Ing.

Milan Pilgr

Ph.D.

FAST, KDK – odborný asistent

+420 54114 7308
pilgr.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Milan Pilgr, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  BÁRTŮ, A.; BŘEČKA, J.; PILGR, M. Parametrická studie odolnosti prolamovaných nosníků. In Sborník příspěvků z 22. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí „Juniorstav 2020“. Brno: ECON publishing, 2020. s. 329-334. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu. In 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Slovenská republika: TU Košice , SvF, ÚIS, 2019. s. 163-172. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

  PILGR, M. Kovové konstrukce. Navrhování prvků ocelových konstrukcí. 1. 1. Brno: CERM, 2019. 702 s. ISBN: 978-80-7623-018-7.
  Detail

  PILGR, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální analýza skutečného působení vláknocementových desek. In Zborník prednášok zo 44. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií konaného v Bardejovských Kúpeľoch. Košice: TU, 2019. s. 139-146. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

 • 2018

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I. Příklady aktuálních odborných aktivit Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. In Zborník prednášok zo 43. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Bešeňová: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. s. 89-94. ISBN: 978-80-89838-07-3.
  Detail

 • 2016

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; PILGR, M. Fatigue loading tests of new bolt assembly joints for perspective temporary steel railway bridges. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. I. London, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK, 2016. s. 75-80. ISBN: 978-1-138-02907-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 48-55. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Full-scale tests of temporary steel (foot) bridges. In Recent Advances in Mechanics and Materials in Design. I. Ponta Delgada, Azores, Portugal: University of Porto, 2015. s. 305-317. ISBN: 978-989-98832-2- 2.
  Detail

 • 2014

  PILGR, M. K navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah podle eurokódů. Konstrukce, 2014, roč. 13, č. 1, s. 88-91. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VESELÝ, J. Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória. In Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách. Bratislava: STU, 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-227-4257- 3.
  Detail

  PILGR, M. Diagnostika a přepočet nosných prvků střešního pláště na průmyslovém objektu pro zpracování těženého vápence. In Teorie vs. praxe v oboru kovových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí a mostů – Workshop s exkurzí – Sborník příspěvků a fotodokumentace. Brno: VUT, 2014. s. 70-75. ISBN: 978-80-214-4956- 5.
  Detail

 • 2013

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Evaluation of Strength Characteristics of Fibre- Cement Slab Material. Advanced Materials Research, 2013, roč. 650, č. 1, s. 320-325. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  PILGR, M.; PEŠEK, O. Comparison of the design of the crane runway according to former Czech national standards and currently valid Eurocodes. In Mathematics and Computers in Science and Engineering Series – Recent Advances in Engineering – Proceedings of the NAUN / WSEAS International Conferences „ECCE '12“, „ECCIE '12“. Paris: WSEAS Press, 2012. s. 206-211. ISBN: 978-1-61804-137- 1.
  Detail

  PILGR, M. Analysis of warping torsion of selected thin- walled members due to temperature load. Procedia Engineering, 2012, roč. 2012, č. 40, s. 369-374. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  PILGR, M. Kovové konstrukce. Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993- 6. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 202 s. ISBN: 978-80-7204-807- 6.
  Detail

  PILGR, M. Porovnání výpočtu jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle původních českých norem a současně platných eurokódů. In Proceedings of the IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TU, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J.; PILGR, M. Numerical Analysis of Hybrid Steel- Glass Beam. In Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. Paris, France: WSEAS Press, 2012. s. 234-239. ISBN: 978-1-61804-137- 1. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Southeast University Press: Nanjing, 2012. s. 162-170. ISBN: 978-7-5641-3400- 6.
  Detail

 • 2011

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of strain mechanism of end- plate connections. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. s. 60-65. ISBN: 978-1-61804-055- 8.
  Detail

  PILGR, M. K problému skutečného působení styčníků s čelní deskou. In Zborník referátov zo XXXVII. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou „Teoretické a konštrukčné problémy oceľových, kompozitných, drevených konštrukcií a mostov“ konaného v Modre. Bratislava: STU, 2011. s. 157-162. ISBN: 978-80-227-3583- 4.
  Detail

  PILGR, M. Zkoušení výseku kovové konstrukce se zaměřením na chování kloubového styčníku. In Sborník recenzovaných příspěvků konference „Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011“. Brno: VUT, 2011. s. 285-292. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  PILGR, M. Problem of Strain Mechanism – Header Plate Connections. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures „Eurosteel 2011“ held in Budapest. Brussels: ECCS, 2011. s. 525-530. ISBN: 978-92-9147-103- 4.
  Detail

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of actual behaviour of header plate connections. In Proceedings of the 12th International Conference on Metal Structures „Progress in Steel and Composite Structures“. Wrocław: DWE, 2011. s. 606-612. ISBN: 978-83-7125-202- 0.
  Detail

