Ing.

Martin Adámek

Ph.D.

FEKT, UMEL – odborný asistent

+420 54114 6136
adamek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Adámek, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; VOJÁČKOVÁ, K.; FAMĚRA, O.; BÚRAN, M.; HLOBILOVÁ, V.; BUČKOVÁ, M.; BAROŇ, M.; SOCHOR, J. Sensor Systems for Detecting Dough Properties Fortified with Grape Pomace and Mealworm Powders. SENSORS, 2020, roč. 20, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BORKOVCOVÁ, M.; FIŠER, V.; BEDNÁŘOVÁ, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; JUŘÍKOVÁ, T.; BALLA, Š.; ADÁMEK, M.; HAVLÍČEK, Z. Effect of Accumulation of Heavy Metals in the Red Fox Intestine on the Prevalence of Its Intestinal Parasites. Animals, 2020, roč. 10, č. 2, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; FIŠERA, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; HLOBILOVÁ, V.; VOJÁČKOVÁ, K. Effect of temperature and feed on the mineral content and the content of selected heavy metals in mealworm. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2020, roč. 25, č. 3, s. 1077-1088. ISSN: 1644-2296.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; HLOBILOVÁ, V.; KNÍŽKOVÁ, I.; JUŘÍKOVÁ, T. Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)-Optimization of Rearing Conditions to Obtain Desired Nutritional Values. JOURNAL OF INSECT SCIENCE, 2020, roč. 20, č. 5, s. 1-10. ISSN: 1536-2442.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VOJÁČKOVÁ, K.; MLČEK, J.; ŠKROVÁNKOVÁ, S.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; ORSAVOVÁ, J.; BUČKOVÁ, M.; FIC, V.; KOUŘIMSKÁ, L.; BÚRAN, M. Biologically active compounds contained in grape pomace. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020, roč. 14, č. 1, s. 854-861. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ŠKROVÁNKOVÁ, S.; ADÁMEK, M.; ONDRÁŠOVÁ, M. Comparison of antioxidant activity, content of polyphenols and flavonoids in liturgical and common wines. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 218-223. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; MUSILOVÁ, Z.; SKÁCEL, J.; SOCHOR, J.; FAMĚRA, O. Unusual aspects of the fat content of mealworm larvae as a novel food. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 157-162. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.;KNÍŽKOVÁ, I. Fat from Tenebrionidae Bugs - Sterols Content, Fatty Acid Profiles, and Cardiovascular Risk Indexes. Conference Proceedings of EuroFood Chem XVI, Translating food chemistry into health benefits, 2019, roč. 69, č. 3, s. 247-254. ISSN: 1230-0322.
  Detail | WWW

  VALÁŠEK, P.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; KRIVANKOVA, M.; VALÁŠEK Jr., P. , ADÁMEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, E. Comparison of contents of selected esters, higher alcohols and total content of polyphenolic substances in wines of the varieties 'Chardonnay' and 'Riesling' by vintage. Mitteilungen Klosterneuburg, 2019, roč. 69, č. 2, s. 115-123. ISSN: 0007-5922.
  Detail | WWW

  ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; JUŘÍKOVÁ, T.; MUSILOVÁ, Z.; FAMĚRA, O. Is edible insect as a novel food digestible?. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 470-476. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M. SLEDOVÁNÍ OBSAHU TUKU POTEMNÍKA MOUČNÉHO A JEHO KONZUMACE JAKO NOVÉ POTRAVINY V ČR. In SBORNÍK XLV. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. s. 61-69. ISBN: 978-80-7509-653-1.
  Detail | WWW

 • 2018

  ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J. Senzorická jakost jedlého hmyzu. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 22-24. ISBN: 978-80-89738-18-2.
  Detail

  ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J. Srovnání obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus Carota) z ekologického a konvenčního zemědělství pomocí ruční rentgenové spektrometrie. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 19-21. ISBN: 978-80-89738-18-2.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ, E.;VALÁŠEK, P.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; PUMMEROVÁ, M. The importance of higher alcohols and esters for sensory evaluation of rheinriesling and chardonnay wine varieties. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 615-621. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L. Selected nutritional values of field cricket (Gryllus assimilis) and its possible use as a human food. INDIAN J TRADIT KNOW, 2018, roč. 17, č. 3, s. 518-524. ISSN: 0972-5938.
  Detail | WWW

  ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; ADÁMKOVÁ, A.; SUCHÁNKOVÁ, J.;, JANALÍKOVÁ, M.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M. Effect of different storage conditions on the microbiological characteristics of insect. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 248-253. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M. Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect. Potravinárstvo, 2018, roč. 12, č. 1, s. 431-437. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MLČEK, J.; TRÁGEOVÁ, S.; ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; ŠKROVÁNKOVÁ, S.; SEDLÁČKOVÁ, E. Comparison of the content of selected mineral substances in czech liturgical and common wines. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 150-156. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

 • 2017

  ADÁMKOVÁ, A.; MLČEK, J.; KOUŘIMSKÁ, L.; BORKOVCOVÁ, M.; BUŠINA, T.; ADÁMEK, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KRAJSA, J. Nutritional Potential of Selected Insect Species Reared on the Island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 5, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADÁMKOVÁ, A.; ADÁMEK, M.; MLČEK, J.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L.; SKÁCEL, J.; VÍTOVÁ, E. Welfare of the Mealworm (Tenebrio molitor) Breeding With Regard to Nutrition Value and Food Safety. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 460-465. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MLČEK, J.; ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; SKÁCEL, J. Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 725-730. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; BORKOVCOVÁ, M.; MLČEK, J.; BEDNÁŘOVÁ, M.; KOUŘIMSKÁ, L.; SKÁCEL, J.; ŘEZNÍČEK, M. Electronic Nose In Edible Insects Area. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 446-451. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  NOVOTNÝ, V.; ADÁMEK, M.; SKÁCEL, J.; ŠANDERA, J.; VALA, R. The Mechanical Strength of Solder Joints on PCB with OSP surface protection. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology, 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2016. International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. Volume 2016- September. Pilsen, Czech republic: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2016. s. 249-253. ISBN: 978-1-5090-1389- 0. ISSN: 2161-2536.
  Detail | WWW

  ADÁMEK, M.; BENEŠ, D. Elektronický nos v oblasti bezpečnosti potravin. „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“ zborník príspevkov z vedeckej konerencie. Prvé vydanie, December 2016. Bratislava, SK: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2016. s. 14-14. ISBN: 978-80-89738-10- 6.
  Detail

  ADÁMEK, M.; ADÁMKOVÁ, A.; ŘEZNÍČEK, M.; KOUŘIMSKÁ, L. The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensors. Potravinárstvo, 2016, roč. 9, č. 1, s. 643-648. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  Martin Adámek, Anna Adámková, Dana Tančinová. The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensor. SMOLENICE, Slovensko: Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra, 2015. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ADÁMEK, M., ADÁMKOVÁ, A., TANČINOVÁ, D. Monitorování kvality mléčných produktů pomocí jednoduchých elektronických metod v malovýrobách. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie „Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“. Prvé vydanie. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovensko, 2015. s. 16-19. ISBN: 978-80-89738-06- 9.
  Detail

  ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M.; STARÝ, J. Technika povrchové montáže - medium/higher level, vydáno pro Honeywell Brno. Brno: 2015.
  Detail

  ŠANDERA, J.; STARÝ, J.; ADÁMEK, M. Technika povrchové montáže, Medium/higher level, vydáno pro SAAB Slavkov. Brno: 2015.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; SOMER, J.; VALA, R.; ADÁMEK, M.; BURŠÍK, M.; HEJÁTKOVÁ, E.; OTÁHAL, A.; PSOTA, B.; ŘEZNÍČEK, M.; ŘIHÁK, P.; SKÁCEL, J. Moderní mikroelektronické technologie - základ elektronického hardware. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2015. 188 s. ISBN: 978-80-214-5293- 0.
  Detail

  STARÝ, J.; ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M. TECHNIKA POVRCHOVÉ MONTÁŽE - Základy návrhu, součástky SMD, montáž BGA, antistatika, plošné spoje, aplikační technologie, chemie procesu, opravy DPS, Vydáno pro Honeywell. Brno: 2015. s. 1-45.
  Detail

 • 2014

  ADÁMEK, M.; ŠANDERA, J.; NICÁK, M. Testování vlastností montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“, Závěrečná zpráva k úkolu řešeném v rámci smlouvy o dílo pro SMTplus.CZ s.r.o., HS 18257009, na základě objednávky č. 225/2013/UVY/ 570 od společnosti AŽD Praha. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ: 2014. s. 1-35.
  Detail

