doc. Ing.

Lumír Miča

Ph.D.

FAST, GTN – vedoucí ústavu

+420 54114 7234, +420 54114 8090
mica.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L. MIKROVYZTUŽOVÁNÍ ZEMIN VLÁKNY ZHOTOVENÝMI POMOCÍ 3D TISKU. JUNIORSTAV 2021 - Sborník příspěvků. Brno: 2021. s. 304-309. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

  BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; TERZIJSKI, I.; DŽAFERAGIČ, M.; LEITER, A. Grouting below Subterranean Water: Erosional Stability Test. Materials, 2021, roč. 14, č. 9, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L. Utilization of Fusion Deposition Modelling for Reinforcing of Cohesionless Soil. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020. s. 771-778. ISBN: 978-619-7603-04-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L. Prediction of the load-displacement response of ground anchors via the load-transfer method. Geomechanics and Engineering, 2020, roč. 20, č. 4, s. 359-370. ISSN: 2005-307X.
  Detail | WWW

  CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P.; MIČA, L. Reinforcing of Sand With 3D Printed Fibres – Review of Properties, Fabrication of Fibres and Initial Testing Programme. In 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 15-19 June 2020, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ŠTEFAŇÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PAČES, P. Sanace skalních svahů - pasivní kompozitní prvky. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, 2019. 137 s. ISBN: 978-80-7623-015-6.
  Detail

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Development of correlations for dynamic penetration test and cone penetration test for more effective design of traffic structures. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, vol. 1.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2019. s. 233-240. ISBN: 978-6-1974-0876-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Recent progress in testing of ground anchors. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, vol. 1.2. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2019. s. 447-454. ISBN: 978-6-1974-0876-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  FAKTOROVÁ, K.; CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P.; MIČA, L. Initial investigation of the intrinsic geomechanical properties of soils in area of landslide Černá Pole. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Press, 2019. s. 280-284. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
  Detail | WWW

 • 2018

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L. Load-displacement behavior of a ground anchors in fine grained soils. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2018, roč. 16, č. 1, s. 18-24. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  ŠTEFAŇÁK, J.; KALA, Z.; MIČA, L.; NORKUS, A. Global sensitivity analysis for transformation of Hoek-brown failure criterion for rock mass. Journal of civil engineering and management, 2018, roč. 24, č. 5, s. 390-398. ISSN: 1392-3730.
  Detail

  ALHASAN, Z.; BOŠTÍK, J.; MIČA, L. Laboratory assessment of erosion resistance of underground grout element. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Bvld., 2018. s. 425-432. ISBN: 978-619-7408-36-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  LEITER, A.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Development of automatic datalogger system for heavy dynamic penetrometer. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 -Conference Proceedings VOLUME 18 Exploration and Mining, Issue 1.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2018. s. 287-294. ISBN: 978-619-7408-37-9. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Response surface method analysis of the ultimate capacity of intelligent composite anchoring element. ce/papers, 2018, roč. 2, č. 2-3, s. 785-790. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

  MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P. Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton tunelových staveb. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 15-22. ISSN: 1211-0728.
  Detail | WWW

  ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P. Modelling of tunnel lining degradation. In Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 1499-1505. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail | WWW

  ALHASAN, Z.; MIČA, L. Investigation of influence of stress condition on internal instability in soil. In 20. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2018 Sborník příspěvků. Brno, Česká Republika: Fakulta Stavební, VUT v Brně, 2018. s. 512-518. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail | WWW

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Využití metody odezvových ploch ke stanovení únosnosti kotevního prvku s kompozitním táhlem. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference The proceedings of the 16th international conference. 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-4216-5.
  Detail

 • 2017

  CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; KALA, Z., SKUODIS, Š,; NORKUS, A; ŽILIONIENE, D. Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2017, roč. 12, č. 3, s. 145-153. ISSN: 1822-427X.
  Detail

  ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P. Advanced Material Model for Shotcrete – Calibration of Hardening Parameters. 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubjlana: Institute of Metals and Technology, 2017. s. 201-201. ISBN: 978-961-94088-1-0.
  Detail

  ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P. STANOVENÍ HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ POKROČILÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU PRO STŘÍKANÝ BETON. In 45. konference ZS Brno 2017. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2017. s. 201-208. ISBN: 978-80-87920-05-3.
  Detail

  CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M.; MIČA, L. Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP Publishing, 2017. s. 612-617. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ALHASAN, Z.; MIČA, L.; ŘÍHA, J. Comments on the influence of stress state on internal erosion. In Budowle piętrzące eksploatacja i monitoring. Warszawa, Polsko: Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017. s. 181-197. ISBN: 978-83-64979-23-1.
  Detail

  ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L. Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness. In ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Procedia Engineering. Ostrava: Elsevier, 2017. s. 248-255. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CHORAZY, T.; ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P. Výstup plnění partnerské smlouvy ze dne 29. 9. 2015 k řešení a realizaci projektu " Vytvoření partnerské spolupráce mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, 2017. s. 1-16.
  Detail

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J. Determination of limit values for safety assessment of embankment dam. In 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”. Praha, CZ: Český přehradní výbor, z.o., 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-906662-2- 1.
  Detail | WWW

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Experimentální pole pro velkoformátový hutnící pokus. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů. In 45. konference ZS Brno 2017. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2017. s. 109-114. ISBN: 978-80-87920-05-3.
  Detail

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Full-scale compaction testing of recycled demolition materials. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17. Energy and Clean Technologies Issue 41. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: SGEM, 2017. s. 99-106. ISBN: 978-619-7408-06-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2016

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., P. Tichý. Full-scale testing of Ground Anchors in Neogene Clay. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Procedia Engineering. Vilnius, Lithuania: Elsevier, 2016. s. 1129-1136. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. An innovative approach to the design of ground anchors. In SGEM2015 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2015. s. 25-32. ISBN: 978-619-7105-32- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MIČA, L.; FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; ZDRAŽIL, K.; KOTAČKOVÁ, A. Podklady pro zpracování Technických podmínek, Zásady pro použití technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách (Technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách). Brno: 2015. s. 1-32.
  Detail

 • 2014

  BAROŇ, I.; BEČKOVSKÝ, D.; MIČA, L. Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. Landslides, 2014, roč. 10, č. 2, s. 15-27. ISSN: 1612-510X.
  Detail

  FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; KOTAČKOVÁ, A.; MIČA, L.; ZDRAŽIL, K.; MASOPUST, J. Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola). Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2014. 152 s. ISBN: 978-80-7204-909- 7.
  Detail

  CHALMOVSKÝ, J., ŠTEFAŇÁK, J., MIČA, L. Statisticko - numerická analýza horninových kotev. Geotechnika, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 3-11. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. Design parameters assessment for ground anchors in tertiery fluvial clays. Engineering Structures and Technologies, 2014, roč. 3, č. 6, s. 106-113. ISSN: 2029- 882X.
  Detail

  ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A. Odvození návrhových parametrů horninových kotev z kontrolních zkoušek. In Geotechnika 2014 - Konštrukcie, technológie a riziká. 2014. s. 186-193. ISBN: 978-80-248-3519- 8.
  Detail

 • 2013

  CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L. Influence of Pressure Grouting on the Anchors Carrying Capacity in Fine Grained Soil. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Procedia Engineering. Vilnius, Lithuania: Elsevier, 2013. s. 222-231. ISBN: 978-9955-28-593-9. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; MIČA, L. Shape optimization of concrete buried arches. ENGINEERING STRUCTURES, 2013, roč. 48, č. 1, s. 716-726. ISSN: 0141- 0296.
  Detail

 • 2012

  BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; VOŘECHOVSKÝ, M. Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J. Posouzení únosnosti plošného základu - část 2: ověření spolehlivosti návrhu plně pravděpodobnostní metodou. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 2, s. 40-45. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2011

  MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; RAČANSKÝ, V. Numerická analýza pažení stavebních jam. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2011. 142 s. ISBN: 978-80-7204-773- 4.
  Detail

  CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; MIČA, L. SOLDIER PILE WALLS 3D NUMERICAL ANALYSIS OF SOLDIER PILE EMBEDMENT. In XI International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-84-89925-23- 6.
  Detail

  MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L. Vliv konstitučního modelu na predikci chování pažící konstrukce. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 4, s. 102-105. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2009

  PĚNČÍK, J.; MIČA, L. Faktory ovlivňující vytvoření výpočtového modelu ekoduktů se zaměřením na modelování pilotového založení. In Modelování v mechanice 2009. Ostrava, Česká republika: 2009. s. 45-53. ISBN: 978-80-248-2016- 3.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; MIČA, L.; FOGLAR, M. Modelování plošného a hlubinného pilotového založení ekoduktů s využitím MKP programu ANSYS. In Ekodukty - umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?. Brno: 2009. s. 43-51. ISBN: 978-80-86433-22- 6.
  Detail

  BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 5, s. 63-66. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SLOB, E. Guide for Radar Measurement. United Kingdom: 2009. s. 1-53.
  Detail

 • 2008

  MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J.; RUSINA, R. Kruhová základová deska část 1 Statická analýza geomechanických veličin. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 10-13. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

