Ing.

Jiří Škorpík

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – odborný asistent

+420 54114 2589
skorpik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 až 2002, Ing., VUT v Brně FSI, obor Tepelná energetická zařízení.
 • 2002 až 2008, Ph.D., VUT v Brně FSI, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 2004-01-01 - 2005-08-31

  TEDOM s.r.o.
  Samostatná vývojová činnost na dílčích úkolech projektu (vývoj Stirlingova motoru pro kogenerační jednotku) a kompletní příprava zcela nového vývojového úkolu.

 • 2005-10-01 - 2016-07-31

  TENZA a.s.
  Oddělení výzkumu a vývoje. Vedoucí vývoje malého parního motoru.

Pedagogická činnost

 • 2010 až doposud přednášející předmětu Tepelné turbíny I.
 • 2009 až doposud přednášející předmětu Lopatkové stroje.
 • 2008 až 2010 cvičící předmětu Lopatkové stroje.
 • 2004 až 2010 cvičící předmětu Tepelné turbíny I.
 • 2004 až 2008 cvičící předmětu Zdroje a přeměna energie.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum termodynamických dějů ve Stirlingově motoru.
 • Výzkum termodynamických dějů v pístovém parním motoru.
 • Výzkum a vývoj nových konstrukčních prvků pístových parních motorů.

Ocenění vědeckou komunitou

2002 – Společné 1. a 2. místo v soutěži diplomových prací v rámci konference EEBW –Energy Efficiency Bussiness Week - pořádané společností SEVEn o.p.s.

Projekty

 • 2002 až 2005, spolupráce na grantu: Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla GAČR 101/03/0299.
 • 2002 až 2005, spolupráce s firmou Tedom s.r.o. na vývoji Stirlingova motoru pro teplárenské účely.
 • 2007 až 2009, řešitel projektu Výzkum a vývoj pístového parního motoru a jeho příslušenství" ev. č. FT-TA4/092. Příjemce podpory Tenza, a.s. .
 • 2010 až doposud soustavný vývoj nových konstrukčních prvků pístových parních motorů financovaný firmu Tenza, a.s.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

7

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

14

Citace ostatní (bez autocitací)

19