  OTÁHAL, A.; ADÁMEK, M.; SZENDIUCH, I. Impact of solder paste drying on the solderability. In 37th Int. Spring Seminar on Electronics Technology. Dresden: IEEE, 2014. s. 198-201. ISBN: 978-1-4799-4455-2.
  Detail

 • 2013

  OTÁHAL, A.; ADÁMEK, M.; JANSA, V.; SZENDIUCH, I. Investigation of the Mechanical Properties of Lead- Free Solder Materials. Key Engineering Materials (web), 2013, roč. 2013, č. 592- 593, s. 453-456. ISSN: 1662- 9795.
  Detail | WWW

  ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M. Zkoušení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž. Brno: 2013. s. 1-16.
  Detail

 • 2012

  ADÁMEK, M.; SCHNEDERLE, P.; SZENDIUCH, I.; LIPAVSKÝ, L. The Properties Comparison of Solder Joints on Ceramic and FR- 4 Substrates. In 4TH ELECTRONICS SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGIES CONFERENCE ESTC 2012. 1. Amsterdam, NL: Medicongress, Kloosterstraat 5, B-9960 Assenede, Belgium, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-1-4673-4644- 3.
  Detail | WWW

  SCHNEDERLE, P.; ADÁMEK, M.; SZENDIUCH, I. Effect of nitrogen atmosphere on the soldering process for different types of lead- free solders. In 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012 Proceedings. Electronics Technology (ISSE), 2011 34th International Spring Seminar on Electronics. 1. Gusshausstrasse 27- 29, A-1040 WIEN - Austria: IEEE Xplore digital library: Vienna University of Technology, 2012. s. 201-206. ISBN: 978-1-4673-2241- 6. ISSN: 2161- 2528.
  Detail | WWW

  ADÁMEK, M.; ŠTEKOVIČ, M.; SZENDIUCH, I. Thick Film 3- D Electrode Configuration for Electrochemical Applications. In 4TH ELECTRONICS SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGIES CONFERENCE ESTC 2012. 1. Amsterdam: Medicongress, Kloosterstraat 5, B-9960 Assenede, Belgium, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-4644- 3.
  Detail | WWW

  SCHNEDERLE, P.; ADÁMEK, M.; SZENDIUCH, I. Effect of nitrogen atmosphere on the quality of lead- free solder joints. In EDS 12 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2012. s. 308-313. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
  Detail

 • 2011

  ADÁMEK, M.; NICÁK, M. Některé aspekty postavení pájení BGA pouzder a speciálních komponent ve výukovém procesu. In IMAPS - Mikroelektronika současnosti. Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků. Brno: NOVPRESS s.r.o., Brno, 2011. s. 44-48. ISBN: 978-80-214-4404- 1.
  Detail

  ADÁMEK, M.; SCHNEDERLE, P.; SZENDIUCH, I. Zařízení pro zkoumání vlivu dusíkové atmosféry u bezolovnatého pájenís minimální spotřebou dusíku. In MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM 0021630503. Seminář o výsledcích výzkumného záměru v roce 2011. Sborník příspěvků. NOVPRESS s.r.o., Brno: No, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4405- 8.
  Detail

  ADÁMEK, M.; ŠTEKOVIČ, M.; PULEC, J.; BURŠÍK, M. The Increase of Electrode Surface of Thick- film Electrochemical Sensors by Unconventional Method. In 2011 34th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). Electronics Technology (ISSE), 2011 34th International Spring Seminar on Electronics. 1. NY USA: Curran Associates, Inc., 57 Morehouse Lane, Red Hook, NY 12571 USA, 2011. s. 616-621. ISBN: 978-1-4577-2112- 0. ISSN: 2161- 2528.
  Detail | WWW

 • 2010

  ADÁMEK, M.; ŘEZNÍČEK, M. Sledování fermentačních procesů v mléčných výrobcích pomocí termodynamických senzorů. Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektonických systémech a nanotechnologiích. 1. Brno: Novpress, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4229- 0.
  Detail

  ADÁMEK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; PRÁŠEK, J. The thermal processes in milk production monitoring by the simple thermodynamic sensor. Electronics, 2010, roč. 4, č. 1, s. 91-93. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  ADÁMEK, M.; ŘEZNÍČEK, M. The Simple Thermodynamic Sensors for Process Monitoring in Milk Production. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4138- 5.
  Detail

  ADÁMEK, M.; ŘEZNÍČEK, M. The Simple Thermodynamic Sensors for Process Monitoring in Milk Production. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2010, roč. 2010, č. III, s. 1-3. ISSN: 1802- 4564.
  Detail | WWW

