Ing.

Jiří Vondrák

Ph.D.

FAST, GED – odborný asistent

+420 54114 7206
vondrak.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  VOLAŘÍK, T.; KRATOCHVÍL, R.; VONDRÁK, J. Nezávislá kontrola geometrické správnosti výstupů v areálu Údolní. Brno: 2022. s. 1-4.
  Detail

 • 2021

  KUBÍČKOVÁ, M.; NOSEK, J.; VONDRÁK, J. VYUŽITÍ RPAS A SFM FOTOGRAMMETRIE V ZASTAVĚNÝCH OBLASTECH. 23. ODBORNÁ KONFERENCE JUNIORSTAV 2021. Brno: VUT Brno, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2019

  VONDRÁK, J.; KRATOCHVÍL, R.; KALVODA, P. Zaměření deponie zeminy při objektu Šumavská Tower. Brno: 2019. s. 1-3.
  Detail

 • 2018

  VONDRÁK, J.; KRATOCHVÍL, R. MĚŘENÍ SVISLOSTI A TVARU VÝTAHOVÝCH ŠACHET ŠUMAVSKÁ TOWER BRNO. Brno: 2018. s. 1-3.
  Detail

  VONDRÁK, J.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M. VYTYČENÍ KABINOVÉ OSY VÝTAHU ŠUMAVSKÁ TOWER BRNO. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-4.
  Detail

 • 2017

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R. TEACHING GEODESY IN FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrametry, ABSTRACTS. 1. Sudický Dvůr, Czech Republic: ECON Publishing s. r. o., 2017. s. 23-23. ISBN: 978-80-86433-66-0.
  Detail | WWW

 • 2010

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M. Technická zpráva - periodické sledování posunů panelového domu Brno Bystrc, Černého 15 - 19. Brno: geodetická firma Zdeněk Fišer, 2010. s. 1-5.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVEC, M. Technická zpráva - Měření průhybu stropu bytu v ulici Kunzova, obec Brno. Brno: geodetická firma Zdeněk Fišer, 2010. s. 1-4.
  Detail

 • 2009

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření. Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/ 97, č. 4, s. 87-92. ISSN: 0016- 7096.
  Detail

  KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů. In XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. V Brně inovují výuku G+ K. Zeměměřič, 2009, roč. 16, č. 11+ 12, s. 34-35. ISSN: 1211- 488X.
  Detail | WWW

 • 2008

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J. Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement. In 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings. Sofia, Bulgaria: Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, 2008. s. 50-56. ISBN: 978-80-87159-03- 3.
  Detail

  FIŠER, Z.; ŠVEC, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J. Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně. In GEOS 2008 - Conference Proceedings. Zdiby - Praha- východ: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, 2008. s. 35-38. ISBN: 978-80-85881-29- 5.
  Detail | WWW

 • 2007

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M. The actual state of minor control in the chosen cadastral areas in Brno city. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 313-320. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In Proceedings of the Fifth International Symposium "Highway and Bridge Engineering 2007". Iasi, Romania, EU: School of Construction, Technical University Iasi, 2007. s. 186-192.
  Detail

  KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 106-110. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  VONDRÁK, J. Posudek na článek Švédské katastrální procedury. sborník. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 370-370. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ŽUFANOVÁ, V. Alternativní přístup k testování přesnosti digitální katastrální mapy. Stavební obzor, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P. Aktuální stav PPBP v některých katastrálních územích města Brna. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 6, s. 182-185. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VONDRÁK, J. Vstupní posudek projektu "Laboratoř digitální kartografie a třírozměrné geovizualizace". Brno: FRVŠ, 2007. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R. Subpixel Measurement in Close- Range Photogrammetry. In Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". 1. Iasi, Romania, EU: Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, 2007. s. 576-584. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail | WWW

  ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO. In XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD. Polanica Zdroj, PL: Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, 2007. s. 48 ( s.)
  Detail

