Ing.

Kateřina Fojtů

Ph.D.

FP, ÚE – lektor

+420 54114 2379
Katerina.Fojtu@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Dividends and Index Returns: Theories and Empirical Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Spain: 2019. s. 3529-3539. ISBN: 978-0-9998551-2-6.
  Detail

 • 2018

  FOJTŮ, K. Behaviorální ekonomie: Historie a heuristiky. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. s. 37-52. ISBN: ISBN 978-80-214-5705.
  Detail

 • 2015

  FOJTŮ, K. Application of the Decision Tree Method on the Moral Hazard. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 2015. s. 2622-2626. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  FOJTŮ, K.; MRÁČEK, P. Consumer Behavior in Outdoor-Clothing Segment. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 2015. s. 1278-1284. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

  KRUNTORÁDOVÁ, M.; FOJTŮ, K. Behavioral diversity of Generation Y students of economics-oriented fields of studies - soft skills. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. 2015. s. 41-56. ISBN: 978-80-214-5198-8.
  Detail

 • 2013

  FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 17, s. 40-51. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Decision Making Under Risk - Application to Conditions of the Czech Republic. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Prospect theory and Expect Utility Theory: Application to Conditions of the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. VI, č. 12, s. 35-44. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.