doc. Ing.

Jaroslav Raclavský

Ph.D.

FAST, VHO – docent

+420 54114 7726, +420 54114 8080
raclavsky.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  TJ02000190, Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

 • 2018

  Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., zahájení: 01.11.2018, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Eliminace zápachu ze stokové sítě, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2014

  TA04021081, Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Provozování tlakové a podtlakové kanalizace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Sledování vybraných parametrů odpadní vody pro CFD modelování, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  TA02020676, Energetická náročnost ČOV a stokových sítí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA01020311, Využití šedé a dešťové vody v budovách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  ME 864, Rekonstrukce vodohospodářských sítí, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  ORFEUS, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 30.04.2010
  Detail