  FORAL, J.; VONDRÁK, J. Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Brno: Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. s. 1-64.
  Detail

  VONDRÁK, J.; KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; FIŠER, Z.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V. Accuracy testing of digital cadastral maps in town and rural agglomeration - Czech Republic. In Intergeo EAST Papers. Sofia, Bulgaria, EU: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 21 ( s.)
  Detail | WWW

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J. REVIZE AKTUÁLNÍHO STAVU PBPP VE VYBRANÝCH KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH. In CD Proceedings GEOS 2007. 1. Praha: VÚGTK, 2007. s. 308-314. ISBN: 80-85881-26- 8.
  Detail | WWW

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; BRKL, L.; VONDRÁK, J. Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii. Stavební obzor, 2007, roč. 2007/ 16, č. 3, s. 89-92. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J. Technical data for ownership changes in Czech Republic. In Intergeo EAST Papers. Sofia, Bulgaria, EU: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 17 ( s.)
  Detail | WWW

  ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Education of real estate cadastre and mapping in Brno. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, 2007. s. 321-324. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

 • 2006

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; FIŠER, Z. ANALYSIS OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, CZECH REPUBLIC. In INTERGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. 1. Belgrade, Serbia: Republic of Serbia, Republic Geodetic Authority, 2006. s. CD (CD s.)ISBN: 86-85079-01- 2.
  Detail | WWW

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; PODSTAVEK, J. INTERGEO EAST. Zeměměřič, 2006, roč. 13, č. 5, s. 32-33. ISSN: 1211- 488X.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. USE OF FRESNEL ENANTIOMORPHIC DIFFRACTION IN SURVEYING LASER METHODS. Journal of Surveying Engineering, 2006, roč. 132, č. 2, s. 71-76. ISSN: 0733- 9453.
  Detail

  VONDRÁK, J. Vstupní posudek projektu FRVŠ č. 2760/ 2007 Uplatnění výuky kartografické vizualizace dat na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze. Brno: MŠMT ČR, 2006.
  Detail

  VONDRÁK, J. Vstupní posudek na projekt FRVŠ č. 1573/ 2007 Inovace a rozšíření vybavení počítačových učeben oboru Geodézie a kartografie. Brno: MŠMT ČR, 2006.
  Detail

  ČERMÁKOVÁ, E.; VONDRÁK, J. EMISSION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION WITH BASIC INSULATION AND GEODETIC MEASUREMENTS. In sborník, 7th International Conference on New Trends in Aeronautics, Košice, Slovakia. 1. Košice, Slovakia: Slovenský letecký inštitút, a.s., 2006. s. 1-4. ISBN: 80-8073-520- 4.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S.; PODSTAVEK, J.; VITULA, A.; HANZL, V. Mapování. skriptum. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. ISBN: 80-7204-472- 9.
  Detail

  VONDRÁK, J.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V.; FIŠER, Z.; KALVODA, P. VARIOUS APPROACHES TO ACCURACY TESTING OF DIGITAL CADASTRAL MAPS. In sborník, 16-th International Symposium on Modern Technologies, Education and Prpfessional Practice in Geodesy and Related Fields. 1. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2006. s. 499-507. ISBN: 80-903478-3- 5.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M. Laser Surveying Methods in Engineering Geodesy. Highway and Bridge Engineering, 2006, 2006, roč. 2006/ 4, č. 1, s. 261-269. ISSN: 1842- 628X.
  Detail

  PODSTAVEK, J.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Integration of Orientation Systems and Cameras in Photogrammetry, testa, Calibrations. sborník InterGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe. 1. Belgrade, Serbia: Republic Geodetic Authority, Republic of Serbia, 2006. s. CD (CD s.)ISBN: 86-85079-01- 2.
  Detail | WWW

  VONDRÁK, J. Lektorský posudek článku Vývoj pozemkového katastru v českých zemích a současná problematika zákresu pozemků zjednodušené evidence do map. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU Brno, 2006. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2005

