prof. RNDr.

Lumír Sommer

DrSc.

FCH – externí spolupracovník

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • RNDr. (Masarykova Univerzita, Brno, 1952) - Spektrofotometrické studium komplexů
 • Doc. (Masarykova Univerzita, Brno, 1958) - Spectrofotometrické studium komplexotvorných rovnováh v roztoku
 • DrSc. (VŠCHT, Praha, 1964) - Studium komplexotvorných rovnováh v roztoku pro analytické účely
 • Prof. (Masarykova Univerzita, Brno, 1964) - Analytická chemie
 • Prof. Emeritus (Masarykova Univerzita, Brno, 2000)

Přehled zaměstnání

 • Přírodovědecká fakulta MU Brno (1946-1995)
 • Fakulta chemická VUT Brno (od 1995)

Pedagogická činnost

 • Analytical chemistry I (lecture)
 • Analytical chemistry II (lecture)
 • Analýza materiálů (přednáška)
 • Analytická chemie speciálních oblastí praxe (přednáška)
 • Analytical chemistry of special practical domain (lecture)

Vědeckovýzkumná činnost

Analytická chemie
 • chemie vzácných prvků a komplexů v roztoku
 • organické analytické reagenty
 • stopová analýza
 • teorie analytických metod
Spektroskopické analytické metody
 • optická molekulární absorpční spektroskopie
Environmentální analytická chemie
 • kvalitativní a kvantitativní analýza polutantů

Akademické stáže v zahraničí

 • University – Birmingham, Bristol, Cardiff, Belfast, Oxford (Anglie, 1966) - Přednáškové turné
 • Dalhousie University – Halifax (Kanada, 1969-1970) - Hostující profesor
 • Freiberg University of Mining and Technology – Freiberg (Německo, 1962, 1963, 1974, 1978, 1982) - Přednáškové pobyty
 • Nagoya University, Okayama University, Kumamoto University (Japonsko, 1990) - Přednáškové pobyty
 • Silesian University of Technology - Gliwice (Polsko, 1995) - Přednáškový pobyt

Univerzitní aktivity

 • Fakulta chemická, VUT v Brně - vědecká rada (člen), profesorská komise (člen), oborová rada „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ (člen)
 • Přírodovědecká fakulta, MU v Brně - oborová rada „Analytické chemie“ (člen)
 • Přírodovědecká fakulta, PU v Olomouci - oborová rada „Analytické chemie“ (člen)
 • Přírodovědecká fakulta, UK v Praze - oborová rada „Analytické chemie“ (člen)

Mimouniverzitní aktivity

 • Ministerstvo výzkumu a univerzit, Řím (Itálie) - grantová komise (konzultant)
 • Analytica Chimica Acta, Microchimica Acta, Talanta (stálý recenzent prací)
 • člen profesních společností:

 • Česká společnost chemická 
 • Česká společnost spektroskopická
 • Americká asociace pro rozvoj vědy
 • Ocenění vědeckou komunitou

  Vybraná ocenění: 

  • Gregor Mendel award for Sci  Brno 1968 
  • Hanušova medaile za zásluhy o chemii (Česká společnost chemická) 1998
  • American Medal of Honor (American Biographical Centre)  2001, 2007
  • Zlatá medaile MU (Masarykova Univerzita) 2001 a 2004, 
  • Man of the Year” (International Biographical Centre) - 1997/1998, 2000, 2001, 2002 a 2003-2006, 
  • Cena města Brna v oboru přírodní vědy (Město Brno) 2002,
  • Pamětní medaile VUT (VUT Brno) 2004
  • World Medal of Freedom (American Biographical Institute) 2006
  • Pamětní medaile (Vysoká škola báňská - Technická univerzita) 1975
  • Pamětní medaile (Univerzita Palackého v Oloumouci) 1979

  Projekty

  Vybrané projekty: 

 • Instrumentation of analytical methods for traces pollutants (Pt, Rh, Cr, Cd, ect.) in coils, water and biological matrix from vehical pollutions (UNAM Mexiko, 1999)
 • Elektrotermické vaporizátory pro AAS a AES (GA ČR, 2001)
 • Metody detekce, identifikace, dekontaminace toxických látek a likvidace starých zátěží (VZ MŠMT, 1999-2004)