doc. Ing.

Karel Burda

CSc.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6975
burda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Karel Burda, CSc.

Publikace

 • 2022

  Burda K. Rozšíření Shannonovy teorie utajovacích kryptosystémů založené na latinských obdélnících. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 2, s. 62-69. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  BURDA, K. Bezpečnost komunikačních systémů. Bezpečnost komunikačních systémů. Brno: Vysoké učení technické, 2022. s. 1-132. ISBN: 978-80-214-6044-7.
  Detail

  BURDA, K. Extension of Shannon's Theory of Ciphers based on Latin Rectangles. International Journal of Computer Science and Network Security, 2022, roč. 22, č. 9, s. 455-464. ISSN: 1738-7906.
  Detail | WWW

 • 2020

  BURDA, K. Bezkontaktní mikropočítačová karta jako skrýš pro geokešing. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 3, s. 88-91. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  Burda K. Bezkontaktní mikropočítačová karta jako skrýš pro geokešing. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 3, s. 86-89. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2019

  BURDA, K. Kryptografie okolo nás. CZ.NIC. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, 2019. 132 s. ISBN: 978-80-88168-49-2.
  Detail | WWW

 • 2018

  BURDA, K. Diffie-Hellman Protocol as a Symmetric Cryptosystem. International Journal of Computer Science and Network Security, 2018, roč. 18, č. 7, s. 33-37. ISSN: 1738-7906.
  Detail | WWW

 • 2017

  BURDA, K. Základy elektronických zabezpečovacích systémů. Brno: CERM, 2017. 124 s. ISBN: 978-80-7204-967-7.
  Detail

 • 2016

  BURDA, K. Teorie utajení zpráv. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 3, s. 46-48. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Teorie autentizace zpráv. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 4, s. 36-38. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Kryptografické systémy. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 1, s. 30-32. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Bezpečnost kryptosystémů. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 2, s. 39-41. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Hešovací funkce. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 5, s. 27-29. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Kryptografické generátory. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 6, s. 40-42. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Proudové šifry. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 7- 8, s. 43-45. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Blokové šifry. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 9, s. 34-36. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Provozní režimy blokových šifer. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 10, s. 40-42. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Asymetrické šifry. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 11, s. 46-48. ISSN: 0036-9942.
  Detail

  BURDA, K. Autentizační kryptosystémy. Sdělovací technika, 2016, roč. 64, č. 12, s. 31-33. ISSN: 0036-9942.
  Detail

 • 2015

  BURDA, K. Úvod do kryptografie. Úvod do kryptografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN: 978-80-7204-925- 7.
  Detail

  BURDA, K. Anonymizační síť Tor. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 4, s. 124-135. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  BURDA, K. Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-171. ISBN: 978-80-214-5155- 1.
  Detail

 • 2014

  BURDA, K. Systémy elektronického zabezpečení pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-84.
  Detail

  BURDA, K. Matematický model zálohování a obnovy dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014 (16), č. 1, s. 9-19. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  BURDA, K. Mathematical Model of Data Backup and Recovery. International Journal of Computer Science and Network Security, 2014, roč. 13, č. 10, s. 16-25. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

 • 2013

  BURDA, K. A Universal Frame of Access Control in Computer Networks. International Journal of Computer Science and Network Security, 2013, roč. 13, č. 10, s. 7-20. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  BURDA, K. Aplikovaná kryptografie. monografie. monografie. Brno: VUTIUM, 2013. 255 s. ISBN: 978-80-214-4612- 0.
  Detail

  BURDA, K. Perfektní autentizace libovolně dlouhých zpráv. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2012, č. 28, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2012

  BURDA, K.; LUTERA, O. Venkovní detektory poplachových systémů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 28, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  BURDA, K.; LEŽÁK, P. Aplikace univerzálního rámce řízení přístupu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 28, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  BURDA, K. Řízení přístupu v počítačových sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 28, s. 1-11. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  PUST, R.; BURDA, K. Mutual Interference of Frequency Hopping with Collision Avoidance Systems. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 1, s. 86-88. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

 • 2011

  BURDA, K. Univerzální rámec pro řízení přístupu v počítačových sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  PŘINOSIL, J.; BURDA, K. Authentication Module for Wireless Voice Broadcast Systems. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics - ICT 2011. Dolní Morava: 2011. s. 146-149. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
  Detail

