Ing.

Jiří Vondrák

Ph.D.

FAST, GED – odborný asistent

+420 54114 7206
vondrak.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J.; KALVODA, P.: ZS; Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (ověřená technologie)
    Detail

  • MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; BARTONĚK, D.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J.: Měření tížnicových od; Systém pro měření tížnicových odchylek. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Ústav geodézie. (funkční vzorek)
    Detail

  • BARTONĚK, D.; VONDRÁK, J.: Přehledka Nesměř VvT I; Přehledka účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř. Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.