Ing.

Jakub Raček

Ph.D.

FAST, CENTRUM-AdMaS – vědecký pracovník

racek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Provedení analýz na vybraných vzorcích různého čistírenského kalu z různých čistíren odpadních vod nad 2000 EO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-210.
  Detail

  FREMROVÁ, L.; KAISLER, J.; VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A. ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2021. s. 1-40.
  Detail

 • 2020

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Zkoušky na vybraných vzorcích čistírenského kalu mikrovlnnou torrefakcí - Závěrečná zpráva k zakázce č. DČ SR122057003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-81.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční řešení automatizačních opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro středně velkou ČOV - Výzkumná zpráva č. SR12957244L/12501/2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-123.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční řešení automatizačních opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou ČOV - Výzkumná zpráva č. SR12957244L/12501/2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-122.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar: the new black gold?. Buckinghamshire, GB: Judd and Judd Ltd, 2020.
  Detail | WWW

  ŠEVČÍK, J.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 165-174. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; KORYTÁŘ, I. Testování účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 144-149. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P. Využití biocharu pro čištění odpadních vod z tunelů. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 110-115. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX, O.; HLAVÍNEK, P. Materiálová transformace gastro odpadu termickou pyrolýzou. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 104-109. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Možnosti nakládání s vysušeným čistírenským kalem. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 88-95. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; HANOUSEK, J.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P. Fotogrammetrie a laserové skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 1, s. 12-13. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar - Recovery Material from Pyrolysis of Sewage Sludge: A Review. Waste and Biomass Valorization, 2020, roč. 10, č. 5, s. 3677-3709. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Provedení zkoušek a analýz v rámci testování inovativního řešení mikrovlnné torrefakce na vzorcích odpadů s obsahem organického podílu - Výzkumná zpráva č. SR122057170. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-109.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Výzkumná zpráva č. SR122057128. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-78.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Možnosti využití čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění v rámci zelené infrastruktury a jeho agrovyužití - Výzkumná zpráva č. SR122057129. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-129.
  Detail

 • 2019

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX. O.; RADETZKÁ, H.; HLAVÍNEK, P. Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 171-178. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; NOVÁK, V.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 199-205. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  MACSEK, T.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; PRAX. O.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 193-198. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 187-192. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  CECCONET , D.; RAČEK, J.; CALLEGARI, A.; HLAVÍNEK, P. Energy Recovery from Wastewater: A Study on Heating and Cooling of a Multipurpose Building with Sewage-Reclaimed Heat Energy. Sustainability, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou za krizové situace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-107.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-71.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K.; KOMÍNEK, P. Koncepční návrh energeticky nezávislých rodinných domů, menších bytových domů nebo komerčních objektů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-130.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; HARTIG, K.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 185-192. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  BODÍK,I.; IVANOVÁ,L.; SZABOVAÁ,P.; PLEKANCOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; GRABIC, R.; VOJS STAŇOVÁ, A. Pomáha sušenie alebo pyrolýza odstraňovať farmaceutika z kalov?. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 222-229. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Implementace pozemního skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 67-68. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. In VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 1-9. ISSN: 2694-7013.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. s. 1-20.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Přehled možností získávání tepelné energie z odpadní vody k dalšímu využití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-82.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční návrh zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-132.
  Detail

  RAČEK, J. Gray water reuse in urban areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 195-217. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Stormwater Management in Urban Areas. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 17-38. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; HLAVÍNEK, P.; BOHRN, T. Energie v sušeném čistírenském kalu před pyrolýzou a po pyrolýze. TZB Haus Technik, 2019, roč. XIII., č. 1, s. 42-44. ISSN: 1803-4802.
  Detail

  VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Možnosti využití tepelné energie z odpadních vod. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-12. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrhu pásových sušáren čistírenského kalu pro středně velké zdroje znečištění. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-11. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠVORČÍK, J.; BOHRN, T.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná torrefakce čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, J.; ZVĚŘINOVÁ, D.; MACSEK, T.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou. Vodovod.info, 2019, č. 4., s. 1-6. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; POTUŽÁK, I.; KUTIL, V. Plovákové regulátory, štítové česle a štítové oddělovače odlehčovacích komor. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-14. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  MACSEK, T.; MIKULÁŠEK, P.; TIOKA, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Epanet 2.0 jako nástroj pro hydrotechnické posouzení vodovodu. Vodovod.info, 2019, č. 3., s. 1-12. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; BUKOVÝ, I.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Využití archimédova šroubu ve vodním hospodářství. Vodovod.info, 2019, roč. 2019, č. 3., s. 1-11. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2019, roč. 159, č. 2019, s. 79-92. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŽVAKOVÁ, V.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristic of pyrolysis oil as renewable source of chemical materials and alternative fuel from the sewage sludge treatment. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 7, s. 1-15. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ÚTERSKÝ, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠEVČÍK, J. Získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 793-799. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68., č. 1, s. 16-20. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis full-scale application on sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2018, roč. 112, č. 2018, s. 161-170. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P. Energy efficiency of dry sewage sludge before and after low-temperature microwave pyrolysis. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2018. s. 1-11.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar – recovery material from microwave pyrolysis of sewage sludge. Praha: ČSCHI, 2018. s. 1-9.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ANFEROVA, N.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study. Proceedings — Open Access Journal, 2018, roč. 2, č. 651, s. 1-9. ISSN: 2504-3900.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RAČEK, J.; DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky. Vodovod.info, 2018, č. 8, s. 1-14. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  ÚTERSKÝ, M.; STANKO, Š.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; HLAVÍNEK, P. Výstavba zděných stok v České a Slovenské republice. Vodovod.info, 2018, č. 9, s. 1-16. ISSN: 1804-7157.
  Detail

  DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Variantní řešení sušáren s následným termickým zpracováním vysušeného kalu. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 41-50. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako produkt mikrovlnné pyrolýzy čistírenských kalů. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 51-58. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  ÚTERSKÝ, M.; ZDEŇKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Snížení koncentrace mikropolutantů v odpadní vodě prostřednictvím pevného uhlíkatého produktu mikrovlnné torefakce. Vodovod.info, 2018, č. 10, s. 1-9. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; MORÉ, F.B.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 44-44. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; BITTENCOURT-MORÉ F.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 2018. s. 44-44.
  Detail

 • 2017

  RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 245-250. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P. Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. s. 519-526. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 31-40. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž. Vodovod. info, 2017, č. 8, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CAPODAGLIO, A.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Microwave pyrolysis treatment of sewage sludge: Performed at laboratory and full-scale conditions. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. s. 107-114. ISBN: 978-619-7408-28-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  RAČEK, J.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Optimising sludge management at the Municipal Solid Waste Incinerator. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-10.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; DVOŘÁK, K. Microwave pyrolysis of sewage sludge. Athens2017. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2017. s. 1-12.
  Detail

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V. Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. s. 1-26.
  Detail

 • 2016

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; TAUŠ, M.; VELIKOVSKÁ, K. Výzkumná zpráva - SAKO Brno, a.s. - Testování šnekového dehydrátoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-11.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M. Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“. Vodovod. info, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 103-106. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 281-286. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M. Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-61.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T. Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-46.
  Detail

 • 2015

  HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M. Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-39.
  Detail

  RAČEK, J. Testování prototypu systému využití šedých vod. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 259-269. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-85.
  Detail

 • 2014

  RAČEK, J. MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMŮ VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD VE VYBRANÝCH PRÁDELNÁCH. In JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 279-290. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

 • 2013

  VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A. Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: STP, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  RAČEK, J. Možnosti čištění šedých vod pro zpětné využití v budovách. JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 317-325. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
  Detail

  HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J. Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

 • 2012

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O. Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 1. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-214-4665- 6.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  RAČEK, J. Ekologické hospodaření s šedou vodou v budovách. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18., č. 3, s. 51-55. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

  RAČEK, J. Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 321-329. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 2011

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
  Detail

  BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.