doc. RNDr.

Jitka Kreslíková

CSc.

FIT, UIFS – docent

+420 54114 1260
kreslika@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

Publikace

 • 2017

  HYPSKÝ, R.; KRESLÍKOVÁ, J. DEFINITION OF BUSINESS RULES USING BUSINESS VOCABULARY AND SEMANTICS. Acta Informatica Pragensia, 2017, roč. 6, č. 1, s. 72-77. ISSN: 1805-4951.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. Comparison of Platforms For High Frequency Data Processing. In 2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics. Poprad, SK: The University of Technology Košice, 2016. s. 296-301. ISBN: 978-1-4673-9868-8.
  Detail | WWW

  ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. Business Rules Definition for Decision Support System Using Matrix Grammar. Acta Informatica Pragensia, 2016, roč. 5, č. 1, s. 72-81. ISSN: 1805-4951.
  Detail | WWW

  ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. Performance Measurement of Complex Event Platforms. Journal of Information and Organizational Sciences, 2016, roč. 40, č. 2, s. 237-254. ISSN: 1846-9418.
  Detail | WWW

 • 2015

  REŠ, R.; KRESLÍKOVÁ, J. Web applications automated testing. In Proceedings of the ECBS-EERC 2015. Brno: 2015. s. 1-5.
  Detail | WWW

  ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. Formalization of Business Rules in Decision Making Process. In Work in Progress Session SEAA 2015 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Application. Funchal, Madeira: Johannes Kepler University Linz, 2015. s. 13-14. ISBN: 978-3-902457-44-8.
  Detail | WWW

  HYPSKÝ, R.; ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. FORMAL DEFINITION OF BUSINESS RULES BY GRAMMAR SYSTEMS. In International Journal of Advancements in Communication Technologies (IJACT). International Journal of Advanced Research in Computer Science. Rome: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-1-63248-044-6. ISSN: 0976-5697.
  Detail | WWW

 • 2014

  ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. Time Series Prediction Based on Event Driven Business Process Management. International Journal of Computational Engineering Research (IJCER), 2014, roč. 4, č. 4, s. 1-6. ISSN: 2250-3005.
  Detail | WWW

  ZÁMEČNÍKOVÁ, E.; KRESLÍKOVÁ, J. Design of Adaptive Business Rules Model for High Frequency Data Processing. In ISAT Monograph Series. Szklarska Poręba: Wroclaw University of Technology, 2014. s. 1-10. ISBN: 978-83-7493-346-9.
  Detail | WWW

 • 2010

  SEDLÁČKOVÁ, J.; KRESLÍKOVÁ, J. Improvement of Function Point Analysis by Security Factor. Procesný manažér, 2010, roč. 5, č. 8, s. 4-8. ISSN: 1336-8680.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J. Řízení rizik v bezpečnosti služeb IT. European Risk Management, 2010, roč. 7, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1802-0496.
  Detail | WWW

  SEDLÁČKOVÁ, J.; KRESLÍKOVÁ, J. Improvement Estimation of Software by Security Factor. In Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2010. s. 48-49. ISBN: 978-3-902457-27-1.
  Detail

  SEDLÁČKOVÁ, J.; KRESLÍKOVÁ, J. SAFETY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION. In Information Systems Architecture and Technology - IT Models in Management Process. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. s. 475-485. ISBN: 978-83-7493-544-9.
  Detail

 • 2009

  SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J.; NOVÁK, L. Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation. In Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2009. s. 55-61. ISBN: 978-80-86840-45-1.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ, P.; NOVÁK, L.; KRESLÍKOVÁ, J. Process Improvement Towards Information Security. In Security and Protection of Information 2009. Brno: University of Defence in Brno, 2009. s. 15-22. ISBN: 978-80-7231-641-0.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ, P.; NOVÁK, L.; KRESLÍKOVÁ, J. Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti. In Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. Praha: T-SOFT s.r.o., 2009. s. 11-15. ISBN: 978-80-254-5912-6.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J.; NOVÁK, L. Rizika v implementaci procesů managementu služeb IT. In Projektový management jistota x riziko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 152-164. ISBN: 978-80-7318-808-5.
  Detail

 • 2008

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Integrated Approach to Risk Management in Software Projects. Computer and Software Engineering, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1844-539X.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Risk Management in Software Projects by Pmbok Standard Approach. In Information Systems Architecture and Technology. Models of Organisation´s Risk Management. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. s. 143-153. ISBN: 978-83-7493-413-8.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Unified Methodology to Risk Management in Projects. In Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-83-7493-400-8.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Risk Assessment in Software Development Projects. In Work in Progress 34th Euromicro SEAA Conference. Parma: Johannes Kepler University Linz, 2008. s. 13-14. ISBN: 978-0-7695-3276-9.
  Detail

  SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J. Specific Attitude to Risk Management on the Background of Global Software Development. In 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. s. 271-282. ISBN: 978-83-7493-421-3.
  Detail

 • 2007

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Modelling of Project Management by Petri Nets. In Proceedings of the 28th International Scientific School. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. s. 149-156. ISBN: 978-83-7493-346- 9.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Integrovaný přístup k managementu rizik v projektu. Procesný manažér, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 16-22. ISSN: 1336- 8680.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Project Management Processes Modelling Using Petri Nets. In Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM' 2007. Malta: EUROSIS, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-90-77381-36- 6.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. An iterative software process management using Petri nets. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. s. 334-341. ISBN: 978-83-7493-340- 7.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; MARTÍNEK, Z.; KRESLÍKOVÁ, J. Modeling of Software Products Deployment by PMBOK. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. s. 20-23. ISBN: 978-80-8073-805- 1.
  Detail