 • 2007

  MIČA, L. Vliv příměsi CaO na texturu a propustnost jílovitých zemin. 2007.
  Detail

  MIČA, L. Modelování mechanického chování jílů s dvojí pórovitostí. 2007.
  Detail

  MIČA, L. Mechanické chování zpevněných jemnozrnných zemin. 2007.
  Detail

  MIČA, L. ZEMNÍ KONSTRUKCE. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 1-175.
  Detail

  RAČANSKÝ, V.; MIČA, L. Numerická 3D analýza zásobníku založeného na štěrkových pilířích. In Zlepšovanie vlastností základových pod. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007. s. 256-261. ISBN: 978-80-227-2639- 9.
  Detail

  MIČA, L. Výpočet celkové stability dle mezních stavů - EC7. In 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 119-124. ISBN: 978-80-7204-544- 0.
  Detail

  MIČA, L.; UHRIN, M. Stanovení parametrů pokročilejšího konstitučního modelu zeminy pro analýzu pažící konstrukce. In Experiment ´ 07. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 327-332. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H. ORFEUS. 2007, roč. 2007, č. 10, s. 45-47.
  Detail

  MIČA, L. Účast v mezinárodním mezilaboratorních porovnávacích zkouškách geotextilií spadajících pod NV č. 190/2002 Sb. (směrnice č. 89/106/EHS) organizovaných OFI Vídeň. 2007.
  Detail

  MIČA, L. Zahraniční poznatky z měření přetvoření na konstrukcích z vyztužené zeminy. 1. Praha, Brno: IGS CZ, 2007.
  Detail

  MIČA, L. Matematické modelování vyztužených konstrukcí. 1. Smoleńice, SK: Tectum Geosynthetics, s.r.o., 2007.
  Detail

 • 2006

  MIČA, L. Konstrukční zásady při navrhování a provádění vyztužených konstrukcí. Praha: IGS - CZ, 2006.
  Detail

  MIČA, L.; KOIŠ, R.; NĚMEC, I.; BUČEK, J.; RAČANSKÝ, V. Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic. In Active geotechnical design in infrastructure development. Ljubljana, Slovenia: Slovenian geotechnical society, 2006. s. 293-298. ISBN: 961-91809-1- 7.
  Detail

  MIČA, L. Matematické modelování vlivu kořenového systému na stabilitu svahu. In Lidé, stavby a příroda. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

  MIČA, L.; BOŠTÍK, J. Vliv materiálu násypu na jeho stabilitu a deformace. In GEOTECHNIKA 2006. Bratislava: ORGWARE Slovakia, 2006. s. 65-70. ISBN: 80-248-1124- 3.
  Detail

  NĚMEC, I.; MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KOIŠ, R.; BUČEK, J. Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic. In XIII. Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Slovenian Geotechnical Society. Ljubljana: 2006. s. 25-31. ISBN: 961-90043-8- 8.
  Detail

  MIČA, L. Hloubkové zlepšování zemin. brno: SPEZIALBAU s.r.o., 2006. s. 6-9.
  Detail

  KUŘÍMSKÁ, P.; MIČA, L. Matematická analýza vlivu výztuh na únosnost podloží. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. s. 103-108. ISBN: 80-214-3114- 8.
  Detail

  MIČA, L. Využití lehkých materiálů v zemním tělese. Brno: 2006.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MIČA, L. Hodnocení příčin sesuvu na skládce Lodín. In Geotechnika- 2006. Vysoké Tatry: Fakulta stavební VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 117-122. ISBN: 80-248-1124- 3.
  Detail

 • 2005

  MIČA, L. Vliv vegetace a geosyntetického opatření na stabilitu břehu. In Konference Lidé, stavby a příroda 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 39-44. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

  MIČA, L. Vliv vegetace na stabilitu svahu. In Konference Stromy a jejich vliv na stavby. Praha: Sekurkon Praha, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-86604-21- 7.
  Detail

  MIČA, L. Opěrná vyztužená stěna z prefa bloků - lokální stabilita. In Zakládání staveb Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 99-104. ISBN: 80-7204-413- 3.
  Detail

 • 2004

  MIČA, L. Použití geosyntetických materiálů ve vodním stavitelství. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 300 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  LEČOVÁ, V.; KUŘÍMSKÁ, P.; MIČA, L. Flood Control from the Geotechnical Point of View. In 22nd International NO DIG Conference and Exhibition. Hamburg: ISTT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 1.
  Detail