  ŠVECOVÁ, O.; KOSINA, P.; ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M. Committing of electronic modules by ball pins and their reliability. Abstract proceedings. Polymer Electronics and Nanotechnologies: towards System Integration. Warsaw, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. s. 154-155. ISBN: 978-83-7207-870- 4.
  Detail

 • 2009

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; CIESLAR, J. The Sensor Technic Workplace for Internet Learning. Electronics, 2009, roč. 3, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; CUPAL, M. Planar electrode topography optimization for electrochemical sensor. Electronics, 2009, roč. 3, č. 2, s. 205-208. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; NICÁK, M. The students' workplace for special components soldering and inspection. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 392-396. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; CIESLAR, J. The remotely controlled laboratory for internet education of sensor technique. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 387-391. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; NICÁK, M. New trends of BGA Soldering in education. Electronics, 2009, roč. 3, č. 2, s. 26-28. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; HÚSKA, D.; ADÁMEK, M.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA. Eurosensors XXIII: Sensors, Actuators and Micro/ Nanosystems, 2009, roč. 1, č. 1, s. 1011-1014. ISSN: 1876-6196.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2008

  ADÁMEK, M.; KOVAŘÍK, L.; PRÁŠEK, J. The Aging and Storage Influences of Thick- Film Pastes on Electrochemical Sensor Response. In Electronic Devices and Systems EDS'08 IMAPS CS International Conference 2008, Conference proceedings. 1. Brno, CZ: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2008. s. 203-207. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; UHLÁR, M.; HUBÁLEK, J. The electrochemical sensor with integrated chip of potentiostat. In 31th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2008, Conference Proceedings. 1. NEW YORK, USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2008. s. 531-534. ISBN: 978-963-06-4915- 5.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; RŮŽIČKA, T. The Topology Design of Thick- Film Electrochemical Sensor Array. Electronics, 2008, roč. 17, č. 1, s. 92-96. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; RŮŽIČKA, T. The Two and Three Electrodes Systems Topology Optimisation of Electrochemical Sensors. Electronics, 2008, roč. 17, č. 1, s. 87-91. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; ŠÍLENÝ, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KUCHTA, R.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Embedded micropotetiostat on screen- printed sensor for heavy metals analysis. In Proceedings of the conference Eurosensors XXII. Dresden, Německo: VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), 2008. s. 554-556. ISBN: 978-3-00-025217- 4.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; KŘIVKA, J.; SZENDIUCH, I. Reference Electrodes for Thick- Film Sensors. In ISSE 2008 Conference Proceedings. Budapest, Hungary: 2008. s. 522-525. ISBN: 978-963-06-4915- 5.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Nanopatterned working electrode with carbon nanotubes improving electrochemical sensors. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems, 2008, roč. 2007, č. 221, s. 115-119. ISSN: 1740- 3499.
  Detail

  KOSINA, P.; ADÁMEK, M.; ŠANDERA, J. Micro- channel in LTCC. Electronics, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 109-114. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

