Ing.

Jan Otoupalík

Ph.D.

FCH, CMV - cmv – vědecký pracovník

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Otoupalík, Ph.D.

Kontakty

Fakulta chemická

Centrum materiálového výzkumu, vědecký pracovník

Fakulta strojního inženýrství

ÚAI-odbor automatizace

E-mailotoupalik@fme.vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.