  MIČA, L., UHRIN, M. Vystužovanie bázy násypov v kombinácii so zvislými prvkami. In Geotechnika - 2004 - Geotechnics. Košice: Fakulta BERG TU Košice, 2004. s. 121 ( s.)ISBN: 80-8073-151- 9.
  Detail

  MIČA, L.; UHRIN, M.; VESELÝ, J. Laboratory Testing on Geosynthetics of Reinforced Foundation Ground. In Geotechnical Engineering with Geosynthetics. Mnichov: DGGT a TUM- ZG, 2004. s. 745 ( s.)ISBN: 3-00-013305- 4.
  Detail

  MIČA, L., VESELÝ, J. Měření přetvoření ve výztužných geosyntetikách v podkladních vrstvách. In Experiment ´ 04. Brno: Fakulta stavební VUT v brně, 2004. s. 327 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  MIČA, L. Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách. Geotechnika, 2004, roč. 7, č. 2, s. 19 ( s.)ISSN: 1211- 913X.
  Detail

 • 2003

  MIČA, L.; UHRIN, M.; MOJŽIŠ, J. Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách. Chování vyztužených zemin v podkladních vrtsvách, 1. vydání. Chování vyztužených zemin v podkladních vrtsvách, 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. 95 s. ISBN: 80-7204-290- 4.
  Detail

  HORÁK, V., MIČA, L., VESELÝ, V., HORT, O. Remarkable Underground Structures Realized and Designed in Czech Republic. In 1. EFUC- Konferenz 2003. Suderburg: EFUC, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  MIČA, L.; UHRIN, M.; MOJŽIŠ, J. Velikost přetvoření v geosyntetické výztuze od vnějšího zatížení. In Zakládání staveb Brno 2003. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. s. 69 ( s.)ISBN: 80-7204-304- 8.
  Detail

  MIČA, L. Full Scale Laboratory testing Geosynthetics Reinforced in Basal Layers. In 2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bologna: University of Bologna, 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 88-901080-0- 2.
  Detail

  MIČA, L., VESELÝ, J., ZEDNÍK, P. Sledování přetvoření v geosyntetických výztuhách v podkladních vrstvách. In Geosyntetika v dopravnom staviteľstve. Žilina: Žilinská univerzita/ edis, 2003. s. 105 ( s.)ISBN: 80-8070-033- 8.
  Detail

 • 2002

  MIČA, L. Modelování chování geosyntetických výztuh v podkladních vrstvách. In Geotechnika 2002. Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-248-0115- 9.
  Detail

  MIČA, L., BOŠTÍK, J. Možnosti modelování geosyntetických výztuh. In 30. konference Zakládání staveb 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. Brno, 2002. s. 76 ( s.)ISBN: 80-7204-252- 1.
  Detail

  MIČA, L. In Geotechnika - Geotechnics 2002. Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, Česká republika, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-248-0115- 9.
  Detail

  MIČA, L. Stabilization of the Subsoil with Using Stiff Integral Geogrids. In 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, 26-28 March 2002, Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore: CI- PREMIER PTE LTD, 2002. s. 545 ( s.)ISBN: 981-04-5823- 1.
  Detail

 • 2001

  MIČA, L. Zkušenosti s používáním tuhých integrálních geomříží při rekonstrukci železničních koridorů v ČR. In Geotextílie v dopravnom staviteľstve. Žilina: Žilinská univerzita v EDIS - vydavateľstve ŽU, 2001. s. 51 ( s.)ISBN: 80-7100-805- 2.
  Detail

  MIČA, L. Porovnání vlastností výztužných geosyntetik. In 29. konference Zakládání staveb Brno 2001. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI a SEKURKON, Akademické nakladetelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. s. 171 ( s.)ISBN: 80-7204-217- 3.
  Detail

 • 2000

  MIČA, L. Mathematical Modelling of Tunnel Mrazovka with Respect to Measurement In- Situ. In Konferencja Naukowo-Techniczna, Budownictwo podziemne 2000. Kraków: Neuveden, 2000. s. 367 ( s.)ISBN: 83-88408-16- X.
  Detail

  MIČA, L., HUBÍK, P., MINÁŘ, L. Sanace železničního násypu pomocí geobuňkové struktury. In Sborník příspěvků 28. konference Zakládání staveb Brno 2000. Brno: CERM Brno, 2000. s. 14 ( s.)ISBN: 80-7204-167- 3.
  Detail

 • 1999

  MIČA, L. Průzkumná štola Mrázovka - shodnocení výsledků z měření in- situ a MKP. In XI. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků konference doktorandů, Sekce - Teorie konstrukcí. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 1999. s. 147 ( s.)ISBN: 80-214-1447- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.