Ing.

Jiří Másilko

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9366, +420 54114 9572, +420 54114 9573
masilko@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Másilko, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Correlating Hydration of Alkali-Activated Slag Modified by Organic Additives to the Evolution of Its Properties. Materials, 2023, roč. 16, č. 5, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUZIELOVA, E.; TATARKO, M.; SLANÝ, M.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; PALOU, M. Early and middle stages of multicomponent cement hydration under the effect of geothermal water and increased temperatures. GEOTHERMICS, 2023, roč. 108, č. únor, ISSN: 0375-6505.
  Detail | WWW

 • 2022

  KUZIELOVA, E.; SLANÝ, M.; ŽEMLIČKA, M.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Thermal stability of the phases developed at high-pressure hydrothermal curing of class G cement with different pozzolanic and latent hydraulic additives. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, roč. 147, č. 18, s. 9891-9902. ISSN: 1588-2926.
  Detail | WWW

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R. Effect of alkali salts on the hydration process of belite clinker. Materials, 2022, roč. 15, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; KEPRDOVÁ, Š.; MÁSILKO, J.; PLŠKOVÁ, I.; KOPLÍK, J.; TOPOLÁŘ, L. Comparison of Testing Methods for Evaluating the Resistance of Alkali-Activated Blast Furnace Slag Systems to Sulfur Dioxide. Materials, 2022, roč. 15, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. Determination of the effect of sodium salts on hydration kinetics, hydration degree and mechanical properties of zinc oxide blended Portland cement. Palermo: 2022.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, A.; VODIČKA, J.; TRUDIČOVÁ, M.; JUGLOVÁ, Z.; SMILEK, J.; MENČÍK, P.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; MELČOVÁ, V.; KALINA, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Effects of Differing Monomer Compositions on Properties of P(3HB-co-4HB) Synthesized by Aneurinibacillus sp. H1 for Various Applications. Polymers, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-12. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; HORNÍK, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L.; MÁSILKO, J.; MRŇA, L.; FILIPENSKÝ, J.; KUBĚNA, I.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2022, roč. 194, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1044-5803.
  Detail | WWW

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. The thermal analysis of zinc oxide‑contaminated Portland cement blended with thiocyanates and determination of their effect on hydration and properties. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, č. 2022-11-13, ISSN: 1588-2926.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; ILIUSHCHENKO, V.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Resistance of alkali-activated blast furnace slag to acids. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Journal of Physics: Conference Series. Telč: IOP Publishing, 2022. s. 1-8. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW

  GAGIĆ, M.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; MICHÁLKOVÁ, H.; ŠETKA, M.; ŠVEC, P.; PŘIBYL, J.; MÁSILKO, J.; BÁLKOVÁ, R.; HEGER, Z.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; MILOSAVLJEVIĆ, V. Corrigendum to “One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity”. 2022. s. 557-559.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; MÁSILKO, J.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Characterization of Prepared Superhydrophobic Surfaces on AZ31 and AZ91 Alloys Etched with ZnCl2 and SnCl2. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 10, s. 1414-1433. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW

 • 2021

  KOTRLA, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Modification of Polyvinyl Alcohol to Increase Resistance to Moisture in MDF Composites. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 81-82. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  SOLNÝ, T.; DLABAJOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; BŘEZINA, M.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; AMBAT, R. Preparation of magnetic nanoparticles by one step synthesis with morphology of particles changed based on time of reaction and temperature treatment. Journal of Experimental Nanoscience, 2021, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1745-8099.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CATAURO, M.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; RISOLUTI, R.; CIPRIOTI, S. Synthesis, Structural, Morphological and Thermal Characterization of Five Different Silica-Polyethylene Glycol-Chlorogenic Acid Hybrid Materials. Polymers, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-13. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite structures for electronics. Brno: Nanocon, 2021.
  Detail

