Ing.

Martin Vítek

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6678
vitek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Vítek, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  ŠACLOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M. A new database with annotations of P waves in ECGs with various types of arrhythmias. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2022, roč. 43, č. 10, s. 1-5. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; KRÁLÍK, M.; ŠACLOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Chytrá zařízení pro zdravé srdce. 2022.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M. Reliable P wave detection in pathological ECG signals. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NOVÁKOVÁ, M. Pathologies affect the performance of ECG signals compression. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NYKRÝNOVÁ, M.; BARTOŇ, V.; VÍTEK, M.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Raw nanopore squiggle alignment for bacterial typing distinction enhancement. In 2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). 2021. s. 1969-1974. ISBN: 978-1-6654-0126-5.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; VARGOVÁ, E.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Brno University of Technology Smartphone PPG Database (BUT PPG): Annotated Dataset for PPG Quality Assessment and Heart Rate Estimation. BioMed Research International, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 1-6. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; NĚMCOVÁ, A.; RONZHINA, M.; KRÁLÍK, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; ŠACLOVÁ, L. Respiratory Rate Estimation Using the Photoplethysmogram: Towards the Implementation in Wearables. In Computing in Cardiology 2021. Computing in Cardiology. Brno, Czech Republic: IEEE, 2021. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW

  JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; NYKRÝNOVÁ, M.; BARTOŇ, V.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. CNproScan: Hybrid CNV detection for bacterial genomes. GENOMICS, 2021, roč. 113, č. 5, s. 3103-3111. ISSN: 0888-7543.
  Detail | WWW

 • 2020

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; NOVÁKOVÁ, M. Complex study on compression of ECG signals using novel single-cycle fractal-based algorithm and SPIHT. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Single-Feature Method for Fast Atrial Fibrillation Detection in ECG Signals. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Cardiac Pathologies Detection and Classification in 12-lead ECG. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  REPČÍK, T.; POLÁKOVÁ, V.; WALOSZEK, V.; NOHEL, M.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOLÁŘ, R. Biometric Authentication Using the Unique Characteristics of the ECG Signal. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMITAL, L.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Robust QRS Detection Using Combination of Three Independent Methods. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; JORDÁNOVÁ, I.; VAŘEČKA, M.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Monitoring of heart rate, blood oxygen saturation, and blood pressure using a smartphone. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, roč. 59, č. May 2020, s. 1-10. ISSN: 1746-8108.
  Detail | WWW

  SMITAL, L.; HAIDER, C.; VÍTEK, M.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; FELTON, C.; GILBERT, B.; HOLMES, D. Real-Time Quality Assessment of Long-Term ECG Signals Recorded by Wearables in Free-Living Conditions. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2020, roč. 67, č. 10, s. 2721-2734. ISSN: 1558-2531.
  Detail | WWW

 • 2019

  JUGAS, R.; VÍTEK, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H. Signal processing based CNV detection in bacterial genomes. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. IWBBIO 2019. Lecture Notes in Computer Science. Granada, Spain: Springer Verlag, 2019. s. 93-102. ISBN: 978-3-030-17937-3. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Rapid bacterial species delineation based on parameters derived from genome numerical representations. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2019, roč. 17, č. 1, s. 118-126. ISSN: 2001-0370.
  Detail | WWW

  ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; SEDLÁŘ, K.; JUGAS, R.; VÍTEK, M. A degeneration-reducing criterion for optimal digital mapping of genetic codes. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2019, roč. 17, č. 1, s. 406-414. ISSN: 2001-0370.
  Detail | WWW

  KAŠPAR, J.; VÍTEK, M. Detekce plagiátů zdrojových kódů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 1, s. 8-15. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; BEZDÍČEK, M.; BRHELOVÁ, E.; LENGEROVÁ, M. Advanced DNA fingerprint genotyping based on a model developed from real chip electrophoresis data. Journal of Advanced Research, 2019, roč. 18, č. 18, s. 9-18. ISSN: 2090-1232.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 18582, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

  JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. CNV Hybrid Detection in Bacteria Using Signal Processing. International Conference of the Genetics Society of Korea 2019 : New Horizons of Genetics. 1. Seoul, Republic of Korea: The Genetics Society of Korea, 2019. s. 101-101.
  Detail | WWW

 • 2018

  JUGAS, R.; VÍTEK, M.; SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H. Cross-Correlation Based Detection of Contigs Overlaps. In MIPRO 2018 proceedings. New York: IEEE, 2018. s. 155-158. ISBN: 978-953-233-095-3.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, roč. 39, č. 9, s. 1-14. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T.; VÍTEK, M.; SMITAL, L. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 381-385. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, č. 2018, s. 1-26. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  BEHÁŇOVÁ, A.; VÍTEK, M. Detekcia QRS komplexov v 12- svodovom EKG signáli s použitím adaptívneho kvantovacieho prahu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 1, s. 7-16. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; VYKYDAL, V.; VAŘEČKA, M.; KAČNÍKOVÁ, D.; KARMAZINOVÁ, I.; KOČENDOVÁ, K.; MARTINKOVÁ, T.; MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4099- 4.
  Detail

  JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M. Overlap detection for a genome assembly based on genomic signal processing. In 2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems. Proceedings of the ... IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems. USA: IEEE Computer Society, 2017. s. 301-305. ISBN: 978-1-5386-1710-6. ISSN: 2372-9198.
  Detail | WWW

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. The identification of replication origin in bacterial genomes by cumulated phase signal. In 2017 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB). IEEE, 2017. s. 267-271. ISBN: 978-1-4673-8988-4.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Testing of features for fatigue detection in EOG. BIO- MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING, 2017, roč. 28, č. 4, s. 379-392. ISSN: 0959-2989.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. Comparison of Baseline Wandering Removal Algorithms for Automatic Clas sification of Electrocardiogram. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 63-66. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Application of SWT for Heart Rate Monitoring Using Smartphone Camera. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 49-52. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

 • 2016

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Compression of ECG signals using SPIHT – alternatives to wavelet transform. Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 67-70. ISBN: 978-80-214-5389-0.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Evaluation of Distortion of ECG Signals after Compression. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 370-374. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Detection of QRS Notching Using Continuous Wavelet Transform. Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 83-86. ISBN: 978-80-214-5389-0.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Rules for determination of expected P wave type in ECG signals. Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 400-404. ISBN: 978-80-214-5350-0.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 103-111. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, M. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, roč. 54, č. 12, s. 1-10. ISSN: 0140-0118.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; SEDLÁŘ, K.; PROVAZNÍK, I. Progressive alignment of genomic signals by multiple dynamic time warping. Journal of Theoretical Biology, 2015, roč. 2015, č. 385, s. 20-30. ISSN: 0022-5193.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Aplikace pro hodnocení únavy z elektrookulogramu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 5, s. 161-166. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. ECG signal compression based on fractals and RLE. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 486-490. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; VÍTEK, M. Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 4, s. 115-123. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Set of rules for genomic signal downsampling. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2015, roč. 64, č. p1, s. 1-7. ISSN: 0010-4825.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HEJČ, J.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J. A Wavelet-Based ECG Delineation Method: Adaptation to an Experimental Electrograms with Manifested Global Ischemia. Cardiovascular Engineering and Technology, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 364-375. ISSN: 1869-408X.
  Detail | WWW

 • 2014

  SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Prokaryotic DNA Signal Downsampling for Fast Whole Genome Comparison. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, roč. 283, č. 6, s. 373-383. ISSN: 2194-5357.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 5, s. 170-181. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

 • 2013

  VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-8086-208- 4.
  Detail

  SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Adaptive Wavelet Wiener Filtering of ECG Signals. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013, roč. 60, č. 2, s. 437-445. ISSN: 0018- 9294.
  Detail | WWW

  ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; BABULA, P.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Classification of genomic signals using dynamic time warping. BMC BIOINFORMATICS, 2013, roč. 14, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1471- 2105.
  Detail | WWW

  ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Celogenomové srovnání organismů pomocí signálového zpracování. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-8086-208- 4.
  Detail

  ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; KŘÍŽKOVÁ, S.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Preprocessing and Classification of Electrophoresis Gel Images Using Dynamic Time Warping. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, roč. 2013(8), č. 2, s. 1609-1620. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

 • 2012

  ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Preprocessing and classification of electroforetic gel image using dynamic time warping. In Sborník - XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 280-282. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

 • 2011

  SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals. In ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona, Spain: ACM New York, NY, USA, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913- 4.
  Detail

  VÍTEK, M. Automatické rozměření signálů EKG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-129.
  Detail | WWW

 • 2010

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet- Based ECG Delineation With Improved P Wave Offset Detection Accuracy. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Vliv komprese signálů EKG na diagnózu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 55, s. 36- 1 (36-4 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Multipoint Validation of Decompressed ECG Signal. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

 • 2009

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet- Based QRS Detection in Human and Rabbit ECG Signals. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 2009. s. 106-110. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. IFMBE PROCEEDINGS. Heidelberg: Springer, 2009. s. 177-180. ISBN: 978-3-642-03881- 5. ISSN: 1680-0737.
  Detail

  VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 21, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Validation of Decompressed ECG Signal Using Delineation. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: 2009. s. 80-84. ISBN: 978-80-214-3933-7.
  Detail

  VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison. In PROCEEDINGS OF THE 15th CONFERENCE STUDENT EEICT 2009 VOLUME 4. 2009. s. 373-377. ISBN: 978-80-214-3870- 5.
  Detail

 • 2008

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based QRS Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. DETECTION OF QRS BOUNDARIES AND T WAVE END IN MULTILEAD ECG SIGNALS. In PROCEEDINGS OF THE 14th CONFERENCE STUDENT EEICT 2008 VOLUME 4. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2008. s. 285-289. ISBN: 978-80-214-3617- 6.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Possibilities of Wavelet Decomposition for SPIHT Compression of ECG Signals. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

 • 2007

  Martin Vítek, Milan Tannenberg. Analýza alternace vlny T: Program Bioroid s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Matlab. In Proceedings of the 13th Conference Student EEICT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 323 ( s.)ISBN: 978-80-214-3410- 3.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.