Ing.

Josef Bednář

Ph.D.

FSI – proděkan pro bakalářské studium, přijímací řízení, rozvrhy, ediční činnost

+420 54114 2550
bednar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně obor: Matematické inženýrství
 • 2004, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně obor Matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1999 - 2004    asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2004 - dosud   odborný asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2011 - dosud   vedoucí odboru statistiky a optimalizace ÚM FSI VUT Brno
 • 2014 - dosud   proděkan FSI

Vědeckovýzkumná činnost

 • Statistické zpracování dat
 • Projekty Six sigma
 • Fuzzy logika
 • Fuzzy vzdálenosti
 • Statistické řízení jakosti
 • Analýza způsobilosti procesu
 • Plánování experimentu (DoE)

Projekty

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu
 • 2006 - (2010) Výzkumné centrum 1M06047: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby - člen řešitelského týmu

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

15