  BUCHTÍK, M.; DOSKOČIL, L.; BRESCHER, R.; DOLEŽAL, P.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The Effect of Crystallization and Phase Transformation on the Mechanical and Electrochemical Corrosion Properties of Ni-P Coatings. Coatings, MDPI, 2021, roč. 11, č. 4, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. Negative effect of Zinc compounds on hydration kinetics of ordinary Portland cement. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUZIELOVA, E.; SLANÝ, M.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Phase Composition of Silica Fume-Portland Cement Systems Formed under Hydrothermal Curing Evaluated by FTIR, XRD, and TGA. Materials, 2021, roč. 14, č. 11, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTRLA, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Modification of Polyvinyl Alcohol to Increase Resistance to Moisture in MDF Composites. Studenstká odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 81-82. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; YUMUSAK, C.; JANČÍK, J.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J.; SALINAS, Y.; KOVALENKO, A. Synthesis conditions influencing formation of MAPbBr3 perovskite nanoparticles prepared by the ligand‑assisted precipitation method. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; ŠOUKAL, F.; NEVRLÝ, V.; KIMM, M.; GRIES, T. Stability of Basalt-fibres reinforcement in Alkali-activated systems. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 203-210. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  GAGIĆ, M.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; MICHÁLKOVÁ, H.; ŠETKA, M.; ŠVEC, P.; PŘIBYL, J.; MÁSILKO, J.; BÁLKOVÁ, R.; HEGER, Z.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; MILOSAVLJEVIĆ, V. One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity. Journal of Colloid and Interface Science, 2020, roč. 580, č. 1, s. 30-48. ISSN: 0021-9797.
  Detail | WWW

  ŠVEC, J.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; JANČA, M.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; OPRAVIL, T.; KOLÁŘOVÁ, I. Simultaneous thermogravimetric and differential thermal analysis determination of products formed during hydration of blended Portland cement doped with zinc. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, č. 142, s. 1749-1758. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; HAJZLER, J.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; JANČA, M.; ZLÁMAL, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; MATĚJKA, L.; ŠVEC, J.; KUZIELOVA, E. Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash. Materials, 2020, roč. 13, č. 22, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite structures for electronics. 2020.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KALINA, M.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; TRUDIČOVÁ, M.; OBRUČA, S. Introducing the Newly Isolated BacteriumAneurinibacillussp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) Copolymers-2. Material Study on the Produced Copolymers. Polymers, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite Single Crystals. CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2020, roč. 20, č. 3, s. 1388-1393. ISSN: 1528-7483.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KOUŘILOVÁ, X.; KALINA, M.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S. Introducing the Newly Isolated BacteriumAneurinibacillussp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) Copolymers-1. Isolation and Characterization of the Bacterium. Polymers, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-13. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Crushed bricks as aggregate in cement based binder. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; HUDEC, P.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Influence of hydrothermal treatment parameters on the phase composition of zeolites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, roč. 142, č. 1, s. 37-50. ISSN: 1588-2926.
  Detail | WWW

 • 2019

  VOJTÍŠEK, J.; MÁSILKO, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Ceramics composites based on hydroxyapatite and calcium alumina phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019.
  Detail

  BUCHTÍK, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-9. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN, S., YUMUSAK, C., MÁSILKO, J.; BRUGGEMANN, O., WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M., SARICIFTCI, N. S., SALINAS, Y., KOVALENKO, A.; KRAJČOVIČ, J. On the verge of two entities: proteinogenic amino acids stabilized perovskite nanoparticles. 14th International Symposium on Functional pi-Electron Systems. 2019.
  Detail

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Hydrothermal reaction products of brick recyclates. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, roč. 12, č. 18, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; DEMCHYSHYN, S.; YUMUSAK, C.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M.; SARICIFTCI, N. S.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Highly luminescent perovskite nanoparticles stabilized by natural amino acids. 6th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2019, March. 2019.
  Detail

  KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. The hydration of calcium aluminates phases at low temperatures (5 °C, 10 °C, 15 °C). In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. - (- s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc, water to binder ratio and silica fume on the hydration and mechanical properties of Portland cement mixtures. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. England and Wales: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN S.; YUMUSAK C.; MÁSILKO J.; BRUGGEMANN O.; WEITER M.; KALTENBRUNNER M.; SARICIFTCI N.S.; KRAJČOVIČ, J.; SALINAS Y.; KOVALENKO, A. Proteinogenic Amino Acid Assisted Preparation of Highly Luminescent Hybrid Perovskite Nanoparticles. ACS Applied Nano Materials, 2019, roč. 2, č. 7, s. 4267-4274. ISSN: 2574-0970.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J., KIMM M., GRIES T. Utilization of basalt fabrics as reinforcement for alkali-activated blast furnace slag systems. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Effect of Cement Kiln Bypass Dust on Properties and Hydration of Akali-Activated Slag Mixtures. PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. – (– s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. In Sborník přispěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-5808-6.
  Detail

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. s. 82-82. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  BERANOVÁ, D.; GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P. The products of a high temperature reaction of fly ash with lime and soda. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 4–6 June 2019, Lednice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  Burzic, I.; Pretschuh, C.; Kaineder, D.; Eder, E.; Smilek, J.; Masilko, J.; Wöss, K. Impact modification of PLA using biobased biodegradable PHA biopolymers. European Polymer Journal, 2019, roč. 114, č. 5, s. 32-38. ISSN: 0014-3057.
  Detail

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Possibilities of fly ash activation in alumina recovery process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

  PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; TKACZ, J. Insights into the hydration of Portland cement under hydrothermal curing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, roč. 138, č. 6, s. 4155-4165. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. GEOTHERMICS, 2019, roč. 80, č. 1, s. 129-137. ISSN: 0375-6505.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOPLÍK, J.; SOLNÝ, T.; KALINA, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of Sr2+, Bi3+ and Zn2+ in Alkali-activated Materials Based on Blast Furnace Slag and Fly Ash. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 15-18. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; JANČA, M. Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MOURYCOVÁ, J.; DATTA, K. K.R.; PROCHÁZKOVÁ, A.; PLOTĚNÁ, M.; ENEV, V.; SMILEK, J.; MÁSILKO, J.; PEKAŘ, M. Facile synthesis and rheological characterization of nanocomposite hyaluronan-organoclay hydrogels. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. 111, č. 1, s. 680-684. ISSN: 0141-8130.
  Detail | WWW

  BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; KIRIPOLSKÝ, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1770-1770. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BUŠO, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. THICKNESS DETERMINATION OF CORROSION LAYERS ON Fe USING XPS DEPTH PROFILING. Materiali in tehnologije, 2018, roč. 52, č. 5, s. 537-540. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, roč. 2018, č. 2018, s. 1-6. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠILER, P. Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium. In International Conference Building Materials , Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T. Application of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, č. 133, s. 27-40. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; DOBIÁŠ, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; OPRAVIL, T. Differences in use of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on hydration of cement blended with ground blast furnace slag and silica fume. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 121-121. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Durability of basalt fibres under the alkaline conditions. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 112-112. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Application of brick grind dust in systems based on Portland cement. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; CIGÁŇ, A.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; RUSNAK, J.; ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1-xZnxFe2O4 (x=0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. J. Magnetism Magn. Mat., 2018, č. 447, s. 48-57. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Effect of additives on the performance of Dyckerhoff cement, Class G, submitted to simulated hydrothermal curing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, roč. 133, č. 1, s. 77-86. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J. Insights the hydration of portland cement under hydrothermal curing. 2018. s. 126-126.
  Detail

 • 2017

  PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J. Thermal analysis of hydration products of cements hydrothermally cured. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference. 2017. s. 138-138. ISBN: 978-963-454-098-4.
  Detail

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Effect of composition on microstructure and phase development of hydrothermally cured G-Oil Well cement. In Non-Traditional Cement & Concrete VI : proceedings of the international conference. 2017. s. 188-195. ISBN: 978-80-214-5507-8.
  Detail

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Pore structure development of blended G-oil well cement submitted to hydrothermal curing conditions. GEOTHERMICS, 2017, č. 68, s. 86-93. ISSN: 0375-6505.
  Detail

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; PALOU, M.; MÁSILKO, J. Relationship among phase composition - pore structure - strength characteristics of hydrothermally cured cement Class G. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference. 2017. s. 136-136. ISBN: 978-963-454-098-4.
  Detail

  PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. The effect of metakaolin upon the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, roč. 133, č. 1, s. 77-86. ISSN: 1388-6150.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ŠVEC, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Impact of grain size and structural changes on magnetic, dielectric, electrical, impedance and modulus spectroscopic characteristics of CoFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol-gel combustion method. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017, roč. 8, č. 4, s. 1-14. ISSN: 2043-6262.
  Detail | WWW

  GALVÁNKOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of the starting conditions to tobermorite synthesis from CaO-SiO2-H2O system. ECerS 2017 Book of abstracts. Budapešť: AKCongress, 2017. s. 63-63. ISBN: 978-963-454-094-6.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V. Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol– gel combustion method and annealing effect. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE- MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, č. 28, s. 1-17. ISSN: 0957-4522.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Structural, magnetic, dielectric, and electrical properties of NiFe2O4 spinel ferrite nanoparticles prepared by honey-mediated sol- gel combustion. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2017, č. 107, s. 150-161. ISSN: 0022-3697.
  Detail | WWW

  BARTONÍČKOVÁ, E.; VOJTÍŠEK, J.; TKACZ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁSILKO, J.; MONČEKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 4, s. 631-636. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  SEDLÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; ENEV, V.; SOLNÝ, T. Kompletní materiálová charakterizace vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel (Etapa I). 2017. s. 1-7.
  Detail

  OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Výzkum nových chemosádrovců. 2017. s. 1-12.
  Detail

  OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Odborné ošetření povrchu SiC rolen. 2017. s. 1-8.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R. Srovnávací studie dodaných cementů. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum a charakterizace cementových materiálů. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J. Výzkum brusných vrstev a vývoj keramické vazby. 2017.
  Detail

  SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; TKACZ, J.; DAMBORSKÝ, P. Investigation on preparation of 2D shaped magnetite nanoparticles by precipitation of Mohr's salt. In 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). 1. OSTRAVA: TANGER LTD, 2017. s. 189-194. ISBN: 978-80-87294-71-0.
  Detail

  ŠILER, P.; MÁSILKO, J. Studium adheze polymerních materiálů v závislosti na použitých pojivových systémech. Brno: 2017. s. 1-30.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc on the Portlands cement hydration. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2017. s. 131-134. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2016

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; ŽŮROVÁ, M.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J. Mechanisms of macro-pores origin in the MDF composites fabrication. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 86-91. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix. Materials, 2016, roč. 7, č. 9, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Influence of temperature on early hydration of Portland cement–metakaolin–slag system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, č. 10973, s. 1-10. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; JEBAVÁ, A.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P. Synthesis of layered calcium cobaltites intended for thermoelectric application. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publicationb Ltd, 2016. s. 110-115. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. The field of solid solutions in ternary system of synthetic apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite phases of the composition: AEE(delta)Y(10-delta)[SiO4](6)O3-0.5 delta, where AEE=Ca, Sr and Ba. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 5, s. 6154-6167. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; SOLNÝ, T.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Tobermorite synthesis under hydrothermal conditions. In International Conference on Ecology and new Building materials and products. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 100-107. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 10 - 17, s. 10-17. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag. Materials, 2016, roč. 9, č. 5, s. 395-410. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  Tomáš Solný, Petr Ptáček, Jiří Másilko, Jakub Tkacz, Eva Bartoníčková, Svava Davidsdóttir, Rajan Ambat. TiO2 surface coating of Mn-Zn dopped ferrites study. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 153-158. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Cation Migration- Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016, roč. 29, č. 3, s. 759-769. ISSN: 1557-1939.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Impact of Nd3+ in CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles on cation distribution, structural and magnetic properties. J. Magnetism Magn. Mat., 2016, roč. -, č. 399, s. 109-117. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum tvorby nálepků v rotační peci. 2016. s. 1-26.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum nálepků v cementářské rotační peci. 2016. s. 1-20.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; TKACZ, J.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J. Anneal-tuned structural, dielectric and electrical properties of ZnFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2016, č. 27, s. 1-11. ISSN: 0957-4522.
  Detail | WWW

