Ing.

Matěj Březina

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

brezina@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Matěj Březina, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  SOLNÝ, T.; DLABAJOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; BŘEZINA, M.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; AMBAT, R. Preparation of magnetic nanoparticles by one step synthesis with morphology of particles changed based on time of reaction and temperature treatment. Journal of Experimental Nanoscience, 2021, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1745-8099.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUČERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNÁŘ, P.; BŘEZINA, M.; KALINA, L.; BEZDIČKA, P.; MAŠLÁŇ, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia, 2021, roč. 15, č. 101025, s. 1-8. ISSN: 2589-1529.
  Detail | WWW

 • 2020

  BRESCHER, R.; BŘEZINA, M. Preparation of Mg-Al-Ti bulk materials via powder metallurgy. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 52-53. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; PTÁČEK, P.; KUBĚNA, I.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; PASTOREK, F. Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surface and Coatings Technology, 2020, roč. 399, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  HADZIMA, B.; KAJÁNEK, D.; JAMBOR, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; BUHAGIAR, J.; PASTORKOVÁ, J.; JACKOVÁ, M. PEO of AZ31 Mg Alloy: Effect of Electrolyte Phosphate Content and Current Density. Metals, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-23. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  KAJÁNEK, D.; BŘEZINA, M.; HADZIMA, B. Effect of applied current density of plasma electrolytic oxidation process on corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy. Communications, 2019, roč. 21, č. 2, s. 32-36. ISSN: 1335-4205.
  Detail | WWW

  FINTOVÁ, S.; DRÁBIKOVÁ, J.; HADZIMA, B.; TRŠKO, L.; BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surface and Coatings Technology, 2019, roč. 380, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J. Failure Mechanism and Mechanical Characteristics of NiCrBSi Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 649-657. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, roč. 2018, č. 2018, s. 1-6. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; MINDA, J.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Electrochemical characterization of Mg-Zn bulk materials prepared by powder metallurgy method. Programme and The Book of Abstracts / Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg Novi, September 3-7, 2018. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2018. ISBN: 978-86-919111-3-3.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BŘEZINA, M. Vývoj metodiky úpravy nevodivých materiálů pro EBSD. 2018.
  Detail

  KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2017

  WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; BŘEZINA, M. Praktikum z kovových materiálů. Praktikum z kovových materiálů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 1-136. ISBN: 978-80-214-5463- 7.
  Detail

  KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy. Metals, 2017, roč. 7, č. 396, s. 1-15. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; MINDA, J.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Evolution of microstructure and electrochemical corrosion characteristics of cold compacted magnesium. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2017, č. 2017/ 4, s. 123-130. ISSN: 1804-1213.
  Detail | WWW

  BŘEZINA, M.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P. Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications. Metals, 2017, roč. 7, č. 7, s. 1-22. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  PAŘÍZEK, L.; BÍLEK, V.; BŘEZINA, M. Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement. In 6th Conf. On Chemistry & Life 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. s. 98-104. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M. Výzkum struktury a složení žárového nástřiku a prášků. 2016. s. 1-27.
  Detail

  BŘEZINA, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P. Podmínky přípravy a difuzní pochody v porézních objemových materiálech na bázi Mg. 2016.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M. Research of corrosion on aluminum parts. 2016. s. 1-18.
  Detail

 • 2015

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BUCHTÍK, M. Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků. 2015. s. 1-30.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; KOSÁR, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L. Výzkum příčiny vzniku kontaminace na povrchu pinů. 2015. s. 1-95.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J. Výzkum strukturních a mechanických vlastností ocelových vzorků po tepelném ovlivnění. 2015. s. 1-23.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M. Výzkum technologie žárového stříkání. 2015. s. 1-24.
  Detail

  BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; ZAPLETAL, J.; RUTTKAYOVÁ, V. Synthesis and characterisation of powder metallurgy bulk magnesium. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. 2015. ISBN: 978-86-919111-0- 2.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; DOSKOČIL, L.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Výzkum vlivu prostředí na materiály používané pro kolejová vozidla. 2015. s. 1-193.
  Detail

 • 2014

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Influence of heat reatment on conversion coatings growth on magnesium alloy AZ91. 2014.
  Detail

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Influence of magnesium alloy AZ91 microstructure on conversion coating growth. In Chemie je život, studentská konference. 2014. s. 193-201. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Vliv mikrostruktury na tvorbu konverzních povlaků na hořčíkové slitině AZ91. 2014.
  Detail

 • 2013

  BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Srovnávací chromátový povlak na hořčíkové slitině AZ91. 2013.
  Detail

  DRÁBIKOVÁ, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; RUTTKAYOVÁ, V.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Odolné fluoridové povlaky vytvářené v tavenině. 2013.
  Detail

  RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Pozorování růstu mikroorganismů na chromátových a fluoridových konverzních povlacích deponovaných na slitině AZ91. In Studentská konference Chemie je život. Brno: FCH VUT v Brně, 2013. s. 172-175. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Porovnávací konverzní povlak na bázi chromu na hořčíkové slitině AZ91. 2013.
  Detail

  RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Růst mikroorganismů na konverzních povlacích hořčíkových slitin. 2013.
  Detail

 • 2012

  RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Povrchová úprava hočíkovej zliatiny AZ31 fluoridovými povlakmi. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 220-223. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J. Konverzní povlaky na hořčíkových slitinách. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 59-63. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  DRÁBIKOVÁ, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; RUTTKAYOVÁ, V.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Surface modification of AZ31 by fluoride coatings. 2012.
  Detail

  MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; RUTTKAYOVÁ, V.; BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Protikorózna ochrana horčíkových zliatin chemickými konverznými povlakmi. In Studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 198-202. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.