doc. Ing.arch. PhDr.

Karel Schmeidler

CSc.

ÚSI, OON – docent

+420 54114 8921
karel.schmeidler@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.

Publikace

 • 2021

  SCHMEIDLER, K. Životné prostredie. Životné prostredie, 2021, roč. 53, č. 4, s. 244-248. ISSN: 0044-4863.
  Detail | WWW

 • 2020

  SCHMEIDLER, K. 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 2020. s. 100-107.
  Detail | WWW

  SCHMEIDLER, K. Životné prostredie. Životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 240-249. ISSN: 0044-4863.
  Detail | WWW

  SCHMEIDLER, K. Lidé města. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2020, roč. 22, č. 1, s. 111-134. ISSN: 1212-8112.
  Detail | WWW

 • 2017

  SCHMEIDLER, K. Bezpečnost občana, veřejný prostor a rizikové skupiny. 2017.
  Detail

 • 2016

  SCHMEIDLER, K., FENCL I. Intelligent transportation systems for Czech ageing generation. Perspectives in Science, 2016, roč. 7, č. 2016, s. 304-311. ISSN: 2213-0209.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Ageismus - hrozba sociální izolace ve stáří. Geriatrie a gerontologie, 2016, roč. 5, č. 1, s. 44-48. ISSN: 1805-4684.
  Detail

 • 2015

  SCHMEIDLER, K. Inkluzívní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst. Geriatrie a gerontologie, 2015, roč. 4, č. 1, s. 40-45. ISSN: 1805-4684.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Demografické změny v Evropě a jejich vliv na územní a dopravní plánování. Geriatrie a gerontologie, 2015, roč. 4, č. 3, s. 144-148. ISSN: 1805-4684.
  Detail

 • 2014

  SCHMEIDLER, K. Kurczenie sie miast w postsocjalistycznych krajach Europy Šrodkowo- Wschodniej. Kurczenie się miast w Europie Środkowo- Wschodniej. 2014. ISBN: 978-83-7986-024- 1.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Výzkumné pracoviště v oblasti sociologie mobility a psychologie dopravy. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2014, roč. 3, č. 16, s. 547-550. ISSN: 1212-8112.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Fenomén shrinking cities. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2014, roč. 16, č. 1, s. 125-147. ISSN: 1212-8112.
  Detail

 • 2013

  SCHMEIDLER, K., ANDERSEN, H., DIMITROVA, E. Urban Knowledge and Large Housing Estates in Europe. In Production and Use of Urban Knowledge. 2013. s. 103-132. ISBN: 978-90-481-8935- 9.
  Detail

 • 2012

  SCHMEIDLER, K. Reagujeme na novou sídelní realitu - Sociologie v curriculu fakult architektury a stavebního inženýrství vysokých technických škol. Aula, 2012, roč. 19, č. 3, 4, s. 96-100. ISSN: 1210-6658.
  Detail

 • 2002

  SCHMEIDLER, K. Projekt výchovy architektů a urbanistů k péči o životní prostředí. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 4, č. 2, s. 53-55. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. architektura. architektura. 2002. 196 s. ISBN: 80-238-6582- X.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Světový kongres urbanistických škol - Shanghai. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 4, č. 5, s. 47-48. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Habitus 2000 - význam místa. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 4, č. 1, s. 42-45. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2001

  SCHMEIDLER, K. Ekologická architektura. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, roč. 4, č. 2, s. 52-53. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2000

  SCHMEIDLER, K. AESOP: Kongres evropských škol urbanismu a územního plánování v České republice. Státní správa, 2000, roč. 11, č. 12, s. 25-26. ISSN: 0027- 8009.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.