 • 2015

  SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J. Preparation of magnetic nano- sized iron oxide particles. CEITEC PhD Retreat : Book of Abstracts : 23–24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 1. Brno: Masarykova Universita, 2015. s. 118-118. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  SOLNÝ, T.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; KRATOCHVÍL, J.; PAŘÍZEK, L.; BEDNÁREK, J. Study of Surface Treatment of Freshly Fabricated Concrete Roof Tiles. Advanced Materials Research (online), 2015, roč. 1124, č. 1662-8985, s. 76-82. ISSN: 1662-8985.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2-xGdxO4 (x = 0.0-0.1) Spinel Ferrite Nanoparticles synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1797-1806. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Structural, Cation Distribution, and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized Using a Starch-Assisted Sol–Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1851-1861. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of Dysprosium-Doped Cobalt Ferrite Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 2097-2107. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Charakterizace a výzkum brusných vrstev. 2015. s. 1-13.
  Detail

  BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; PALOU, M. Hydration of Synthetized Clinker Phases C3S and C3A with Metakaolin in Isothermal Conditions. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1124, s. 23-30. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Effects of annealing temperature variation on the evolution of structural and magnetic properties of NiFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. J. Magnetism Magn. Mat., 2015, roč. 2015, č. 394, s. 439-447. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; HAVLICA, J. Mullite-based refractories fabricated by foam casting. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 10, s. 14116-14123. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Charakterizace a odvození mechanismu vzniku neshodných materiálů. 2015. s. 1-31.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Výzkum a vývoj oxidových keramických materiálů pro výrobu keramických pěn. 2015. s. 1-41.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J. Preparation, kinetics of sinter-crystallization and properties of hexagonal strontium-yttrate-silicate apatite phase: SrY4[SiO4](3)O. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 1, s. 1779-1795. ISSN: 0272-8842.
  Detail

 • 2014

  MÁSILKO, J.; BARTONÍCKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Modified MDF Composites Intended for the Refractory Application. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 114-117. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; DRDLOVÁ, M. High temperature properties of MDF composite based on calcium aluminate cement and polyvinyl alcohol. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, roč. 115, č. 2, s. 1245-1252. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; SOLNÝ, T. Souhrné analýzy energetických produktů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-39.
  Detail

  BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; VŠIANSKÝ, D.; STANĚK, T. Investigation on early hydration of ternary Portland cement-blast-furnace slag-metakaolin blends. Construction and building materials, 2014, roč. 2014, č. 64, s. 333-341. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  HAJDÚCHOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J. The influence of sodium sulphite on Portland clinker hydration. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 2014. s. 3-6. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BÍLEK, V. Hodnocení zemin - mineralogie, chemie. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-32.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method in Air, Argon, Nitrogen and Vacuum Atmospheres. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 249-258. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 1417-1423. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; ŠAJGALÍK, P.; CIGÁŇ, A.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Magnetic properties of Co1-xZnxFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method and its ball milling. J. Magnetism Magn. Mat., 2014, roč. 2015, č. 378, s. 190-199. ISSN: 0304-8853.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. XPS characterization of polymer–monocalcium aluminate interface. Cement and Concrete Research, 2014, roč. 2014, č. 66, s. 110-114. ISSN: 0008-8846.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J. HT-XRD non-isothermal kinetics study of delamination of kaolinite from termite mound. APPLIED CLAY SCIENCE, 2014, roč. 95, č. 6, s. 146-149. ISSN: 0169-1317.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. Úprava složení výrobku Antikon pro agresivní prostředí. VUT v Brně: 2014. s. 1-23.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M.; MÁSILKO, J. Charakterizace cementů a výzkum tvorby pecních nálepků. VUT v Brně: 2014. s. 1-25.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Mechanická charakterizace termosetových vazeb pro brusné vrstvy. VUT v Brně: 2014. s. 1-35.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Úprava složení výrobku Antikon - voděodolnost. VUT v Brně: 2014. s. 1-20.
  Detail

  ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. Preparation of alternative hydraulic binder based on secondary raw materials. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 12-15. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; MÁSILKO, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Effect of Pr3+ Substitution on Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 241-248. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Výzkum možností eleiminace některých složek popílku. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-58.
  Detail

  RICHTERA, L.; OMELKOVÁ, J.; BÁLKOVÁ, R.; ZMRZLÝ, M.; MÁSILKO, J.; HERMANOVÁ, S. The Impact of Graphite Source and the Synthesis Method on the Properties of Graphene Oxide. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592-593, č. 1, s. 374-377. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2013

  MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; MÁSILKO, J. Effect of Plasma Treatment on Corrosion Layer of Iron. In 19th Symposium on Application of Plasma Processes, Workshop on Ion Mobility Spectrometry, Book of Contributed Papers. Bratislava: 2013. s. 245-248. ISBN: 978-80-8147-004- 2.
  Detail

  RICHTERA, L.; OMELKOVÁ, J.; BÁLKOVÁ, R.; ZMRZLÝ, M.; MÁSILKO, J.; HERMANOVÁ, S. The Impact of Graphite Source and the Synthesis Method on the Properties of Graphene Oxide. 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno: VUTIUM, 2013. s. 199-199. ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail | WWW

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J. POSOUZENÍ PŘÍČIN DESTRUKCE OPRAVENÝCH PODLAH LODŽIÍ, ZHODNOCENÍ VHODNOSTI POUŽITÉ SKLADBY A POSTUPU PŘI OPRAVÁCH PODLAH. Brno: 2013. s. 1-14.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J.; BARÁČEK, J. The influence of structure order on the kinetics of dehydroxylation of kaolinite. Journal of the European Ceramic Society, 2013, roč. 33, č. 13- 14, s. 2793-2799. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. Preparation of dehydroxylated and delaminated talc: Meta- talc. Ceramics International, 2013, roč. 39, č. 8, s. 9055-9061. ISSN: 0272- 8842.
  Detail

 • 2012

  ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. THE POSSIBILITIES OF USE OF SLUDGES FROM LIMESTONE WASH. Laussane, Switzerland: 2012.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Potential uses of geopolymers to immobilize toxic metals from by- products materials. ENVIRON ENG MANAG J, 2012, roč. 11, č. 3, s. 579-584. ISSN: 1582- 9596.
  Detail

  ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. The Possibilities of Use of Sludges from Limestone Wash. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 455-459. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

 • 2011

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. Increases in water resistance of macro-defect- free composites. Chemické listy. 2011. s. 930-930. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  REPKA, M.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L.; STRAKA, R.; WIRTHOVÁ, M. Effect of organotitanate crosslinking agent on gelation of polyvinyl alcohol. Chemické listy. Brno: 2011. s. 871-1072. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Geopolymers - earth friendly building material based on alkali activation of industrial by- products. Chemické listy. 2011. s. 925-925. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; JASKOWIECOVÁ, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of heavy metals in aluminosilicate matrixes. Chemické listy. 2011. s. 930-931. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J. IMPROVING THE WATER RESISTANCE OF MACRO-DEFECT- FREE CEMENTS. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. 1. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 321-325. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  MÁSILKO, J.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; REPKA, M. Modification of macro-defect- free composites by organotitanate agents and fibrous reinforcement. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 311-314. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Synthesis of aluminosilicate systems based on alkali activation of industrial by- products. In XIVth International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 145-148. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. STABILIZATION OF FLY- ASH CONTAINING HEAVY METALS BY ALKALI ACTIVATION. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 311-315. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Stabilization of blast furnace slag and fly ash by alkali activation. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 149-152. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  BUZEK, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Aluminosilicate system based on alkali activation of industrial by- products reinforced with wollastonite microfibers. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 316-320. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

 • 2009

  MÁSILKO, J.; BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Increases in water resistance of MDF composites. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 332-335. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. High- heat resistant phosphate binders. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 200-203. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Preparation of clinker phases and their hydration under various conditions. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 160-163. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

 • 2008

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Temperature and Moisture Effects on Macrodefect- Free Composite Structure and Properties. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 910-912. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.