 • 2006

  MARTÍNEK, Z.; KRESLÍKOVÁ, J. Vztah procesního a projektového řízení při vývoji software. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006. s. 75-77. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Softwarová podpora projektového myšlení. In PROMA 05. Acta EVIDA No 45. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2006. s. 1-0. ISBN: 80-86596-72- 9.
  Detail

  MARTÍNEK, Z.; KRESLÍKOVÁ, J. Vztahy procesního a projektového řízení. In PROMA 06. Acta EVIDA No. 52. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-86596-85- 0.
  Detail

 • 2005

  POLÁK, V., KRESLÍKOVÁ, J. Management rizik v managementu projektů. In PRONT 05. Acta Evida No 41. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2005. s. 159 ( s.)ISBN: 80-86596-65- 6.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ, Š., KRESLÍKOVÁ, J. Procesy managementu komunikace v projektu. In PRONT 05. Acta Evida No 41. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2005. s. 97 ( s.)ISBN: 80-86596-65- 6.
  Detail

  KUBÁT, L., KRESLÍKOVÁ, J. Řízení jakosti v rámci projektu. In PRONT 05. Acta Evida No 41. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2005. s. 83 ( s.)ISBN: 80-86596-65- 6.
  Detail

  MARTÍNEK, Z., KRESLÍKOVÁ, J. How to utilise algebra of Communicating Sequential Processes in modelling of software product development. In New Trends in System Simulation. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-86840-07- 7.
  Detail

  BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Metodika projektového řízení vývoje softwarových aplikací. Automa, 2005, roč. 2005, č. 7, s. 10-12. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2004

  KRESLÍKOVÁ, J. Výuka projektového řízení na FIT VUT v Brně. In EDU 2004 PM. Brno: Fakulta stavební VUT, 2004. s. 65-69. ISBN: 80-214-2720- 5.
  Detail

  MARTÍNEK, Z., KRESLÍKOVÁ, J. Metody pro projektové řízení v malých týmech. In PRONT 04. Acta EVIDA No. 36. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004. s. 52-58. ISBN: 80-86596-54- 0.
  Detail

  MARTÍNEK, Z., KRESLÍKOVÁ, J. Vyhodnocování procesů v malých organizacích. In GEMAN. Acta EVIDA No. 33. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004. s. 35-41. ISBN: 80-86596-51- 6.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J. Klasifikace diagramů UML a jejich užití v modelování systémů. In Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2004. s. 11-14. ISBN: 80-85645-49- 1.
  Detail

  BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Towards verification of processes in object- orineted model of project managmente. In Proceedings of ASIS 2004. ACTA MOSIS No. 98. Ostrava: 2004. s. 251-256. ISBN: 80-86840-03- 4.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J., BEDNÁŘ, D., KUBÁT, L. Metrics Models for Software Development. In NETSS2004. Acta MOSIS No. 94. Ostrava: 2004. s. 97-102. ISBN: 80-85988-92- 5.
  Detail

 • 2003

  ČECH, V., KRESLÍKOVÁ, J. Výuka řízení projektů na příkladech ve studentských projektech. In EDMAN 03 Education for Management. Acta Evida No 22. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-25- 7.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J., BEDNÁŘ, D. Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí. In EDMAN 03. Acta Evida № 22. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-25- 7.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J., KUBÁT, L. Jakost v managementu projektu a ISO 9001. In PROMA 03. Acta Evida No 23. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-28- 1.
  Detail

  BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Object- oriented model of Processes in Project Management. In ASIS 2003. Ostrava: 2003. s. 335-342. ISBN: 80-85988-88- 7.
  Detail

  BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Object- oriented modelling and simulation of software development lifecycle. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´ 03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-85988-86- 0.
  Detail

 • 2002

  KRESLÍKOVÁ, J. Zefektivnění řešení týmových projektů ve výuce projektového řízení. In Pedagogický software 2002. Scientific Pedagogical Publishing. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2002. s. 21-22. ISBN: 80-85645-46- 7.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J. Formalizace procesu do šablony projektu. In PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 152-158. ISBN: 80-86596-05- 2.
  Detail

  BREJCHA, M., KRESLÍKOVÁ, J. Vztah procesů a projektů v moderním managementu. In PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-05- 2.
  Detail

  BREJCHA, M., KRESLÍKOVÁ, J. Procesy v moderním managementu. In MOMAN 02. Acta Evida No 09. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 155-171. ISBN: 80-86596-03- 6.
  Detail

  KRESLÍKOVÁ, J. Základy programování. Učební texty pro předmět IZP, obor IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002. s. 0 ( s.)
  Detail

  BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Objektově orientované projektové řízení. In PROMA 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 17-28. ISBN: 80-86596-13- 3.
  Detail

 • 2001

  KRESLÍKOVÁ, J. A Comparison of EN ISO 9001: 2000 and the Capability Maturity Model for Software. In Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: 2001. s. 283-289. ISBN: 80-85988-61- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.