doc. Ing.arch. PhDr.

Karel Schmeidler

CSc.

ÚSI, OON – docent

+420 54114 8921
karel.schmeidler@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.

Projekty

 • 2021

  Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vliv vybraných faktorů sousedství a gentrifikovaných lokalit na cenu rezidenčních nemovitých věcí, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vliv scénického pohledu na hodnotu rezidenční stavby, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2015

  Hodnocení a integrace kriterií rovnosti do dopravního plánování - MOBILITA, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 30.04.2017
  Detail

 • 2000

  LA 090, Konference Habitus 2000, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  LA 091, Spolupráce s ASCP - Association of Collegiate Schools of Planning včetně účasti na konferenci a prezentace vědeckých výsledků FA VUT Brno, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1999

  LA 061, Kongres AESOP v Norsku, vykonávání národního zástupce v této organizaci, práce ve výboru reprezentantů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2000
  Detail