Ing.

Josef Kalivoda

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

Josef.Kalivoda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Humid Air Cooling by Shell and Tube Heat Exchangers. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; HORVÁT, P. Use of a pilot scrubber separation device for specific pollutant in the air. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. ISBN: 978-80-214-5921-2.
  Detail | WWW

 • 2019

  KALIVODA, J.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M. Komplexní snížení plynných polutantů „malých“ producentů emisí. 2019. s. 1-25.
  Detail

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. Prototyp kontaktorové stěny pro testování separace amoniaku z fugátu. Praha: VŠCHT v Praze, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Silicon Carbide Shell and Tube Heat Exchangers for Scrubbering Processes for Cooling. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Poloprovozní plynnový scrubber a jeho účinnost. Hotel Jezerka, Seč: CHISA - VŠCHT Praha, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J. PŘEČISTĚNÍ VZDUŠINY POMOCÍ ZAŘÍZENÍ SCRUBBER. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Purkyňova 464/118, 612 00, 2019. ISBN: 978-80-214-5730-0.
  Detail | WWW

  HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Tepelné výměníky pro potřeby provozních kapalinových scrubberů. 66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Praha: ČSCHI Praha, 2019.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; DREVENÝ, L.; KALIVODA, J. Air Purification from CO2 Gas Using a Scrubber and Suggestions to Reach a Better Efficiency. Materials Science Forum, 2019, roč. 955, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Pilot gas scrubber and its efficiency. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Absorption with chemical reaction in pilot-plant scrubber equipped with a spiral nozzle. Prague: ČSCHI, 2018.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Removing a CO2 from air masses by a pilot plant scrubber equipped with a spiral nozzle. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 37-37. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; DREVENÝ, L.; KALIVODA, J. Separation of air pollutants using different types of scrubbers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018, Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 54-54. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Nízkoteplotní separace plynných polutantů prostřednictvím trubkových tepelných výměníků. 2017. s. 1-10.
  Detail

  KALIVODA, J. Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017.
  Detail | WWW

  BÓGYIOVÁ, C.; BULEJKO, P.; FEKETE, R.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; TKACZ, J.; VLASÁK, J.; WASSERBAUER, J.; SVĚRÁK, T. BULK PROPERTIES OF PYROLYSIS COKE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2017. s. 1-44.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; OSTREZI, J.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; KEJÍK, P.; MAYEROVÁ, K.; ADAMČÍK, M. Separation of gaseous air pollutants using membrane contactors. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, roč. 92, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Experimental and CFD investigation of gas and liquid phase in scrubber for absorption processes. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 448-453. ISBN: 978-80-89597-58-1.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J.; HORSKÝ, J. Covering ability of aluminum pigments prepared by milling processes. POWDER TECHNOLOGY, 2017, roč. 305, č. 1, s. 396-404. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J. Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017.
  Detail | WWW

 • 2016

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Filtrační účinnost membrán na bázi dutých vláken při odstraňování částic ze vzduchu. In Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 65-68. ISBN: 978-80-86186-85- 6.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KALIVODA, J. Experimental investigation of the breakup of spiral-nozzle- produced liquid curtain for absorption processes. 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016.
  Detail

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Application of Simplified Mathematical Model on Gas Scrubbing Process. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 1, s. 147-152. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Simple mathematical absorption model with system analysis technique. Prague: ČSCHI, 2016.
  Detail | WWW

 • 2015

  LACINA, P. ; DVORAK, V.; VODICKOVA, E. ; BARSON, P.; KALIVODA, J. ; GOOLD, S. The Application of Nano-Sized Zero-Valent Iron for In Situ Remediation of Chlorinated Ethylenes in Groundwater: A Field Case Study. WATER ENVIRONMENT RESEARCH, 2015, roč. 87, č. 4, s. 326-333. ISSN: 1061-4303.
  Detail

 • 2014

  DVOŘÁK, V.; POLENKOVÁ, A.; KALIVODA, J.; LACINA, P. Srovnání oxidace kyanidů pomocí ferátů, Fentonova činidla a aktivovaného persíranu sodného. In Sanační technologie XVII. Třeboň: Ekomonitor, 2014. s. 40-46. ISBN: 978-80-86832-81- 4.
  Detail

  LACINA, P.; VODIČKOVÁ, E.; DVOŘÁK, V.; MÁTL, V.; KALIVODA, J. Eliminace ekologických rizik v areálu závodu K- BASS Brandýs nad Orlicí. In Znečistené územia Štrbské pleso 2014. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2014. s. 33-36. ISBN: 978-80-89503-28- 5.
  Detail

 • 2011

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. CO2 transport of the air cleaning process loop to water as the absorbent in the pilot-plant scrubber conditions. In PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air). ODOUR. Praha: ODOUR, ČSCHI, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02293- 0.
  Detail

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Spray Scrubber System For Removing CO2 Emissions From The Air. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 963-963. ISSN: 0009-2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.