Ing.

Eva Slaninová

Ph.D.

FCH, CMV - cmv

xcslaninovae@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Eva Slaninová, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E. FRITZ I.; DAFFERT C.; OBRUČA, S. Možnosti zvýšení produkce PHA u cyanobakterií. TOMÁŠKOVY DNY 2021 XXX. konference mladých mikrobiologů. 1. Brno 2021: Masarykova univerzita, 2021. s. 59-59. ISBN: ISBN978-80-210-988.
  Detail

  ČERNAYOVÁ, D.; SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Production of polyhydroxyalkanoates and alginate by plant growth promoting rhizobacteria Azotobacter vinelandii. Tomáškovy dny 2021 35. konference mladých mikrobiologů. 1. Vydala Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno1. elektronické vydání, 2021: Tomáškovy dny 2021XXX. konference mladých mikrobiologů, 2021. ISBN: 978-80-210-9882-4.
  Detail

  SLANINOVÁ, E.; KRUPIČKOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Isolation of copolymers of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from Aneurinibacillus sp. H1. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 2021. s. 20-21. ISSN: 1314-3530.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, I.; CHATRNÁ, V.; SLANINOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Evolutionary engineering approach for adaptation of PHA producing strain Halomonas halophila to levulinic and acetic acid. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 2021. s. 25-25. ISSN: 1314-3530.
  Detail

  ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E.; DRINKA, J.; MRAVEC, F.; FRITZ, I.; OBRUČA, S. Inspection of PHB accumulation in cyanobacteria via spectral flow cytometry and fluorescence microscopy. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 2021. ISSN: 1314-3530.
  Detail

 • 2020

  NOVÁČKOVÁ, I.; CHATRNÁ, V.; SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; SAMEK, O.; OBRUČA, S. Approaches of evolutionary engineering for adaptation of Cupriavidus necator H16 to biotechnologically relevant stressors. XXIX. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2020. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 45-45. ISBN: 978-80-210-9611-0.
  Detail

  OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; FRITZ, I.; DAFFERT, C.; MEIXNER, K.; ŠEDRLOVÁ, Z.; KOLLER, M. Novel unexpected functions of PHA granules. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2020, roč. 104, č. 11, s. 4795-4810. ISSN: 0175-7598.
  Detail | WWW

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; ČERNAYOVÁ, D.; ŠEDRLOVÁ, Z.; OBRUČA, S.; KRZYŽÁNEK, V.; NEBESÁŘOVÁ, J. Production and Characterization of Polyhydroxybutyrate in Cyanobacteria. Tomáškovy dny 2020XXIX. konference mladých mikrobiologů. 1. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. s. 51-51. ISBN: 978-80-210-9611-0.
  Detail

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KOUŘILOVÁ, X.; KALINA, M.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S. Introducing the Newly Isolated BacteriumAneurinibacillussp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) Copolymers-1. Isolation and Characterization of the Bacterium. Polymers, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-13. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SEDLÁČEK, P.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KALINA, M.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; TRUDIČOVÁ, M.; OBRUČA, S. Introducing the Newly Isolated BacteriumAneurinibacillussp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) Copolymers-2. Material Study on the Produced Copolymers. Polymers, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E.; FRITZ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Mixotrophic growth and increased salinity – possible tools for increasing the PHB production in cyanobacteria?. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 134-135. ISBN: 978-80-214-592.
  Detail

  OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; PERNICOVÁ, I.; KOVALČÍK, A.; NOVÁČKOVÁ, I.; SLANINOVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Interconnection between PHA and Stress Robustness of Bacteria. In The Handbook of Polyhydroxyalkanoates. 1. Boca Raton: CRC Press, 2020. s. 107-132. ISBN: 9780367275594.
  Detail | WWW

  ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E.; DRINKA, J.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Cyanobakterie produkující PHA aneb může „zasolení“ zvýšit produkci PHA?. XXIX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2020. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 53-53. ISBN: 978-80-210-9611-0.
  Detail

