurement of vehicle velocity. In 13th International conference on Process Control ' 01. Štrbské Pleso, Slovak Republic: Slovak University of Technology, Bratislava, 2001. s. 95 ( s.)ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail

 • 1999

  HONEC, J.; RICHTER, M.; VALENTA, P.; DVOŘÁK, L. Character segmentation Using The Histogram of Positions of Brightness Inflexion Points. In Proceedings 12th Conference Process Control + 99. Vydavateĺstvo STU Bratislava: Slovak University of Technology, 1999. s. 397-400. ISBN: 80-227-1228- 0.
  Detail

  RICHTER, M. Photogrammetric Measurements of the Speed of Vehicles. In 12th Conference Process Control 99. : 1999. s. 184 ( s.)ISBN: 80-227-1228- 0.
  Detail

  RICHTER, M. Programmable CCD Camera. In 12th Conference Process Control 99. 1999. s. 165 ( s.)ISBN: 80-227-1228- 0.
  Detail

  RICHTER, M. Visual inspeciton of Rubbers. In 12th Conference Process Control 99. 1999. s. 1 ( s.)ISBN: 80-227-1228- 0.
  Detail

  RICHTER, M. Character segmentation using The Histogram of Positions of Brightness Inflexion Points. In 12th Conference Process Control 99. 1999. s. 397 ( s.)ISBN: 80-227-1228- 0.
  Detail

 • 1997

  RICHTER, M. Visual Analysis on the Production Line. In SCIA 97. 1. Finsko: 1, 1997. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.