  VONDRÁK, J. Vstupní posudek projektu FRVŠ 1617/ 2006. 2005.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. Use of Diffraction In Laser Surveying Methods. Sborník abstraktů. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT, 2005.
  Detail

  VONDRÁK, J., FIŠER, Z., PODSTAVEK, J. Výuka v terénu II, modul M01. CD. 1. Brno, ČR: FAST VUT, 2005. s. 1-48.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S. VÝUKA KATASTRU NEMOVITOSTÍ A MAPOVÁNÍ V BRNĚ. Sborník. 1. Dolní Morava ČR: GED FAST VUT, 2005.
  Detail

  VONDRÁK, J., SUCHÁ, M., MACHOTKA, R., FIŠER, Z., HOTOVCOVÁ, J. Analysis of Digital Cadastral Maps in Brno Cadastral Area - Czech Republic. In sborník. 1. Sofia, Bulgaria: USLMB, 2005. s. 526-536.
  Detail | WWW

  VONDRÁK, Jiří; FIŠER, Zdeněk, Vladimíra Žufanová. Analýza digitálních katastrálních map v katastrálních územích města Brna. Stavební obzor, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 303-307. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network. 1st Czech-Polish Symposium Brno- Wroclaw. 1. Dolní Morava, ČR: GED FAST VUT v Brně, 2005. s. 29-30.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z. Mapování I - Průvodce předmětem Mapování II. 2005.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z. Mapování II Průvodce předmětem Mapování II. studijní opora. 1. Brno: VUT FAST, 2005. s. 1-46.
  Detail

  FIŠER, Z., VONDRÁK, J. Nejstarší mapová díla v ČR vydáno na 4 části. Zeměměřič, 2005, roč. 12, č. 3, 4, 5a6, 7, s. 30-32. ISSN: 1211- 488X.
  Detail

  MACHOTKA, R., KALVODA, P., VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J. Astronomical method of couples of equal heights. In sborník. Sofia, Bulgaria: 2005. s. 88-95.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M. Subpixel measurement in close- range photogrammetry. In International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2005. s. 325-331.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z. Mapování I - Průvodce předmětem Mapování I. Brno: VUT FAST, 2005. s. 1-48.
  Detail

 • 2004

  VONDRÁK, J. Geodézie II - Geodetická cvičení II. studijní podpora. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠVEC, M., VONDRÁK,J. Aplikovaná optika - Optická zobrazení. Brno: CERM, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠVEC, M., VONDRÁK,J. Aplikovaná optika - Optické geodetické přístroje. Brno: CERM, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  VONDRÁK, Jiří; MACHOTKA, Radovan; PODSTAVEK, Josef. Photogrametric Measuring of Build Components During Load Test. In Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields. Sofia, Bulgaria: 2004. s. ? ( s.)
  Detail

  HANZL, V., PODSTAVEK, J., VONDRÁK, J. The photogrammetric data for information system of Charles Bridge in Prague. In InterGeo EAST. 1. Beograd, Yugoslavia: Republice Serbia - Republic Geodetic Authority, 2004. s. CD ( s.)
  Detail

  MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Total station and deflection of the vertical. In InterGoe EAST. Beograd: Geodetic Authority of Republice Serbia, 2004. s. CD ( s.)
  Detail

  VONDRÁK, J., FIŠER, Z., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R. Projekt inovace výuky Mapováni a Katastru nemovitostí. Zeměměřič, 2004, roč. 11, č. 6+ 7, s. 32 ( s.)ISSN: 1211- 488X.
  Detail

  VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., FIŠER, Z., ŠVÁB, T. Výuka Mapování a Katastru nemovitostí v Brně. In VIII. konferencia o katastri nehnutelnosti. Žilina: ZSVTS, 2004. s. 130-135.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z. Mapování II. skriptum. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. ISBN: 80-214-2669- 1.
  Detail