 • 2019

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Causes and consequences of unique amorphous state of native granules of polyhydroxyalkanoates (PHAs) and its transitions into crystalline state. The Biomania Student scientific meeting - Eusynbios symposium 2019. 1th. 2019. s. 116-117. ISBN: 9788021093737.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; ENEV, V.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; SAMEK, O.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. What keeps polyhydroxyalkanoates in bacterial cells amorphous? A derivation from stress exposure experiments. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2019, roč. 103, č. 4, s. 1905-1917. ISSN: 0175-7598.
  Detail | WWW

  SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J; MÁROVÁ, I.; KRZYZANEK, L.; OBRUČA, S. PHA granules help bacterial cells to preserve cell integrity when exposed to sudden osmotic imbalances. New Biotechnology, 2019, roč. 49, č. 3, s. 129-136. ISSN: 1871-6784.
  Detail | WWW

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; HESKO, O.; MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S. Protective effect of PHA granules in bacterial cells against UV-irradiation investigated by various spectral techniques. Straubing: C.A.R.M.E.V. e.V., 2019. s. 88-88.
  Detail

 • 2018

  FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Characterization of adsorption properties of probiotic bacteria. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstract. 2018. s. 135-135. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.; KOCHERBITOV, V. Effects of hydration of sodium 3-hydroxybutyrate on phase transitions connected to cryoprotectivity of microorganisms. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 85-85. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Studium adsorpčních vlastností vybraných probiotických bakterií. Tomáškovy dny 2018 XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. s. 74-74. ISBN: 978-80-210-8963-1.
  Detail

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Polyhydroxyalkanoates – microbial polyesters with multiple protective functions for bacterial cells. Czech chemical society symposium series. Hradec Králové: Česká společnost chemická, 2018. s. 1-48. ISSN: 2336-7202.
  Detail

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Mysterious Amorphous State of Native Granules of Polyhydroxyalkanoates and Its Transitions Into Crystalline State. 2018. ISBN: 978-80-86238-83-8.
  Detail | WWW

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Polyhadroxyalkanoates –microbial polyesters with a complex protective effect against diverse stress factors. XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň: Tiskárna Didot, spol. s. r. o., 2018. s. 44-44. ISBN: 978-80-210-9069-9.
  Detail

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; MÜLLEROVÁ, L.; SAMEK, O.; KOLLER, M.; HESKO, O.; KUČERA, D.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Light scattering on PHA granules protects bacterial cells against the harmful effects of UV radiation. Applied Microbiology and Biotechnology, 2018, roč. 102, č. 4, s. 1923-1931. ISSN: 1432-0614.
  Detail | WWW

 • 2017

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; HESKO, O.; MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S. Accumulation of PHA granules protects bacterial cells from adverse effect of UV-irradiation. 6th Central European Congress of life Sciences Eurobiotech. Krakow: 2017. s. 166-166.
  Detail

  OBRUČA, S.; RUCKÁ, M.; MRÁZOVÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; SAMEK, O.; KROUSKÁ, J.; KRZYZANEK, V. Role of polyhydroxyalkanoates in biofilm formation of Burholderia cepacia and Burholderia sacchari. EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech: Programme and abstract book. 1. Krakow: Targi w Krakowie, 2017. s. 163-163.
  Detail

  OBRUČA, S.; KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; NEBESAROVA, J.; MÜLLEROVÁ, L.; CHYTILOVÁ, A.; SLANINOVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Capability of polyhydroxyalkanoates accumulation enhances stress resistance and cell robustness of bacteria. Eurobiotech: Programme and Abstract Book. 1. Krakow: Targi w Krakowie, 2017. s. 154-154.
  Detail

  OBRUČA, S.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; MÜLLEROVÁ, L.; CHYTILOVÁ, A.; SLANINOVÁ, E. Integrating production of PHA into bio-refinery concept: considering the impact of non- optimal cultivation conditions. 9th European Symposium on Biopolymers: Book of Abstracts. 1. Toulouse, Francie: 2017. s. 28-29.
  Detail

  SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; NEBESÁŘOVÁ, J.; KRZYŽÁNEK, V.; OBRUČA, S. Utilization of TEM to observe morphological changes of bacterial cells containing PHA granules which were exposed to various stress factors. XVIII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 86-86. ISBN: 978-80-210-8765-1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.