doc. Ing. Bc.

Jan Fišer

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – docent

+420 54114 3242
fiser@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.: kabina; Maketa kabiny malého dopravního letadla pro testování větracích systémů. FSI, VUT v Brně, těžké laboratoře OTTP. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • PEŠEK, M.; PAVELEK, M.; FIŠER, J.; MLČÁK, R.: Měření 3D teplotních polí; Zařízení pro měření teplotních polí ve 3D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize. FSI VUT v Brně Technická 2, Brno A2/301. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; HEJČÍK, J.: Mixcoanda vzduchvody; Vzduchovody pro modifikované směšovací větrání kabin letadel. FSI, VUT v Brně, těžké laboratoře OTTP. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.: Cabin-metr; Systém pro mobilní měření prostředí v kabině osobního automobilu. FSI, VUT v Brně, těžké laboratoře OTTP. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; TUHOVČÁK, J.: Kalibrační box klimakomora; Kalibrační box pro vytvoření homogenního tepelného prostředí. VUT v Brně, areál FSI, budova D5, klimakomora. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.: Car AUX source; Mobilní napájecí zdroj pro měřicí aplikace v osobním voze. VUT v Brně, areál FSI, budova D5, klimakomora. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • URBANEC, T.; POVALAČ, A.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.: Senzor Teq; Senzor ekvivalentní teploty. Energetický ústav FSI VUT v Brně Technická 2 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/ihvac_senzor_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/ihvac_senzor_cz.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • URBANEC, T.; POVALAČ, A.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.: Teq system 1.2; Systém pro měření ekvivalentní teploty ve voze. Energetický ústav FSI VUT v Brně Technická 2 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/ihvac_system_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/ihvac_system_cz.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.: V127; Zařízení pro monitoring termofyziologických parametrů lidského těla. D5 - 109, budova Netme centra. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; POKORNÝ, J.; TOMA, R.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M.; RAIDA, Z.; BASLER, O.: iHVAC systém; Demonstrátor ovládání HVAC systému založený na tepelném komfortu. klimakomora, místnost 109, budova D5, FSI, VUT v Brně, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 2
  Detail

 • FIŠER, J.; ZÁVODNÍK, M.: IR panel; Radiační panel pro lokální tepelný management. D5 109 - klimakomora, areál FSI, VUT v Brně. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; PECH, O.; POKORNÝ, J.; ŠÍP, J.; KOPEČKOVÁ, B.; KOŽUŠNÍK, M.: CV a FV system; SYSTÉM DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ PRO FLEXIBILNÍ HVAC. Laboratoř klimatické komory, budova D5, areál FSI VUT v Brně, Technická 2, 61669 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.: Sens COF; Integrovaný senzor tepelného pocitu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, budova D5, místnost 109 (klimakomora). (funkční vzorek)
  Detail

 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.: VTSCC; Zkušební virtuální stand vozidla. Odbor termomechaniky a techniky prostředí. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.: TCA; Thermal Comfort Analyzer. Odbor termomechaniky a techniky prostředí. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; BASLER, O.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.: RAVETC; Aplikace pro real-time vizualizaci ekvivalentní teploty a komfortu. VUT v Brně, FSI, klimakomora 109/D5, Technická 2. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; KOPEČKOVÁ, B.; FOJTLÍN, M.; TOMA, R.; JÍCHA, M.: RTCS; Software pro real-time predikci tepelné zátěže kabiny a komfortu posádky. Budova D5, místnost 109, areál FSI, VUT v Brně. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 2
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.