  MACHOTKA, R., VONDRÁK,J., PODSTAVEK,J., HOTOVCOVÁ,J. TOTAL STATION AND DEFLECTIONS OF THE VERTICAL. In Intergeo East. Beograd: Republic of Serbia - Republic Geodetic Authority, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  MACHOTKA, Radovan; VONDRÁK, Jiří; HOTOVCOVÁ, Jitka; PODSTAVEK, Josef. Photogrammetric Measuring of Deformations of Concrete Building Components. In INTERGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment. Belgrade: Serbia, 2004. s. 100 ( s.)
  Detail

  Vondrák, Fišer, Hotovcová, Machotka, Podstavek Šváb. Digital Cadastral Maps in Czech Republic. In Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields. Sofia, Bulgaria: 2004. s. ? ( s.)
  Detail

 • 2003

  FIŠER, Z., VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., VITULA, A., PODSTAVEK, J., HANZL, V. Mapování. 2003. ISBN: 80-214-2337- 4.
  Detail

  MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J. Astronomická refrakce - teorie a praxe. In 5. Odborná konference doktorského studia. díl 11 - Geodézie a kartografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 53 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J. Testing of mathematical models for astronomical refraction elimination. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, 2003, roč. 6, č. 2, s. www (www s.)ISSN: 1505- 0297.
  Detail

  VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R. TEACHING OF MAPPING AND CADASTRE IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO, CZECH REPUBLIC. In MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN THE GLOBALIZING WORLD. Sofia, Bulgaria: 2003. s. 400-403.
  Detail

 • 2002

  VONDRÁK, J. Geodetické aplikace Fresnelovy difrakce. In Sborník 4. odborné konference doktorského studia. Brno: VUT, 2002. s. 112 ( s.)
  Detail

  VONDRÁK, J. Laserová měření využívající zrcadlové symetrie Fresnelovy difrakce. 2002.
  Detail

  VONDRÁK, J. Oponentní posudek na projekt FRVŠ č. 2539/ 2003. 2002.
  Detail

  VONDRÁK, J. Oponentní posudek na projekt FRVŠ č. 2519/ 2003. 2002.
  Detail

  VONDRÁK, J. Oponentní posudek na projekt FRVŠ č. 1471/ 2003. 2002.
  Detail

  VONDRÁK, J. Aplikace zrcadlově symetrické Fresnelovy difrakce v geodézii. Sborník VII Mezinárodní konference SKN, AR Wroclaw 2002 (in Poland). 1. Wroclaw: AR Wroclaw, 2002. s. 86 ( s.)ISBN: 83-87299-86- 3.
  Detail

  VONDRÁK, J. Vytyčování přímek pomocí zrcadlově symetrické Fresnelovy difrakce. Stavební obzor, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 213 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VONDRÁK, J. Testing of laser measuring method using enantiomorphic Fresnel s diffraction. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2002, roč. X, č. 2002/ 3, s. 26 ( s.)ISSN: 1210- 3896.
  Detail

  HEKERLE, V., VONDRÁK, J. Fuel Cells. Electrochemical Seminar Dresden - Prague. Cunewalde, Spolková republika Německo: 2002. s. 0 ( s.)
  Detail

  PODSTAVEK, J., HOTOVCOVÁ, J., VONDRÁK, J., MACHOTKA, R. Deformation measurements during the reconstruction of the historical Jezernice bridge. In Aktualne problemy geodezyjne w inzynierii i katastrze nieruchomosci - 18. Jesienna szkola geodezji. Wroclaw: Akademia Rolnicza we Wroclawiu, 2002. s. 14 ( s.)
  Detail

 • 2001

  VONDRÁK, J. Využití Fresnelovy difrakce pro vytyčování přímek. In 2001.
  Detail

  VONDRÁK, J. Cvičení z geodézie pro stavební obory. 2001.
  Detail

 • 1999

  VONDRÁK, J. Možnosti určení refrakčního koeficientu. In 1999.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.