  BURDA, K.; WIESER, V. Authentication, Authorization and Accounting Infrastructures. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics. 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
  Detail

 • 2010

  BURDA, K. Centralizovaná autentizace a autorizace v počítačových sítích. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 5-9. ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  PUST, R.; BURDA, K. A new technique of frequency hopping with collision avoidance. Radioengineering, 2010, roč. 19, č. 4, s. 499-506. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  PUST, R.; BURDA, K. Comparing performance of FH and AFH systems. International Journal of Computer Science and Network Security, 2010, roč. 10, č. 2, s. 82-85. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

 • 2009

  BURDA, K. AAA systémy a protokoly. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 46, s. 46- 1 (46-7 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2008

  BURDA, K. Současný stav a perspektivy systémů EZS. Magazín Security, 2008, roč. 15., č. 3, s. 48-50. ISSN: 1210- 8723.
  Detail

  BURDA, K. Threat analysis based on the graph of elementary threats. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, roč. 8, č. 12, s. 66-68. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  BURDA, K. Analýza hrozeb založená na grafu elementárních hrozeb. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 50, s. 50- 1 (50-3 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2007

  ZEMAN, V.; BURDA, K.; NĚMEC, K. Výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 935/2007, kategorie Aa, 'Laboratoř pro výuku bezpečnostních technologií'. Brno: 2007.
  Detail

  BURDA, K. Modification of the OCFB mode for fast data links. International Journal of Computer Science and Network Security, 2007, roč. 7, č. 12, s. 228-232. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  BURDA, K. Samosynchronizující provozy blokových šifer a parametry jejich resynchronizace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 45, s. 45- 1 (45-10 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  BURDA, K. Resynchronization interval of self- synchronizing modes of block ciphers. International Journal of Computer Science and Network Security, 2007, roč. 7, č. 10, s. 8-13. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  BURDA, K. Modifikace OCFB režimu blokové šifry. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 56, s. 56- 1 (56-6 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  ZEMAN, V.; CVRK, L.; BURDA, K. Programové moduly - Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. Oponovaná výzkumná zpráva III. etapy řešení projektu MPO, 2007, reg. č. projektu FT-TA3/121. 2007.
  Detail

  BURDA, K. Zavedení laboratorních cvičení do předmětu "Zabezpečovací systémy". [Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 1681/2007]. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2007. s. 1-48.
  Detail

 • 2006

  BURDA, K. Error propagation in various cipher block modes. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, roč. 6, č. 11, s. 235 ( s.)ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  ZEMAN, V.; BURDA, K.; CVRK, L. Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - přípravná fáze. II. Přípravná fáze. Brno: MPO ČR, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BURDA, K., BURŠÍK, F., DANĚČEK, P. Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - stanovení koncepce. I. Stanovení koncepce. Brno: MPO České republiky, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

 • 2005

  BURDA, K. Complex cryptographic protection for telecommunication networks. In Proceedings RTT 2005. 1. Hradec nad Moravicí: VŠB Ostrava, 2005. s. 123 ( s.)ISBN: 80-248-0897- 8.
  Detail

  BURDA, K., ZEMAN, V., ČÍKA, P., KŘIVÁNEK, V. Synchronizace blokových šifer pro modulární kryptografický systém (MKS) pro verzi BRI ISDN a PRI ISDN. 1. FEKT VUT Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  BURDA, K. Bezpečnost informačních systémů. 1. Brno: FEKT VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  BURDA, K. Bezpečnost informačních systémů. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 1-104.
  Detail

  Karel Burda. The concept of the complex cryptographic protection for telecommunication networks. International Journal of Computer Science and Network Security, 2005, roč. 5., č. 10, s. 231 ( s.)ISSN: 1738- 7906.
  Detail

 • 2004

  BURDA, K. The Performance of the Follower Jammer with a Wideband- scanning Receiver. Journal of Electrical Engineering, 2004, roč. 55, č. 1- 2, s. 36-38. ISSN: 1335- 3632.
  Detail | WWW

  BURDA, K. Kryptologická a bezpečnostní analýza synchronizace blokových šifer pro MKS v reálných telekomunikačních systémech. 1. Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2004. s. 0 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.