 • 2007

  Martin Adamek, Jan Prasek, and Jiri Hladik. The Topology Optimisation of Thick- Film Electrochemical Sensor. In 30th ISSE 2007 Conference Proceedings. Cluj-Napoca, Romania: Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, ROMANIA, 2007. s. 139-142. ISBN: 1-4244-1218- 8.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; HRADECKÝ, J.; ADAM, V.; KRYŠTOFOVÁ, O.; HÚSKA, D.; MASAŘÍK, M.; TRNKOVÁ, L.; HORNA, A.; KLOSOVÁ, K.; ADÁMEK, M.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. Spectrometric and Voltammetric Analysis of Urease: Nickel Nanoelectrode as an Electrochemical Sensor. SENSORS, 2007, roč. 7, č. 1, s. 1238-1255. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; HUBÁLEK, J.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Thick- film electrochemical sensor with deposited carbon nanotubes. Electronics, 2007, roč. 16, č. 4, s. 125 ( s.)ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; KŘIVKA, J. Examination of the thick- film electrochemical sensor electrodes properties. Electronics, 2007, roč. 16, č. 4, s. 131 ( s.)ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; KŘIVKA, J. Influence of the Thick- Film Electrochemical Sensor Electrodes Properties to Sensor Response. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2007 Proceedings. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2007. s. 183-189. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; KIZEK, R. Uhlíkovými nanotrubicemi modifikované pracovní elektrody senzorů. CHEMagazín, 2007, roč. XVII, č. 6, s. 26-26. ISSN: 1210- 7409.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Oxygen sensor based on Nb loaded TiO2. In Electronic Devices and Systems EDS`07 IMAPS CS International Conference 2007 Vol. 2. Brno: 2007. s. 459-462. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M. Thick- film gas sensor array for selektivity improvement to volatile gases. In Electronic Devices and Systems EDS`07 IMAPS CS International Conference 2007 Vol. 2. 2007. s. 426-429. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  Adamek, M., Prasek, J. Some aspects in thick- film capillary production. Electronics, 2007, roč. 16, č. 4, s. 148-152. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  Adamek, M., Prasek, J. 3-D electrodes design for thick- film sensors. Electronics, 2007, roč. 16, č. 4, s. 148-152. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; HEJÁTKOVÁ, E. The Thick- Film Capillary Production by Connection Two Substrates. In EDS ´ 07 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno, CZ: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. s. 238-242. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  Adamek, M.; Prasek, J.; Hejatkova, E. Thick-Film Amperometric Sensors and New 3- D Structure Electrode. In EDS ´ 07 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno, CZ: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. s. 189-192. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Tištěné elektrody a jejich využitelnost v elektrochemické analýze. In Sborník Výzkumného záměru. Brno: 2007. s. 41-44. ISBN: 978-80-214-3534- 6.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; FUJCIK, L.; HRDÝ, R.; KLOSOVÁ, K.; KUCHTA, R.; PRÁŠEK, J.; STEHLÍK, J. Dílčí zpráva projektu 1QS201710508 2007. Dílčí zpráva projektu 1QS201710508. Brno: 2007. s. 1-22.
  Detail

 • 2006

  HUBÁLEK, J. Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Výzkumná zpráva projektu GAAV 1QS201710508 Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Brno: Grantová agentura akademie věd, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Adámek M.,Novotný M.,Vaško C.,Prášek J. Moderní technologie elektronických obvodů a systémů. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  J. Baloun, J. Prasek, M. Adamek, J. Hubalek, L. Trnkova, P. Hanustiak, V. Adam, D. Potesil, and R. Kizek. Detekce tezkych kovu za pouziti elektrochemickych senzoru. In Sjezd chemických spolecnosti, Usti nad Labem, 2006. Ústí nad Labem: 2006.
  Detail

  M. Adámek, M. Uhlár, E. Luňáček. Využití multimedií ve výuce senzorové techniky. In Pedagogický software 2006. České Budějovice, Czech Republic: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006. s. 465 ( s.)ISBN: 80-8545-56- 4.
  Detail

  Martin Adamek, Jan Prasek, Jakub Sulc. The firing process influence on TFT sensors’ response. In THE FIFTEENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED SCIENCE CONFERENCE ELECTRONICS ET' 2006. Sozopol, Bulharsko: Technical University – Sofia, Faculty of Electronic Engineering and Technologies, 2006. s. 94-99. ISBN: 954-438-565- 7.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Novel device for thick- film electrochemical sensors and biosensors measurement. In Electronics ET' 2006. Sozopol, Bulgaria: Technical University of Sofia, 2006. s. 15 ( s.)ISBN: 954-438-565- 7.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; HUBÁLEK, J. Study of Rotating Vessel Electrochemical Cell Properties for Thick Film Sensors Measurement. In Electronic Devices and Systems EDS' 06. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2006. s. 205 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Carbon nanotubes grown up on working electrode improving electrochemical analysis. In 20th Anniversary Eurosensors 2006. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 91-631-9281- 0.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; SOTTER, E.; LLOBET, E.; BITTENCOURT, C.; FELTEN, A.; PIREAUX, J. Comparison of carbon nanotubes and graphite screen printed pastes in electrochemical analysis. In 20th Anniversary Eurosensors 2006. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 91-631-9281- 0.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; KIZEK, R. Carbon Nanotubes Paste Versus Graphite Working Electrodes in Electrochemical Analysis. In Proceedings of 5th IEEE International Conference on Sensors, IEEE- Sensors 2006. Daegu, Korea: IEEE, Korea, 2006. s. 1257 ( s.)ISBN: 1-4244-0376- 6.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Nanopatterned Working Electrode with Carbon Nanotubes Improving Electrochemical Sensors. In Proceedings of 5th IEEE International Conference on Sensors, IEEE- Sensors 2006. Daegu, Korea: IEEE, Korea, 2006. s. 1253 ( s.)ISBN: 1-4244-0376- 6.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; KIZEK, R. New Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick- Film Chemical Sensor Electrodes. SENSORS, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 1498 ( s.)ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ADÁMEK, M.; JAŠEK, O.; ZAJÍČKOVÁ, L. Zlepšení odezvy elektrochemické analýzy pracovní elektrodou tvořenou přímým růstem uhlíkových nanotrubic na tlustovrstvém senzoru. In Konference MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3342- 7.
  Detail

