RNDr.

Hana Koutná

Ph.D.

FA, UZ – odborný asistent

+420 54114 6771
Koutna@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Hana Koutná, Ph.D.

Publikace

 • 2003

  KOUTNÁ, H. Prezentace 3D architektonických modelů na Internetu. In VII. vědecká konference doktorandků. Brno: FA VUT v Brně, 2003. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2399- 4.
  Detail

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internet- based Presentstion of 3D Architectural models. In EDA2003. Prague 2003, Czech republic: Euroarch, P.O. BOX 235, PSC 160 41 Prague 6, Czech republic, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  KOUTNÁ, H. Moderní technologie pro prezentaci 3D modelů na Internetu. Brno: FA VUT v Brně, 2003.
  Detail

 • 2002

  KOUTNÁ, H. Obecný přístup k vizualizaci dat a Internetu. In VI. vědecká konference doktorandů. Brno: FA VUT v Brně, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-214-2146- 0.
  Detail

 • 2001

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internet- based Presentation of Architectural Design. In EDA 2001. EDA2001 - European Digital Architect. Praque 2001: Euroarch, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  KOUTNÁ, H. Počítačová presentace architektonické tvorby. In V. vědecká konference doktorandů. Brno: Fakulta architektory VUT v Brně, 2001. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-1890- 7.
  Detail

  KOUTNÁ, H. Počítačová podpora v architektuře. In 3. odborný seminář doktorského studia. FAST VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, 2001. s. 89 ( s.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Vliv informačních technologií na prezentaci architektonické tvorby. In RUFIS 2001 - Sborník příspěvků. Plzeň: ZČU, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7082-783- 1.
  Detail

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Internetové technologie pro prezentaci architektonické tvorby. Česká arcitektura a urbanismus v nové situaci. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Vědeckovýzkumný záměr č. 590016, 2001.
  Detail

 • 2000

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Počítačová podpora architektonické tvorby - CAAD. Česká architektura a urbanismus v nové situaci. Vědecko-výzkumný záměr č. 590016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2000. s. 1-19.
  Detail | WWW

 • 1999

  VIKTORIN, J., KOUTNÁ, H. Počítačová podpora v architektuře. Česká architektura a urbanismus v nové situaci. Vědecko-výzkumný záměr č. 590016. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.