Ing.

Michaela Indruchová

RE, RE-OS

+420 54114 5263
indruchova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michaela Indruchová

Publikace

  • 2001

    BEZDĚKOVÁ, K., KOZÁKOVÁ, M., VESELÝ, M. Vliv adsorpce polutantů na rychlost jejich fotokatalytické degradace. In 53. zjazd chemických spoločností. FPV Univerzita M. Bela v B. Bystrici: 2001. s. 336 ( s.)ISBN: 80-89029-23- X.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.