prof. Ing.

Josef Čáslavský

CSc.

FCH, VR FCH – člen vědecké rady

+420 54114 9438
caslavsky@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Projekty

 • 2019

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Zhodnocení znečištění vodního ekosystému léčivy nejčastěji aplikovanými v České republice., zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education/NETCHEM, zahájení: 03.10.2016, ukončení: 24.12.2019
  Detail

  Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití moderních statistických metod pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Training and research in environmental chemistry and toxicology, zahájení: 01.09.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

  Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Posouzení kontaminace životního prostředí vybranými polutanty a jejich zhodnocení moderními statistickými metodami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, zahájení: 15.10.2010, ukončení: 13.12.2013
  Detail

  Využití chemických, biochemických a toxikologických metod k hodnocení zátěže ekosystémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Zavedení techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  Využití plynové chromatografie ke sledování halogenovaných polutantů v biotických matricích, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  IAA400310613, Hmotnostně spektrometrický a elektroforetický výzkum klastrových sloučenin boru, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2001

  IAA4031104, Analýza látek organického původu pomocí netradičních spojení separačních metod s hmotnostní spektrometrií, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 15.09.2005
  Detail

  GA205/01/0836, Vzorkování organických polutantů pomocí SPMDs, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail