Ing.

Jiří Luňáček

Ph.D., MBA

FP, ÚE – odborný asistent

+420 54114 2157
lunacek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA

Publikace

 • 2021

  OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. The influence of non-price factors on the market with new building - Case study for Warsaw and Prague. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation. Selected papers of international scientific conference. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. s. 99-110. ISBN: 978-80-214-6005-8.
  Detail | WWW

  POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. Prevention of ill-advised debt elimination process of natural person and it's fuzzy (de)similarities in compromise set - case study for Czechia. Ekonomika Management Inovace, 2021, roč. 13, č. 2, s. 37-49. ISSN: 1804-1299.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. Effect of Productive Age on the Real Estate Market. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2020, roč. 14, č. 36, s. 49-58. ISSN: 1802-8527.
  Detail | WWW

 • 2019

  OULEHLA, J.; MELUZÍN, T.; LUŇÁČEK, J. The influence of non-price factors on the market with new building - case study for Warsaw. In Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy: Economics. Toruň/ Poland: Institute of Economic Research, 2019. s. 299-307. ISBN: 978-83-65605-11-5.
  Detail

  OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J.; MELUZÍN, T. The influence of non-price factors on the market with new building - case study for Warsaw. Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019. s. 200-201. ISBN: 978-83-65605-10-8.
  Detail

 • 2018

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; ROZMAHEL, P. Ekonomie: Sbírka řešených příkladů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2018. ISBN: 978-80-214-5604-4.
  Detail

  LUŇÁČEK, J.; SMEČKA, J. Factors Affecting Economic Growth - the Case Study for the Czech Republic. In The 12th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018, 2018. s. 1101-1111. ISBN: 978-80-87990-14-8.
  Detail | WWW

 • 2015

  LUŇÁČEK, J. Model of World Steel Demand – Multiple Regression. In INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH, VOLS I - VI, 2015. Madrid: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2015. s. 1318-1330. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

  LUŇÁČEK, J. Selection of Bankruptcy Prediction Model for the Construction Industry - A Case Study from the Czech Republic. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: International Business Information Management Association, 2015. s. 2627-2638. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

 • 2013

  ČERNÍK, J.; PAVLATA, L.; PECHOVÁ, A.; MIŠUROVÁ, L.; JOKVEROVÁ, O.; LUŇÁČEK, J.; HALOUZKA, R. Effects of peroral supplementation of different forms of zinc on the ruminal mucosa of goat kids – a morphometric study. ACTA VETERINARIA BRNO, 2013, roč. 82, č. 4, s. 399-403. ISSN: 0001-7213.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LUŇÁČEK, J.; MELUZÍNOVÁ, J. DEMAND ELASTICITY FOR THE CZECH CONSUMER. In The 7th International Days of Statistics and Economics. 1. Melandrium, 2013. s. 829-838. ISBN: 978-80-86175-87- 4.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; LUŇÁČEK, J. PROMETHEE-GAIA Method as a Support of the Decision- Making Process in Evaluating Technical Facilities. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 44-53. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

  LUŇÁČEK, J.; MELUZÍNOVÁ, J. Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 17, s. 90-101. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  LUŇÁČEK, J.; FELDBABEL, V. ELASTICITA POPTÁVKY PIVA A COCA- COLY ČESKÉHO SPOTŘEBITELE. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. Brno: Key Pulishing s.r.o., 2012. s. 1124-1136. ISBN: 978-80-7418-144- 3.
  Detail

  KEŘKOVSKÝ, M.; LUŇÁČEK, J. Úvod do mikroekonomie (s využitím prvků distančního studia). 1. 1. Praha: C. H. Beck, 2012. 216 s. ISBN: 978-80-7179-365- 6.
  Detail

 • 2011

  LUŇÁČEK, J.; HERALECKÝ, T. Model podnikové produkce při nedostatku těžiskové práce. Scientia& Societas, 2011, roč. 7, č. 1, s. 160-172. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  ČERNÍK, J.; ŠTERCOVÁ, E.; ŠTERC, J.; FICTUM, P.; LUŇÁČEK, J.; HALOUZKA, R. The effect of intensive fattening of bulls with a high-concentrate diet on ruminal mucosa – a morphometric study. ACTA VETERINARIA BRNO, 2011, roč. 80, č. 3, s. 275-279. ISSN: 0001-7213.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LUŇÁČEK, J.; HERALECKÝ, T. Mechanismus eliminace důsledků nízké nabídky práce formou zvyšování mezd. Scientia& Societas, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 151-166. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

 • 2009

  LUŇÁČEK, J.; HERALECKÝ, T. Optimalizace podnikových aktivit. Optimalizace podnikových aktivit. 1. Ostrava: Key publishing, 2009. s. 1-118. ISBN: 978-80-7418-043- 9.
  Detail

  LUŇÁČEK, J. Ekonomie v řízení strojírenské výroby. Ekonomie v řízení strojírenské výroby. 1. Brno: MSD spol. s r.o., 2009. s. 1-199. ISBN: 978-80-7392-107- 1.
  Detail

  MELUZÍN, T.; LUŇÁČEK, J. Grounds for an IPO: Theory and czech practise. Acta academica karviniensia, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 124-135. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

 • 2008

  MELUZÍN, T.; LUŇÁČEK, J. Results of Research of Causes of Low IPO Number in the Czech Republic. VADYBA, Management, 2008, roč. 2007, č. 3- 4, s. 75-79. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

  LUŇÁČEK, J. Nabídka práce jako limitující faktor rozvoje podniku. I. I. Brno: TRIBUN EU s.r.o., 2008. 226 s. ISBN: 978-80-7399-465- 5.
  Detail

 • 2007

  LUŇÁČEK, J. Možnosti adaptace trhu na vývojové změny z pohledu teoretické ekonomie. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 63-68. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  LUŇÁČEK, J. The Externalities and their Usage in the Enterprises praxes. VADYBA, Management, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 20-26. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

  MELUZÍN, T.; LUŇÁČEK, J. Specifika teoretické ekonomie 21. století. In FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 1. Brno: FP VUT v Brně, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

 • 2006

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; LUŇÁČEK, J. STRATEGICKÝ ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT V ČESKÝCH PODNICÍCH. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. (International Scientific Conference. Brno. Brno: Brno, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  LUŇÁČEK, J.; BENEŠ, J. Mikroekonomie. 1. 1. Olomočany: CERM s.r.o. Brno, 2006. 2007 s. ISBN: 80-214-3293- 4.
  Detail

  LUŇÁČEK, J. MODELING OF MONOPOLIZATION BRANCH. In sborník. 1. Brno: FBM BUT Brno, 2006. s. 65-72. ISBN: 80-214-2953- 4.
  Detail

  HERALECKÝ, T.; LUŇÁČEK, J. Inovační management malých a středních firem. In 2006.
  Detail

  LUŇÁČEK, J.; DOHNAL, M.; MELUZÍN, T. REASONING AND PREDICTIONS OF POLITICAL RISKS AS THE VAGUEST ELEMENT OF INVESTMENT RELATED RISKS. In Chisa sborník. 1. Brno: FBM BUT Brno, 2006. s. 150-156. ISBN: 80-86059-45- 6.
  Detail

 • 2005

  KOCMANOVÁ, A.; LUŇÁČEK, J. Environmentální management nákladů v českých podnicích. In Progressive methods and tools of management and economics of companies. Brno: Brno University of technology faculty of business and management, 2005. s. 1-8. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

 • 2003

  KOCMANOVÁ, A.; LUŇÁČEK, J. Environmental Management and Decisions on Environmental Investments in Moravian Companies. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. Sevilla, SPAIN: Reasearch in Business: New Trends for a New Europe, 2003. s. 1-15.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; LUŇÁČEK, J. Systémy environmentálního řízení, informovanost o nich a důvody pro jejich zavádění v podnicích jihomoravského regionu. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: VUT- Fakulta podnikatelská Brno, 2003. s. 188-194. ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  LUŇÁČEK, J.; NESEJT, P. Úrok jako určující faktor poptávky po penězích. In 2003. ISBN: 81-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  LUŇÁČEK, J. Teoretické prístupy k optimalizaci CF. In 2002. ISBN: 80-214-2274- 2.
  Detail

  LUŇÁČEK, J.; NESEJT, P.; DVOŘÁK, J. Využití modelování ekonomických jevu pro vyuku mikroekonomie. In 2002. ISBN: 80-7262-193- 9.
  Detail

  LUŇÁČEK, J. Jak zlepšit ochranu ŽP ze strany českých podniků a firem. In Ústí nad Labem: UJEP Ustí nad Labem, 2002. ISBN: 80-7044-406- 1.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A., GROLIGOVÁ, I., LUŇÁČEK, J. Enviromoentální řízení podniků. výzkumná zpráva. FP VUT: Institucionální výzkumný úkol, 2002. ISBN: 80-210-2831- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.