Ing.

Karel Slámečka

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

+420 54114 2812
slamecka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Karel Slámečka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; ČELKO, L.; MAN, O.: AMS; Atlas of materials structures. sekretariát OSFA-ÚMVI, on line. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/atlas/download/setup_atlas.exe. (software)
  http://ime.fme.vutbr.cz/atlas/download/setup_atlas.exe, počet stažení: 2
  Detail

 • SLÁMEČKA, K.: proArea; proArea. OMMTA-ÚFI, online. URL: https://physics.fme.vutbr.cz/files/1410/instal_proArea.exe. (software)
  https://physics.fme.vutbr.cz/files/1410/instal_proArea.exe, počet stažení: 1
  Detail

 • SLÁMEČKA, K.; KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; MAN, O.: AMS; Atlas materiálových struktur. VUT v Brně, FSI, ÚMVI-OSFA. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/Atlas/index.php. (software)
  http://ime.fme.vutbr.cz/Atlas/index.php, počet stažení: 1
  Detail

 • PODRÁBSKÝ, T.; POKLUDA, J.; HUTAŘOVÁ, S.; SLÁMEČKA, K.; TUČEK, L.; DVOŘÁČEK, O.; KIANICOVÁ, M.: DLT330/13; Technologie povlakování díců v turbínových motorech CVD metodou. PBS Velká Bíteš, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • JULIŠ, M.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; HUTAŘOVÁ, S.: Atlas metod žárových nástřiků a navařování; Multimediální atlas aplikací žárového nástřiku a navařování v současné technické praxi. online - Ústav materiálových věd a inženýrství - sekce "studium", "ke stažení" sekretariát OSFA-ÚMVI. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/index.php/cs/studium/ke-stazeni. (software)
  http://ime.fme.vutbr.cz/index.php/cs/studium/ke-stazeni, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.