  PILGR, M. Problems of actual behaviour of end- plate connections. Proceedings of the 10th International Scientific Conference VSU' 2010, 2011, roč. 2011, č. 1, s. II- 48 (II-53 s.)ISSN: 1314- 071X.
  Detail

 • 2010

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Some problems of actual behaviour of header plate connections in steel structures. Proceedings of the 10th International Scientific Conference VSU' 2010, 2010, roč. 1, č. 1, s. II- 229 (II-234 s.)ISSN: 1314- 071X.
  Detail

  PILGR, M. Některé problémy skutečného působení styčníků s čelní deskou. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: KNM, 2010. s. 173-178. ISBN: 978-80-970171-5- 6.
  Detail

  MELCHER, J.; PILGR, M. Mezní stavy a skutečné působení nosných kovových pásů pro uchycení telekomunikačních antén. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: KNM, 2010. s. 141-144. ISBN: 978-80-970171-5- 6.
  Detail

 • 2009

  PILGR, M.; ŠMAK, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Poznatky z experimentálního zkoumání chování styčníků s čelní deskou. In Sborník příspěvků z 22. české a slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2009". Brno: CERM, 2009. s. 247-252. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  ŠTRBA, M.; PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Použití tenkostěnných ocelových profilů v nosných konstrukcích obytných budov. In Ocelové konstrukce a mosty 2009. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 315-320. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  PILGR, M. Experimental verification of actual behaviour of header plate connections. In Proceedings of the 11th Nordic Steel Construction Conference held in Malmö. Stockholm: SBI, 2009. s. 548-551. ISBN: 91-7127-058- 2.
  Detail

  PILGR, M. Studie chování styčníků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou. In Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference. Sekce 6: Inženýrské konstrukce. Brno: CERM, 2009. s. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  PILGR, M.; POZDÍŠEK, J. Otázka vzniku vázaného kroucení při zatížení teplotou. In Sborník konference "Juniorstav 2008". Brno: VUT, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  PILGR, M. Problematika skutečného působení styčníků s krátkou čelní deskou v ocelových konstrukcích. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2008, roč. 1, č. 476, s. 1-30. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

 • 2007

  PILGR, M. Kloubové styčníky v ocelových konstrukcích. In Sborník konference "Juniorstav 2007". Brno: CERM, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M. Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Brno: CERM, 2007. s. 19-20. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  PILGR, M. Kloubové styčníky v ocelových konstrukcích. Konstrukce, 2007, roč. 6, č. 2, s. X (XII s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  PILGR, M. Experimentální ověření skutečného působení styčníků s krátkou čelní deskou. In Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "Experiment '07". Brno: CERM, 2007. s. 365-370. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; PILGR, M. Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie SvF TU v Košiciach. Sekcia 2.1: Kovové a drevené konštrukcie. Košice: TU, 2007. s. 169-174. ISBN: 978-80-8073-802- 0.
  Detail

  PILGR, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M. Porucha střešní konstrukce průmyslového objektu. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Brno: CERM, 2007. s. 57-58. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

 • 2006

  PILGR, M.; MELCHER, J. Problematika skutečného chování styčníků s krátkou čelní deskou. In Zborník prednášok zo seminára mladých vedeckých pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií SR a ČR "Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií". Bratislava: STU, 2006. s. 77-78. ISBN: 80-227-2359- 2.
  Detail

  PILGR, M. Aplikace metody komponentů na stanovení rotačních a translačních charakteristik styčníků krátkou čelní deskou. In Sborník konference "Juniorstav 2006". Díl 3 - Konstrukce a dopravní stavby I. Brno: CERM, 2006. s. 105-109. ISBN: 80-214-3109- 1.
  Detail

  PILGR, M. Některé otázky skutečného působení styčníků s krátkou čelní deskou. In Zborník referátov 21. českej a slovenskej medzinárodnej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty 2006". Bratislava: STU, 2006. s. 225-230. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

 • 2005

  MELCHER, J., PUCHNER, J. Kovové konstrukce I. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, 2005.
  Detail

  PILGR, M. Styčníky s krátkou čelní deskou. Vliv pootočení přípoje na prodloužení osy nosníku v ocelové prutové soustavě. In Sborník konference "Juniorstav 2005". Díl 3 - Konstrukce a dopravní stavby I. Brno: CERM, 2005. s. 160 ( s.)ISBN: 80-214-2827- 9.
  Detail

 • 2004

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M.; SÝKORA, K.; PILGR, M.; VESELKA, M. Konstrukce a dopravní stavby. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004.
  Detail

 • 2002

  MELCHER, J., FILIP, M., PILGR, M. Experimentální ověření a anylýza skutečného působení pochůzných roštů a poklopů z kompozitních profilů vyztužených skelným vláknem. In Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno, Česká rebublika: VÚSTAH, 2002. s. 140 ( s.)
  Detail

  PILGR, M. Vliv působení poddajných styčníků na chování ocelových prutových soustav. In Sborník příspěvků z IV. odborné konference doktorského studia. Brno: VUT, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.