  Martin Adámek, Jan Prášek, Martin Uhlár, Erik Luňáček. Internet Learning in Sensor Technic Area. In EDS ´ 06 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2006. s. 348-353. ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Martin Adámek, Jan Prášek, Martin Uhlár, Erik Luňáček. Firing temperature influence of ESL thick film pastes to calibration curve of electrochemical sensors. In EDS ´ 06 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2006. s. 183-188. ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Martin Adámek. Virtuální laboratoř senzorové techniky. Virtuální laboratoř senzorové techniky, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č. 3027 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2006. 1. Brno, Česká republika: UMEL, FEKT, VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Hejátková E.,Szendiuch I.,Novotný M.,Adámek M.,Vaško C. Moderní technologie elektronických obvodů a systémů. Elektronická skripta - laboratorní cvičení. Brno: MEL, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, R. Mikro- a nanosenzorové struktury a systémy se zabudovanou inteligencí. 1. Praha: GA ČR, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

 • 2005

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; UHLÁR, M.; LUŇÁČEK, E. Information Technologies in Sensor Technic Education. In EDS 2005 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 251-254. ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; MELICHAR, P.; SZENDIUCH, I.; JAKUBKA, L. Sensor for lowest flows measurement. In Proceedings of ISSE 2005. Wiener Neustadt, Austria: Institute of Sensor and Actuator Systems, Vienna University of Technology, 2005. s. 29-33. ISBN: 0-7803-9325- 2.
  Detail

  Martin Adámek, Jan Prášek, Martin Uhlár, Erik Luňáček. Využití Internetu ve výuce senzorové techniky. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Brno: Nakl. Z. Novotny, 2005. s. 127-129. ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Thick film sensor for heavy metals detection. In 2005 Spanish Conference on Electron Devices. Universitat Rovira i Virgili, 2005. s. 145 ( s.)ISBN: 0-7803-8811- 9.
  Detail

  Martin Adámek, Jan Prášek, Jakub Šulc. The Dependence of Output Current Response on Working Electrode Firing Temperature of Chemical Sensors. In EDS ´ 05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 255 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  Martin Adámek, Jan Prášek, Jakub Šulc. Působení technologických procesů na tlustovrstvé elektrochemické senzory. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Brno: Nakl. Z. Novotny, 2005. s. 136-139. ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  Martin Adámek. Optimalizace vlastností TLV senzorů. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J. New Device for testing and calibration of potenciostats. In 5a Conferencia de Dispositivos Electronicos. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2005. s. 169-172. ISBN: 0-7803-8811- 9.
  Detail

  Martin Adámek. PODPORA MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKY SENZOROVÉ TECHNIKY. Podpora multimediální výuky senzorové techniky, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č. 2014 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2005. 1. Brno: ÚMEL, FEKT, VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUBÁLEK, J. Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Výzkumná zpráva projektu GAAV 1QS201710508 Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; UHLÁR, M.; LUŇÁČEK, E. Informační technologie ve výuce senzorové techniky. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií, 2005. s. 90-93. ISBN: 80-7231-011- 9.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; ŠULC, J.; ŠTEFFAN, P. Some aspects of thick film elektrochemical sensor fabrication. In THE FOURTEENT INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED SCIENCE CONFERENCE - ELECTRONICS ET' 2005. Sozopol, Bulharská Republika: ET2005Technical university - Sofia, faculty of Electronics and Electronic Technology, 2005. s. 20-25. ISBN: 954-438-521- 5.
  Detail

  Jan Prasek, Martin Adamek, Lukas Fujcik. Carbon nanotubes utilization in electrochemical sensor area. In EDS ´ 05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 467 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  Prasek, J.; Adamek, M.; Fujcik, L. Carbon nanotubes based sensor for heavy metal detection. In The Fourteenth International Scietific and Applied Science Conference Electronics ET'2005, Book 5. Sozopol, Bulgaria: Technical university - Sofia, faculty of Electronics and Electronic Technology, Bulgaria, 2005. s. 81-86. ISBN: 954-438-521- 5.
  Detail

