Ing.

František Kysnar

Ph.D.

VUT – externí spolupracovník

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Kysnar, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  DRÁPELA, J.; BROŽ, F.; KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; KYSNAR, F. Dokumentace - testování sw modulu na výpočet spolehlivosti. České Budějovice, Česká republika: 2017. s. 1-13.
  Detail

 • 2015

  KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; HROUDA, J.; PTÁČEK, M. Přenastavení frekvenčních ochran fotovoltaických elektráren. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail

  KYSNAR, F.; DRÁPELA, J.; PTÁČEK, M.; HROUDA, J.; TOMAN, P. Průběžná zpráva za rok 2015. České Budějovice, Česká republika: 2015. s. 1-9.
  Detail

  ČURDA, P.; KYSNAR, F.; HROUDA, J.; MLÝNEK, P. Dokumentace - hardwarové řešení, popis algoritmů jednotky řízení napětí. České Budějovice, Česká republika: 2015. s. 1-10.
  Detail

  HROUDA, J.; KYSNAR, F.; KOPIČKA, M.; DRÁPELA, J. Knihovna prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. s. 1-18. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail

 • 2014

  BROŽ, F.; KYSNAR, F.; DRÁPELA, J. Dokumentace návrhu architektury sw pro výpočet spolehlivosti. České Budějovice, Česká republika: 2014. s. 1-8.
  Detail

  HROUDA, J.; KYSNAR, F.; MLÝNEK, P. Dokumentace návrhu autonomní jednotky řízení napětí. České Budějovice, Česká republika: 2014. s. 1-15.
  Detail

  KYSNAR, F.; DRÁPELA, J.; PTÁČEK, M.; HROUDA, J.; TOMAN, P. Průběžná zpráva za rok 2014. České Budějovice, Česká republika: 2014. s. 1-8.
  Detail

  KYSNAR, F.; DRÁPELA, J. Ověření charakteristických vlastností OZE v dynamické oblasti. In Sborník konference ČK CIRED 2014. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.