prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

FIT, UIFS – profesor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.

Publikace

 • 2010

  PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN: 978-80-214-4055- 5.
  Detail

 • 2009

  LUKÁŠ, R.; HONZÍK, J.; ŠALPLACHTA, P. Application for Detection of Plagiarism. In New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece: The University of Crete Panepistimio Kritis, 2009. s. 131-136. ISBN: 978-960-88785-8-7.
  Detail

 • 2007

  HONZÍK, J.; SKOKANOVÁ, J. In New Horizons in Industry, Business and Education. Technological Educational Institute of Crete: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2007. s. 128-131. ISBN: 978-960-88785-4- 9.
  Detail

 • 2005

  HONZÍK, J., LAMPA, P. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Repub. In Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005. s. 84-89. ISBN: 960-85316-9- 1.
  Detail

 • 2004

  HONZÍK, J. The Survey of Some Aspects of European Higher Education a the Beginning of the Third Millenium. In Proceedings ECBS 2004. 11th IEEE International Conference and Workshop of ECBS. Los Alaitos, CA, US.: IEEE Computer Society, 2004. s. 161-167. ISBN: 0-7695-2125- 8.
  Detail

  HONZÍK, J. Úkoly českého vysokého školství v evropském vzdělávacím prostoru. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. s. 35-43. ISBN: 80-7044-543- 2.
  Detail

 • 2003

  HONZÍKOVÁ, N., HONZÍK, J., FIŠER, B. Spectral analysis of blood presure variability from industrial and educational point of view. In Proceedings of the 3rd Internat. Conf. on New Horizonts in Industry and Education, Santorini (Greece). Heraklion, Greece: Ed. G. M. Papadourakis. Technol. Ed. Inst. of Crete, 2003. s. 481 ( s.)ISBN: 960-85316-7- 5.
  Detail

  HONZÍKOVÁ, N., HONZÍK, J., FIŠER, B. Chybí název. In Proceedings of the 3rd Internat. Conf. on New Horizonts in Industry and Education, Santorini (Greece). Heraklion, Greece: Ed. G. M. Papadourakis. Technol. Ed. Inst. of Crete, 2003. s. 481 ( s.)ISBN: 960-85316-7- 5.
  Detail

  HONZÍK, J., KUREČKA, R. Aplikačně- průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu Informační technologie. In Tvorba Softwaru 2003. Ostrava: Tanger sro., 2003. s. 32-38. ISBN: 80-85988-83- 6.
  Detail

  FIŠER, B., HONZÍKOVÁ, N., HONZÍK, J. Spectral analysis of blood presure variablity from industrial and aducational point of view. Heraclion: 2003. s. 481-484. ISBN: 960-85316-7- 5.
  Detail

  HONZÍK, J. Industry cusomised bachelor IT study program in the Bologna style. Heraclion: 2003. s. 18-23. ISBN: 960-85316-7- 5.
  Detail

  HONZÍK, J. Kreditový systém ECTS a Dodatek k diplomu - nástroje hodnocení kvality Evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání. In Hodnocení kvality vysokých škol. 4. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. s. 17-24. ISBN: 80-7044-463- 0.
  Detail

  HONZÍK, J., KUREČKA, R. Aplikačně- průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu informační technologie. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-85988-83- 6.
  Detail

 • 2002

  HONZÍK, J. Vzájemně výhodná spolupráce FIT VUT v Brně s českými a zejména nadnárodními technickými a informatickými firmami. In University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. VUTIUM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 112-117. ISBN: 80-214-2191- 6.
  Detail

 • 2001

  HONZÍK, J. Development of Curricula for the new Faculty of information technologiy in the Bologna Declaration Style. In Proceedings of IGIP International Symposion "Engineering Education 2001". Ingenieurpädagogik. Klagenfurt: Internationa Associaton for Engineering Education, 2001. s. 115-118. ISSN: 0724- 8873.
  Detail

  HONZÍK, J. Project of foundantion of Faculty of Information Technology at Brno University of Technology with respect to industrial requirements and to Bologna declaration. In Proceedings of 2nd international Conference "New Horizons in Industry and Education". Milos: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2001. s. 72-82. ISBN: 960-85316-6- 7.
  Detail

  HONZÍK, J. Inženýrská informatika. Úvahy o některých pojmech z oblasti univerzitních vysokých škol. In Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západačoská univerzita v Plzeni, 2001. s. 39-50. ISBN: 80-7082-783- 1.
  Detail

  HONZÍK, J. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, 2001. s. 57-65. ISBN: 80-7082-783- 1.
  Detail

 • 1996

  HONZÍKOVÁ, N., HONZÍK, J., RYBKOVÁ, I. Baroreflex sensitivity, heart rate and blood pressure during mental load and emotional activation. Homeostasis, 1996, roč. 37, č. 1- 2, s. 72 ( s.)ISSN: 0960- 7560.
  Detail

 • 1989

  HANZÁLKOVÁ, M., HONZÍK, J. Metoda vnějšího řazení - MULTIMERGESORT. In Proceedings. KU Bratislava, 1989. s. 154 ( s.)
  Detail

 • 1987

  HANZÁLKOVÁ, M., HONZÍK, J. Metoda vnitřního řazení - QUICKSORT. In Proceedings. 1987. s. 100 ( s.)
  Detail

 • 1975

  HONZÍK, J., HANZÁLKOVÁ, M. Jazyk symbolických adres počítače ADT 4000. 1975.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.