  Jan PRÁŠEK, Martin ADÁMEK. Využití uhlíkových nanotrubic v oblasti tlustovrstvých senzorů. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Sborník seminare. Z. Novotny, 2005. s. 146 ( s.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

 • 2004

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Fabrication of Nb-doped titania Nanopowders by Sol- Gel route. In Nanoelectronic and Photonic Systems Workshop. Tarragona, Spain: DEEEA,UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Spain, 2004. s. 55 ( s.)
  Detail

  PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Development of New Thick Film Sensor for Heavy Metals Detection. In IEEE Sensors 2004 proceedings. Vienna, Austria: IEEE, TU Wien, 2004. s. 749 ( s.)ISBN: 0-7803-8693- 0.
  Detail | WWW

  MELICHAR, P., ADÁMEK, M. The Mass Flowmeter for Low Flows Measurement. In Proceedings of the International Conference and Competition of students scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava, Vazovova 5: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, 2004. s. 316 ( s.)ISBN: 80-227-2057- 7.
  Detail

  MELICHAR, P., ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J. The Mass Flowmeter for Low Flows Measurement. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2004. s. 359 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  MELICHAR, P., ADÁMEK, M. MASS FLOWMETER FOR LOW FLOWS MEASUREMENT. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. s. 141 ( s.)ISBN: 80-214-2634- 9.
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HUBÁLEK, J., SZENDIUCH, I. New Thick Film Sensor Design and Its Material Optimization For Heavy Metals Detection. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2004. s. 345 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J. The Dependence of Output Current Response on Materials of Chemical Sensors Working Electrodes. In Nanoelectronic and Photonic Systems Workshop. Tarragona, Spain: DEEEA,UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Spain, 2004. s. 23 ( s.)
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Thick Film Graphite Pastes for Working Electrodes of Amperometric Sensors. In Nanoelectronic and Photonic Systems Workshop. Tarragona, Spain: DEEEA,UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Spain, 2004. s. 51-52. ISBN: 0000000000.
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Development of New Thick Film Sensor for Heavy Metals Detection. IEEE Sensors 2004, Technical Program & Abstract. Vienna, Austria: IEEE, TU Wien, 2004. s. 167 ( s.)
  Detail | WWW

  ADÁMEK, M., PRÁŠEK, J., SZENDIUCH, I. The Comparison of Working Electrode Materials for TFT Chemical Sensors. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2004. s. 317 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

 • 2003

  ADÁMEK, M. Mikroelektronické senzory a systémy L. Brno: FEI, VUT v Brně, Brno, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  HEJÁTKOVÁ, E., SZENDIUCH, I., ADÁMEK, M., DRLÍK, M. Mikroelektronika a technologie součástek, lab. cvičení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  HUBÁLEK, J., ADÁMEK, M. Mikroelektronicke_senzory_a_systemy_S. pdf. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, R., ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J. Calibration and Testing in Voltametric and Amperometric Sensor Measurement. In Proc. of 25th Annual International Conference of the IEEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Cancun, USM: IEEE EMB, 2003. s. 263 ( s.)ISBN: 0-7803-7790- 7.
  Detail

  SZENDIUCH, I., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E. Education in Microelectronics Technology. In EDS´ 03. Brno: 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., VRBA, R., KREJČÍ, J. Calibration and Testing in Voltametric and Amperometric. In Electronic Device and Systems, EDS´ 03. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2003. s. 362 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ŠTEFFAN, P., ADÁMEK, M., VRBA, R., KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J. Calibration and Testing in Voltammetric and Amperometric Sensor Measurements. In 25th annual international conference of the IEEE engeneering in medicine and biology society. Cancun, Mexico: cancun, 2003. s. 3068 ( s.)ISBN: 0-7803-7790- 7.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J. Graphite Pastes Utilisation Possibilities for Working Electrodes of TFT Chemical Sensors. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 Proceedings. Brno: 2003. s. 366-370. ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ADÁMEK, M., SZENDIUCH, I. Some Aspects Influencing Printing Process. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003 Proceedings. Neuveden. Brno: 2003. s. 371 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J.; FUJCIK, L. GRAPHITE PASTES IN THICK FILM SENSORS AREA. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS, Metrology in the 3rd Millennium. Dubrovnik, Croatia: 2003. s. 2148-2152. ISBN: 953-7124-00- 2.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J. Testing of graphite paste properties for thick film sensors. In 26th International Spring Seminaron Electronics TechnologyISSE 2003 Conference Proceedings. Technical University of KošicePark Komenského 2043 89 KošiceSlovak Republic: ETC GRAFO & BRIX, Poštová 13, 040 01 Košice, Slovak Republic, 2003. s. 344-348. ISBN: 0-7803-8002- 9.
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., KREJČÍ, J. New hydrodynamic arrangement for the thick film sensors measurement. In 26th International Spring Seminar on Electronic Technology, ISSE 2003 Conference Proceedings. Technical University of Košice, Park Komenského 2, 043 89 Košice, Slovak Republic: ETC GRAFO & BRIX, Poštová 13, 040 01 Košice, Slovak Republic, 2003. s. 334 ( s.)ISBN: 0-7803-8002- 9.
  Detail

  ADÁMEK, M.; PRÁŠEK, J.; KREJČÍ, J. Testing of graphite paste properties for thick film sensors. In 26th International Spring Seminar on Electronics Technology: Integrated Management of Electronic Materials Production. 1. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2003. s. 344-348. ISBN: 0-7803-8002-9.
  Detail | WWW

 • 2002

  VRBA, R., ADÁMEK, M. Mikrosenzory a mikromechanické systémy. 2002.
  Detail

  VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
  Detail

  SZENDIUCH, I. a kol. Technologie elektronických obvodů a systémů. GA102/00/ 0969. GA102/00/ 0969. Brno: Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2002. 289 s. ISBN: 80-214-2072- 3.
  Detail

  KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., VIDLÁK, P., HOLUBEC, T. Návrh senzorů - závěrečná výzkumná zpráva projektu INTIM 2002. 2002.
  Detail

  VRBA, R., ADÁMEK, M. Modernizace výuky senzorové techniky. závěrečná zpráva. Brno: FRVŠ, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, R., HEJÁTKOVÁ, E., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., ZEMÁNEK, M., KREJČÍ, J., HUBÁLEK, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., SAJDL, O., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů. výzkumná zpráva. Brno: MPO ČR, 2002.
  Detail

 • 2001

  ADÁMEK, M. The Behavior and Properties of TFT Platinum Electrodes Measured on the Electrochemical Workstation AEW2– 10. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  ADÁMEK, M. The behavior and properties of TFT platinum electrodes measured on the electrochemical workstation AEW2- 10. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001, Volume 2. Neuveden. Brno: 2001. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  ADÁMEK, M., KREJČÍ, J. The thick film microelectrodes. In Electronic Devices and Systems EDS' 01 Proceedings. Neuveden. Brno: 2001. s. 253-256. ISBN: 80-214-1960- 1.
  Detail

  ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., SZENDIUCH, I. The Dependance of TFT Chemical Sensors on the Technology of Preparation Methods of Testing. In Proceedings of 34th IMAPS Interantional Sympozium. Baltimore, USA: IMAPS USA, 2001. s. 688-692. ISBN: 0-930815-64- 5.
  Detail

  ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., HOLUBEC, T., VIDLÁK, P. Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001. 2001.
  Detail

 • 2000

  ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E. Návrh Senzorů - dílčí výzkumna zpráva projektu INTIM 2000. 2000.
  Detail

  PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M. Detekce těžkých kovů polarografickou metodou s využitím tlustovrstvých senzorů. In 2000.
  Detail

  ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., SZENDIUCH, I. Temperature characteristic of thick film electrochemical sensors. In Electronic Devices and Systems EDS' Y2K Proceedings. Neuveden. Brno: 2000. s. 251-254. ISBN: 80-214-1780- 3.
  Detail

  ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., SZENDIUCH, I. Temperature characteristic of thick film sensors and biosensors. In IMAPS - EUROPE PRAGUE 2000, Symposium Proceedings. Neuveden. Praha: 2000. s. 379-382. ISBN: 80-238-5509- 3.
  Detail

 • 1999

  ADÁMEK, M. Teplotní závislost tlustovrstvých chemických senzorů při měření H2O2. In SBORNÍK PRACÍ STUDENTÚ A DOKTORANDÚ FEI VUT. Neuveden. Brno: 1999. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-1155- 4.
  Detail

 • 1998

  ADÁMEK, M., PREJDA, D. Vývojová laboratoř pro technologii tlustých vrstev. In Sborník konference SMT-info konsorcium 3. - 4.11. 1998. Brno: SMT- info konsorcium, 1998.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.